06 22 750 867 [email protected]

Wijziging omstandighedenU bent al enige tijd gescheiden, maar zoals het leven gaat, er veranderd van alles. Of dat nu de kinderen betreft, uw eigen leven of dat van uw ex-partner, het heeft direct invloed op u en de afspraken die zijn gemaakt. Wat nu?

Welke wijzigingen omstandigheden hebben we het over?

Enkele voorbeelden:

  • Uw kinderen, of een van hen is duidelijk ongelukkig met de huidige zorgverdeling
  • Een kind wordt volwassen geworden, begint een studie of beëindigd die
  • Een kind gaat naar een andere school of naar het buitenland
  • Een kind gaat een (ander) eigen inkomen is verwerven
  • Eén van u wezenlijk meer of minder is gaan verdienen
  • Eén van u is gaan samenwonen, geregistreerd partnerschap aangegaan of getrouwd
  • Er een verhuizing heeft plaatsgevonden of de woonlasten anderszins zijn veranderd
  • Een pensioen of andere periodieke uitkering is ingegaan
  • Fiscale voor- of nadelen veranderen voor u of uw ex. Bijvoorbeeld Kindgebonden Budget
  • Etc.

Wijziging omstandigheden volgens de wet

Voor de liefhebbers, in artikel 401 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is dit geregeld. Daaruit blijkt dat ook de wetgever zich heeft gerealiseerd dat er in uw situatie als gescheiden ouders/partners zaken kunnen veranderen. En dat het dan nodig kan zijn deze te herzien.

Voor u betekent dit artikel dat, zelfs als het niet expliciet in het convenant of ouderschapsplan is opgenomen, u toch op de wet kunt terugvallen en wijziging van de afspraken kunt vragen. In de stukken van de Raadgever is dat overigens altijd opgenomen. Als er redenen zijn om nieuwe afspraken te maken en dan mag dat dus altijd.

In gesprek

Het gaat niet altijd gemakkelijk, als ex partners (en ouders) samen praten over de afspraken. Zeker niet als dat voor een van u een achteruitgang zou kunnen betekenen. Maar doe het vooral wel! Samen of met een deskundige erbij om te zorgen dat snel duidelijk wordt wat de gevolgen zijn en hoe die op een eerlijke manier tussen u kunnen worden verdeeld.

En komt u hier niet direct samen uit, dan help ik natuurlijk graag. Met advies en eventuele begeleiding van het gesprek komt u er zeker samen uit.

Herberekenen alimentatie

In veel gevallen zal de kinder- en of de partneralimentatie opnieuw moeten worden vastgesteld om de financiële afspraken tussen u beiden zuiver te houden. Kunt of wilt u dat niet zelf, dan kunt u altijd mijn hulp inschakelen. In veel gevallen kan dat gratis, maar ik zal altijd vooraf aangeven als er al kosten mee gemoeid zijn.

De lieve vrede bewaren?

Het ergste wat u kunt doen: Niets. Stel uw ex is (veel) meer gaan verdienen maar stelt zelf niet voor om opnieuw naar verdeling van de kinderkosten te kijken. En u zegt ook niks. Maar u vindt er natuurlijk wel iets van… En uw ex voelt zich misschien wel schuldig, maar durft er ook niet goed over te beginnen, want geld was altijd al een hekel punt tussen u beiden. U begrijpt, dat komt een keer tot een confrontatie, met alle gevolgen voor uw relatie. En ruzie tussen de ouders, dat is het laatste wat kinderen nodig hebben!

WhatsApp chat