06 22 750 867 [email protected]

Dit artikel betreft de situatie per september 2013. Na dit voorstel is er nog veel veranderd. Medio 2019 zijn de voornaamste regelingen: Kindgebonden Budget 2019 en Inkomensafhankelijke Combinatiekorting 2019.

Het wetsvoorstel voor de Wet Hervorming Kindregeling grijpt flink in in de vele fiscale regelingen die er zijn voor ouders met kinderen. Voor mensen die gaan scheiden of die al gescheiden zijn kan dat grote financiële gevolgen hebben. Een overzicht.

De Wet Hervorming Kindregelingen kort samengevat

Om te beginnen is de wet een bezuinigingsmaatregel. Van de vele fiscale voordelen die (alleenstaande) ouders genieten blijven er slechts enkele over. Om met het goede nieuws te beginnen: De volgende regelingen blijven, met enige aanpassingen, bestaan:

 • Kinderbijslag. Gaat stapsgewijs naar beneden vanaf juli 2014 naar het niveau van de jongste kinderen van dit moment (€ 191,65 per kwartaal)
 • Kindgebonden Budget. Wordt vanaf het tweede kind verhoogd om de teruggang in de kinderbijslag te compenseren. Bovendien komt er voor alleenstaande ouders een zogenaamde “kop” op van liefst € 2.800 maximaal. Het KGB zal volledig worden uitgekeerd tot een (gezamenlijk) inkomen van € 19.767, en bouwt vervolgens af naarmate het inkomen hoger wordt. (Momenteel is nog niet helemaal duidelijk hoe en in welke mate, maar momenteel krijgt men bij  € 48.000 ongeveer geen KGB meer, en het is niet de verwachting dat dit hoger wordt).
 • Kinderopvangtoeslag. De nieuwe wet voorziet hier geen wijzigingen in.
 • Inkomensafhankelijke Combinatiekorting. Deze regeling wordt niet aangepast. Zodoende blijven alleenstaande ouders met een kind tot 12 jaar hiervoor in aanmerking komen. Afhankelijk van het inkomen uit arbeid kan dit oplopen tot een netto voordeel van € 2.133 (vanaf ca. € 33.000 inkomen).

De recent ingevoerde vermogenstoets, waarbij mensen met een klein inkomen en veel vermogen ook geen recht meer hebben op KGB op kinderopvangtoeslag blijft ook in de toekomst gehandhaafd.

Welke regelingen verdwijnen met de Wet Hervorming Kindregeling?

Dat zijn de volgende, bekendere en minder bekende, regelingen:

 • Alleenstaande ouderkorting, inclusief de aanvulling voor kinderen tot 16 jaar
 • Aftrek levensonderhoud kinderen, vooral voor ouders die kinderalimentatie betalen
 • Gratis schoolboeken. Iedereen gaat weer betalen voor de schoolboeken
 • Aanvulling op uitkering voor alleenstaande ouders
 • WTOS, voor ouders met lagere inkomens en kinderen op het MBO
 • TOG, voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen
 • Ouderschapsverlofkorting.

Een voorbeeld gescheiden gezin

De moeder

Stel u bent gescheiden, doet co-ouderschap, heeft 2 kinderen van 8 en 14 jaar, waarvan de jongste bij u staat ingeschreven. U ontvangt voor hem ook de kinderbijslag. Uw inkomen is € 25.000 bruto per jaar. Wat heeft de wet dan voor gevolgen?

 • Kinderbijslag daalt (per kind) met € 13,69 per maand
 • KGB stijgt met ruim € 200 per maand, vanwege de alleenstaande ouder kop
 • Vervallen alleenstaande ouderkorting levert een verlies van € 79 p.m.
 • TOTAAL: € 107 per maand meer toeslagen.

De vader

Hij verdient € 40.000 en het oudste kind van 14 staat bij hem ingeschreven. Hij ontvangt ook de kinderbijslag voor dit kind.

 • Kinderbijslag daalt (per kind) met € 82,31 per maand
 • KGB heeft hij geen recht meer op, een daling van € 16
 • Vervallen alleenstaande ouderkorting levert een verlies van € 79
 • Het vervallen van de aanvulling daarop nogmaals € 110
 • Vervallen van de aftrekpost “levensonderhoud” € 58
 • Gratis schoolboeken vervallen € 30
 • TOTAAL: € 375 per maand minder toeslagen.

Door de wetswijziging gaat dit, redelijk doorsnee gescheiden gezin, er straks in totaal zo’n € 270 per maand op achteruit.

Wat gaat er gebeuren?

Aangezien alle afspraken rondom verdeling van kinderkosten, eventuele kinderalimentatie en partneralimentatie mede gebaseerd zijn op de toeslagen, zullen ook de onderlinge afspraken moeten worden herzien. De praktijk leert echter dat dit vrijwel nooit gebeurt, omdat mensen zelf hun verlies maar nemen om “de lieve vrede te bewaren”. Bovendien is maar de vraag of iemand dit verlies kan dragen…

Het is nog een wetsvoorstel, dus er kunnen nog zaken veranderen. De Raadgever bij Scheiden zal in de nieuwsbrief van rond de jaarwisseling aandacht geven aan dit onderwerp en ieder wijzen op de aanpassingen waar hij/zij mee te maken krijgt. In goed overleg kunt u dan nieuwe afspraken maken. En mocht u dat willen, dan helpen wij u graag met deze lastige materie.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat