06 22 750 867 [email protected]

Voogdij en scheidingAls u kinderen heeft en u gaat uit elkaar, dan is de kans dat u tegelijkertijd komt te overlijden natuurlijk afgenomen. Toch is het goed om over voogdij en scheiding na te denken.

Waarom regelen?

Komt één van u te overlijden, dan krijgt de langstlevende ouder het volledige ouderlijk gezag. U kunt bijvoorbeeld niet bij testament uw aandeel in de zorg overdragen aan uw broer of zus of wie dan ook. Zo lang dus één van de ouders leeft speelt het begrip voogdij voor u niet.

Echter, als de ander ook komt te overlijden en de kinderen zijn nog minderjarig, dan is onduidelijk wie de verantwoordelijkheid op zich moet of mag nemen. Er kan zodoende gedoe ontstaan binnen en tussen de families van beide kanten, met de kinderen als verliezende derde. In het beste geval wil iedereen over ze beslissen, in het slechtste geval niemand.

Heeft u samen al vastgelegd wie u als ouders het best in staat acht om beslissingen te nemen over de kinderen in zo’n geval, dan zal deze duidelijkheid alleen maar in het voordeel van de kinderen werken. En let wel, een voogd beslist over de kinderen, het hoeft niet per se degene te zijn bij wie ze gaan wonen, als is dat vaak wel de eerste optie.

Wat is het goede moment?

De vraag resteert dan wel wanneer dit vast te leggen. Eigenlijk is die simpel te beantwoorden, afhankelijk van het antwoord op de vraag: Bent u het nu als ouders eens over wie het meest geschikt zou zijn als voogd? Zo ja, dan is het advies om het nu vast te leggen. Juist als u het eens bent zal het aanwijzen van een voogd het beste worden geaccepteerd als dat va u beiden komt.

Zo nee, dan zou ik er op dit moment, als u al genoeg aan uw hoofd heeft, geen punt van maken. U kunt dan eventueel wel alvast zelf vastleggen wie u het meest geschikt acht, zodat u het niet vergeet later. Maar veel mensen kiezen er om diverse redenen voor om de beslissing uit te stellen tot eventueel de ander overlijdt, wat gelukkig niet zo vaak zal voorkomen.

Erfenissen en echtscheiding

Meer weten?  Op de pagina over erfenissen en echtscheiding leest u wat er gebeurd als u zelf komt te overlijden of als u erft tijdens het huwelijk.