06 22 750 867 [email protected]

Ziektekosten kinderenAan het eind van ieder kalenderjaar heeft iedereen de mogelijkheid om te wisselen van ziektekosten verzekeraar. Altijd nuttig om te vergelijken qua premie en dekking, maar als u gescheiden bent en kinderen heeft is het extra nuttig.

Ziektekosten kinderen bij Pa of bij Ma?

Niet iedereen weet het, maar u mag uw kind altijd meeverzekeren, ook als hij niet bij u staat ingeschreven, u veel of weinig tijd met ze doorbrengt, het maakt hiervoor niet uit.

De algemene stelregel die ik hanteer is dat degene met de beste dekking de kinderen mee verzekert. Vrijwel altijd zijn de kinderen tot 18 gratis en op deze manier hebben ze de beste dekking.

En als u zelf af en toe wisselt van ziektekosten verzekeraar is het nuttig jaarlijks samen te kijken bij wie ze het best verzekerd zijn.

Ziektekosten kinderen, de gevolgen

Let wel op dat er soms ook voor de kinderen extra premie verschuldigd is voor de aanvullende verzekering.

En hoe om te gaan met ziektekosten die niet zijn gedekt? De Ortho is een bekend voorbeeld, maar ook fysiotherapie als er veel behandelingen nodig zijn, bepaalde medicijnen, natuurbehandelingen, etc. Vaak is dan de beste afspraak om die kosten te delen naar verhouding waarin u ook de andere kinderkosten deelt, dus naar draagkracht, inkomen of ieder de helft. Verrekening vindt dan plaats op het moment dat er zo’n factuur binnenkomt.

Hou de afspraken zuiver!

Er zijn weinig onderwerpen waarover zoveel gedoe ontstaat als over geld, dus zorg dat u duidelijke afspraken maakt die jaarlijks worden gecheckt, niet alleen de ziektekosten. Zodat u samen op een goede manier voor de kinderen kunt blijven zorgen!