06 22 750 867 [email protected]

Waarom de Raadgever bij Scheiden?

Wat  heeft u nodig om uw scheiding op een goede manier te regelen? Wat is belangrijk? Dat is mijn uitgangspunt geweest bij het vormgeven van mijn dienstverlening en zodoende kunt u het volgende van mij verwachten:

U wilt weten wat uw rechten en plichten zijn

Ik zal telkens duidelijk maken wat uw beider rechten en plichten zijn. Dat kan zijn gebaseerd op de wet en uitspraken van rechters en andere regelgeving zoals de Tremanormen (over alimentatie).  Maar ik kijk ook naar uw huwelijkse voorwaarden, testamenten, samenlevingscontract, stamrechtovereenkomst, schenkingsovereenkomst, etc. Wilt u afwijken van de regels? Dat kan eigenlijk altijd, de wetten en regels passen soms niet goed op uw situatie en wensen. Ik breng op uw of eigen initiatief altijd de alternatieven in beeld en denk met u mee wat de beste keuze is.

U wilt een gedegen financieel advies

Zorgen om de financiën na de scheiding zijn normaal. Het leven wordt mogelijk duurder met twee huishoudens in plaats van één. Soms zijn er dan ook lastige keuzes nodig, zoals meer gaan werken, huren of kopen en hoeveel alimentatie moet er voor kinderen en ex-partner worden betaald. Op al deze gebieden zorg ik ervoor dat u weet hoe uw financiële toekomst eruit komt te zien. Samen met u kijk ik hoe de middelen kunnen worden ingezet en verdeeld met als uitgangspunt dat zowel de kinderen als u beiden na de scheiding weer verder kunnen. Dit wordt ondersteund met behoefteberekening en begrotingen, alimentatieberekeningen, hypotheekberekeningen, etc., waarbij ik verschillende professionele tools en hulpmiddelen inzet.

U wilt geen fiscale missers en wel belastingvoordelen behalen als dat kan

De belastingwetgeving is altijd in beweging, zeker voor gescheiden mensen. Dat kan zowel positief als negatief voor u uitpakken. Ik zoek voor u de fiscaal optimale oplossingen en help u de voetangels en klemmen te vermijden.

U wilt raad over de praktische uitvoering van uw keuzes

Vrijwel iedereen die gaat scheiden doet dat voor de eerste keer. Het is dus lastig inschatten hoe het leven eruit gaat zien zonder elkaar. Terwijl dat zo belangrijk is om de juiste beslissingen te nemen. Ik ben ervaringsdeskundige en heb al meer dan zeshonderd stellen geholpen om hun scheiding goed en netjes te regelen. Al deze ervaring staat tot uw beschikking als het gaat om zaken als de beste omgangsregeling voor de kinderen, het verkrijgen van urgentie, het verdelen van de kinderkosten, etc., etc.

U wilt uw bedrijf kunnen voortzetten

Een ondernemer die gaat scheiden heeft met een aantal bijzondere zaken te maken, die de scheiding vaak extra complex maken.

  • Wat is uw bedrijf waard en wie komt dat in welke mate toe?
  • Het bedrijf genereert voor minimaal één van u inkomen, dus het moet blijven draaien.
  • Er is vaak een oudedagsvoorziening of een stamrecht, wat moeten we daarmee?

Met mijn bedrijfseconomische kennis en RFEA opleiding en de ruime ervaring met scheidende ondernemers kan ik u helpen om ook scheidende ondernemers optimaal te helpen.

U wilt dat de emoties in goede banen worden geleid

Het scheidingsproces zelf is niet eenvoudig. Zowel technisch als emotioneel. Voor de meeste mensen die het meemaken is het de zwaarste periode in hun leven. Dat maakt dat discussies over de toekomst vrijwel altijd beladen zijn met de emoties van het moment, en soms staat dat een gezonde beslissing in de weg. Stel u geeft uit schuldgevoel meer weg dan u redelijkerwijs zou willen. Dat kan op dat moment een goede manier zijn om uw schuldgevoel te sussen. Maar als later dat gevoel weg is (want die gevoelens houden niet eeuwig stand) heeft u misschien spijt. Met als waarschijnlijk gevolg gedoe tussen u beiden, pogingen om de afspraken aan te passen of niet na te komen, etc. met alle gevolgen van dien. En zo zijn er vele voorbeelden die het scheidingsproces bemoeilijken. Als echt mensen-mens blijk ik dit soort hindernissen goed aan te voelen, zodat ik allerlei middelen kan inzetten om u toch tot een afspraak te laten komen die ook in de toekomst stand houdt. Bijvoorbeeld met creatieve alternatieven, compromisvoorstellen of een betere uitleg en onderbouwing van de verschillende opties en consequenties. Zo komt u er altijd uit.

WhatsApp chat