06 22 750 867 [email protected]

Zelf scheiden“We kunnen zelf scheiden, want we hebben geen ruzie” hoor ik regelmatig. Het is echter niet correct, ook zonder ruzie is scheiden echt ingewikkeld en zonder goede hulp liggen problemen in de toekomst op de loer. U mist bovendien zomaar goede opties die u niet kent, dat het huis toch behouden kon blijven. Achteraf… Voor duidelijkheid en toekomstzekerheid is goede hulp onmisbaar. Terwijl u zelf wel veel kunt doen om de kosten in de hand te houden.

Kosten

Is zelf scheiden goedkoper? Dat is maar de vraag. U heeft sowieso een advocaat nodig voor de aanvraag, die dat niet voor niks doet. Bovendien is een advocaat eraan gehouden om u goed en compleet te informeren over alle aspecten van de scheiding. Zodoende is minimaal één gesprek standaard, maar zijn extra sessies of andere kosten voor bijvoorbeeld een alimentatieberekening zeker niet uitgesloten. Let dus altijd goed op de voorwaarden en vraag na welke extra kosten u kunt verwachten.

Zelf scheiden want we hebben geen ruzie

Vrijwel iedereen doet een scheiding voor het eerst. U weet dus niet wat u niet weet, ook al kunt u nog prima met elkaar overleggen. Enkele typische voorbeelden van kennis die u mogelijk ontbeert, maar noodzakelijk is bij de scheiding:

  • Rechten en plichten rondom partner- en kinderalimentatie
  • Tremanormen en alimentatieberekeningen
  • De invloed van een eigen onderneming op de scheiding
  • De gevolgen van testamenten, erfenissen en schenkingen
  • Juridische en praktische kennis rond pensioenen, lijfrentes en andere oudedagsvoorzieningen

Kennis

Een groot deel van mijn werk als scheidingsspecialist bestaat eruit om u te informeren over de juridische rechten en plichten, belastingen, financiën en praktische oplossingen en alternatieven. Daarbij gebruik ik ook de ervaring die ik heb na het helpen van honderden eerder stellen over de afgelopen 14 jaar.

U kunt natuurlijk informatie verzamelen op internet, maar let op, daar staat ook onzin tussen. Zaken worden incompleet weergegeven of gewoon onjuist, verouderd of onduidelijk, zodat u lang niet altijd zeker weet hoe het nu zit. Met mogelijk verkeerde beslissingen tot gevolg. U wilt bijvoorbeeld niet twisten over wat uw rechten en plichten zijn, u wilt zekerheid. Dan is een onafhankelijk deskundig advies duidelijker, sneller en betrouwbaarder.

Gemiste kansen

Het huis is al verkocht en dan blijkt achteraf dat het toch mogelijk was om het te behouden voor een van u en de kinderen. Doodzonde, want nu kunt u niet meer terug. Met alle emotionele en financiële schade van dien.

Of u ziet af van partneralimentatie zonder precies te weten om welk bedrag het zou gaan volgens de algemeen geaccepteerde Tremanormen. Ziet u al voor zich dat u, als u daar later achter komt of in de financiële problemen komt, u alsnog bij uw ex aanklopt om partneralimentatie te vragen? Of te eisen…? Dat kan dan zomaar tot een rechtszaak leiden.

Onherstelbare fouten

Bedenk goed dat wat in het convenant is afgesproken en door de Rechtbank is bekrachtigd kan worden afgedwongen. Wilt u de afspraken alsnog aanpassen, dan kan dat alleen als u daar na nieuw overleg overeenstemming over krijgt. Fouten zijn daardoor vaak onherstelbaar.

Juridische teksten

Hoe goed is uw juridische kennis? Kunt u de juridische teksten die u via een online scheiden bureau krijgt goed interpreteren? Of zelf op de juiste manier aanpassen? De meeste mensen niet, ook omdat juridische teksten niet altijd zijn wat ze lijken. Een goed voorbeeld daarvan vind ik het niet-wijzigingsbeding. De wettekst daarvan lijkt nog allerlei ruimte te bieden voor aanpassing van de partneralimentatie in de toekomst, terwijl dat in de praktijk absoluut niet zo wordt uitgevoerd.

Verschillen van mening

U heeft geen ruzie, maar dat betekent niet dat u het altijd eens bent. Ook als u daar goed over kunt praten zult u merken dat de belangen soms recht tegenover elkaar staan. Bijvoorbeeld bij de verdeling van de bezittingen. Of bij de verdeling van de zorg voor de kinderen. Op die momenten kan een onafhankelijke derde kijken naar de argumenten, de emoties in banen leiden, met compromissen en alternatieven komen of anderszins zorgen dat u het toch eens wordt.

