06 22 750 867 [email protected]
Wet herziening partneralimentatie

De wet herziening partneralimentatie beperkt de periode waarover iemand partneralimentatie kan ontvangen. Op 21 mei 2019 ging ook de Eerste Kamer accoord. De wijzigingen betreffende overigens alleen de TERMIJN van partneralimentatie, niet de hoogte.

De Wet Herziening Partneralimentatie

Het gaat allemaal om de duur van de partneralimentatie, maar er zijn nogal wat uitzondering op de hoofdregel. Om u door de complexiteit heen te helpen heb ik een eenvoudig invulschema gemaakt:

Schema Partneralimentatie 2020.

Hoofdregel: Maximaal 5 jaar partneralimentatie

Art. 157.1 Maximaal 5 jaar is het uitgangspunt, maar de duur wordt nog verder beperkt bij een kort huwelijk, want de hoofdregel is dat de termijn de helft van de duur van het huwelijk zal zijn, met een maximum van 5 jaar.

Bijvoorbeeld, voor wie bij scheiding 8 jaar getrouwd is geweest geldt een maximale termijn partneralimentatie van 4 jaar. Een rechter is niet bevoegd om een langere termijn af te spreken. Bij mediation mag het natuurlijk wel.

Langere huwelijken en de AOW

Art. 157.2 Als u bij scheiding 15 jaar gehuwd bent geweest en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar recht op AOW, dan loopt de partneralimentatie door tot de AOW leeftijd.

Art. 157.3 Maar, als u bij scheiding 15 jaar gehuwd bent geweest en de alimentatiegerechtigde voor 1970 geboren is (ouder is dan 50 in ieder geval, afhankelijk van de scheidingsdatum) dan wordt de termijn maximaal 10 jaar.

Bijvoorbeeld, de alimentatiegerechtigde is uit 1968 en gaat in 2020 scheiden. Zijn/haar leeftijd is dan dus 52 en AOW leeftijd over meer dan 10 jaar. Zodoende niet tot AOW, maar maximaal 10 jaar partneralimentatie.

Volgt u het nog….?

Er zijn kleine kinderen

Art. 157.4 Een partneralimentatie loopt in ieder geval door tot alle uit het huwelijk geboren kinderen 12 jaar zijn geworden. (Dit is juridisch interessant, want tegenwoordig trouwen mensen wel nadat ze al kinderen hebben gekregen. Hoe gaat dat uitpakken?)

De langste termijn geldt

Art. 157.5 Voor de definitieve bepaling van de termijn geldt de langste van de termijnen die volgens bovenstaande kan worden vastgesteld.

Berekeningen behoefte en draagkracht

WBR 805.3 Opvallend is dat zowel de behoefte als de draagkracht berekening die zijn gemaakt om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen moeten worden verstrekt aan alle belanghebbenden. Dat is nu wel gebruikelijk maar jiet verplicht.

Overgangsrecht

Alle afspraken en regelgeving betreffende lopende partneralimentatie blijven geldig, ook na inwerkingtreding van de wet. Dus 12 jaar als u voor 1 januari 2020 een verzoekschrift indient.

Wilt u een lopende afspraak over partneralimentatie wijzigen en dient u daartoe voor 1 januari 2020 een wijzigingsverzoek bij de Rechtbank in? Ook dan wordt de oude termijn van 12 jaar gehanteerd.

Bent u voor 1 juli 1994 gescheiden? Dat zal niet veel voorkomen, maar dan gelden speciale regels. Op die datum is de termijn voor partneralimentatie van levenslang (!) naar 12 jaar verkort.

Scheiden en Geldzaken

Wilt u meer weten over scheiden en alimentatie en alle andere financiële aspecten die daarbij komen kijken? Ga dan naar de pagina Geldzaken.

WhatsApp chat