06 22 750 867 [email protected]

Wat is alimentatieWie gaat scheiden krijgt bijna altijd met alimentatie te maken. Wat zijn daarbij de regels en normen, wat is het verschil tussen partner- en kinderalimentatie en hoeveel alimentatie is redelijk? Een overzicht.

Wat is alimentatie?

In de wet zijn regels opgenomen die bepalen dat je voor je kinderen en echtgenoot / geregistreerd partner moet zorgen. Dat is een plicht. De wet houdt er rekening mee dat kinderen en (ex)partner onvoldoende inkomen hebben en dus verzorgd moeten worden. Is er geen “behoefte”, oftewel kan iemand voor zichzelf zorgen, dan vervalt deze onderhoudsplicht. Dat zou kunnen als uw partner ook een goede baan heeft.

Kinderalimentatie versus partneralimentatie

Een bijdrage in de kinderkosten wordt kinderalimentatie genoemd. Vroeger, toen moeder de vrouw thuis zat met de kinderen en vader werkte was dit vrij rechttoe rechtaan. Moeder kocht alles voor de kinderen en vader gaf haar daarvoor geld. De Tremanormen zijn daar grotendeels op geënt. In deze moderne tijden echter wordt de zorg voor de kinderen vaak gedeeld en werken beiden. Dit vergt een creatievere bepaling van wat de kosten zijn, bij wie die vallen en wie welke bijdrage daaraan levert. Zo is bij co-ouderschap kinderalimentatie niet eenduidig vast te stellen en zal per geval moeten worden gezocht naar een redelijke verdeling tussen de ouders. Maatwerk dus.

Bij partneralimentatie zijn twee zaken belangrijk: Kan één der partijen de welstand tijdens het huwelijk niet zelfstandig voortzetten? Dan is er sprake van behoefte. En is er bij de ander voldoende draagkracht om hierin te voorzien? Dan kan er partneralimentatie worden afgesproken. Ontbreekt één van deze twee, dan is er geen verplichting.

Hoeveel alimentatie?

Een algemeen erkende manier om de hoogte van het bedrag te bepalen is middels de Tremanormen. Deze bestaan uit een aantal uitgangspunten, tabellen voor de kinderalimentatie en een rekenmodel voor de draagkracht en partneralimentatie. Bij mijn bemiddeling maak ik vrijwel altijd gebruik van berekeningen zodat u weet wat “normaal” is. Maar let wel, de Tremanormen zijn geen wetten. Ook een rechter zal zich erdoor laten leiden, maar niet blind volgen. En zo lang u bij mij samen aan tafel zit kunt u samen de beste afspraken maken.