Machtsverschil en emoties

Het komt in meer of mindere mate natuurlijk veel voor, dat er tussen u een zeker machtsverschil bestaat. De ander heeft meer kennis van zaken (wat nog per onderwerp kan verschillen) of is gewoon in uw relatie degene die vaker zijn/haar zin krijgt. En bij scheiding kunnen de bijbehorende emoties soms ook tot een scherp machtsverschil leiden. Stelt u zich eens de boosheid voor als hij al jarenlang met uw beste vriendin een affaire blijkt te hebben gehad. Of het schuldgevoel als u de stekker eruit trekt, terwijl de ander en kinderen daar ontzettend ongelukkig van worden? En welke zekerheid over de toekomst heeft u zonder werk, dat levert veel angst op die zeker een rol kan spelen in het proces.

Als mediator kan ik helpen om te zorgen dat uw beider mening gehoord en meegewogen wordt. U heeft nog steeds alle mogelijkheden om uw eigen, persoonlijke keuzes te maken, maar de gevolgen daarvan in praktisch, financieel, fiscaal en emotioneel opzicht zijn u beiden dan wel helder en worden daardoor goed gedragen. Ook in de toekomst.

Toekomstzekerheid

In mijn ervaring zijn mensen die aan het scheiden zijn heel erg bezig hun huidige situatie op te lossen, logisch. Daarbij, en misschien wel daardoor, ontbreekt het echter zomaar aan een goede blik op de toekomst. Terwijl de afspraken die u maakt vaak nog jaren lang doorwerken, ook als uw situatie allang veranderd is. Vaak vraag ik mensen als ze een beslissing lijken te nemen of ze hebben nagedacht over of het er nog steeds mee eens zijn als ze bijvoorbeeld een nieuwe relatie zullen hebben, een nieuwe baan of met werkeloosheid te maken krijgen, de kinderen naar andere scholen gaan, de aanstaande ex veel meer of minder gaat verdienen, gaat hertrouwen of zelf overlijden, etc., etc. Daarmee winnen de afspraken aan kracht en worden ze toekomst zeker. En gaat u veel geruster en prettiger de nieuwe fase van uw leven in.

Wanneer WEL zelf scheiden?

Na al deze argumenten tegen denkt u misschien dat NIEMAND geschikt is voor online scheiden, maar dat is natuurlijk ook niet helemaal zo. Heeft u geen kinderen, beide voldoende inkomen om in uw eigen onderhoud te voorzien, geen erfenissen en schenkingen, geen eigen bedrijf of schulden? En kunt u zonder ruzie voldoende informatie verzamelen en interpreteren om daarmee gezamenlijk goede beslissingen te nemen? En zijn de emoties voldoende hanteerbaar? Dan is online of zelf scheiden misschien wel een prima optie.

Wanneer zeker NIET?

Beantwoord u onderstaande vragen oprecht met JA, dan zou ik u sterk afraden om zelf of online te scheiden.

Heeft één van u veel meer juridische, financiële of andere kennis dan de ander? Of bent u daar beiden niet goed in? Krijgt één van u uiteindelijk altijd zijn/haar zin in uw relatie? Voelt één van u zich als enige schuldig aan de scheiding? Zeker als de ander het daar helemaal mee eens is…? Spelen emotie regelmatig een duidelijke rol in uw beslissingen? Zijn er erfeniskwesties, grotere bezittingen of schulden en/of een eigen bedrijf in het spel? Zijn er belangrijke zaken die u al heeft besproken maar er samen niet uitkomt? Zijn de kosten in feite de enige overweging om geen deskundig advies in te winnen?

Scheiden is een vak

Het heeft mij een jaar van intensieve opleidingen gekost en eigenlijk nog minimaal een jaar en vele tientallen scheidingen om te durven zeggen dat ik echt verstand had van scheiden. Er komt zoveel bij kijken qua kennis en de emoties spelen soms zo’n verstorende rol dat u er in de meeste gevallen echt het beste aan doet om enige hulp en begeleiding te aanvaarden. Het gaat sneller, is heel vaak goedkoper (!) en geeft veel meer zekerheid voor de toekomst dan bij zelf scheiden het geval is.

Ik hou mijn hart vast voor al die mensen die het wel even snel en goedkoop hebben geregeld. Weet u nog dat we een flitsscheiding hadden? Die is niet voor niks wettelijk onmogelijk gemaakt…

Onafhankelijk, deskundig advies en hulp bij het maken van zinnige, toekomst zekere afspraken is echt de moeite waard!

De gulden middenweg: Second opion

Regelmatig heb ik klanten die zelf al veel hebben uitgezocht en besproken. Zij willen echter wel graag zekerheid en dan is een second opinion door een onafhankelijk deskundige een goede optie. In korte tijd en tegen een aantrekkelijk tarief kunt u met een gerust hart de scheiding afronden. Vaak zijn 2 gesprekken dan voldoende en ik rond de scheiding ook juridisch netjes en vlot voor u af.

Neemt u gerust contact op voor een kennismakingsgesprek. Dat is gratis en vrijblijvend en u kunt ook inhoudelijke vragen stellen, zodat u zelf kunt beoordelen of ik de juiste man voor u ben. En zo’n gesprek levert sowieso waardevolle informatie voor u op.