06 22 750 867 [email protected]

Urgentie UtrechtWie na de scheiding een woning via de woningbouwvereniging wil heeft in veel gemeente niet veel kans als hij of zij niet al jaren ingeschreven staat als woningzoekende. Om dan toch in aanmerking te komen kennen sommige plaatsen de mogelijkheid om urgentie aan te vragen.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer mensen geweest die in woningnood zaten. Om financiële, psychologische of sociale redenen. Echtscheiding is daar maar één van en de woningbouwverenigingen hebben niet genoeg woningen beschikbaar om iedereen te helpen. Daardoor zijn de regels voor urgentie steeds meer aangescherpt en in veel plaatsen is urgentie aanvragen überhaupt niet meer mogelijk.

Urgentie Utrecht

In Utrecht geldt een huisvestingsverordening die urgentie wel mogelijk maakt. Heeft u de zorg voor een minderjarig kind na de scheiding, kunt u niet in het huis blijven EN is er geen co-ouderschap? Dan is urgentie een serieuze mogelijkheid.

Wilt u de regels in uw gemeente weten? Vaak staat er veel op de gemeentelijke website of die van de lokale woningbouwvereniging. Ook bij http://www.hetvierdehuis.nl is veel informatie te verkrijgen. Natuurlijk weet ik als Raadgever bij Scheiden precies hoe de lokale regels werken. Ik kan ervoor zorgen dat ouderschapsplan en convenant zodanig zijn opgesteld dat er van urgentie gebruik kan worden gemaakt. Want als de formulering niet juist is verspeelt u zomaar uw rechten.

Wel of geen urgentie?

In eerste instantie is urgentie een mooi middel om aan één van de belangrijkste zaken na een scheiding te komen: Een nieuwe woonplek. Maar het heeft ook nadelen. Meestal gaat het alleen om flats, terwijl u misschien liever een eengezinswoning heeft. De regels verschillen per gemeente, maar de keuze is overal beperkt. Bovendien zal de gemeente vroeg of laat een voorstel doen voor een woning die u niet meer mag weigeren of u verliest uw urgentie. En tenslotte vraagt u urgentie pas NA afronding van de scheiding aan (in de meeste gevallen), zodat het wel enige tijd duurt voordat u kunt verhuizen.

Er staat echter wel veel tegenover. Heeft u onvoldoende jaren, dan is urgentie vrijwel de enige manier om aan een woning onder de vrije sector grens (€ 720,42 per 2019) te komen. Daarmee komt u in veel gevallen ook nog eens in aanmerking voor huurtoeslag, met zeer lage woonlasten tot gevolg. Een groot voordeel en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk om verder te kunnen.

In de meeste gevallen heeft u een half jaar de tijd om zelf te reageren op woningen. Zodat u, binnen het aanbod, wel een eigen keuze heeft in woning en locatie.

De keuze voor een nieuwe woonplek

In een goed echtscheidingsproces zal eerst duidelijk moeten zijn wie wanneer voor de kinderen zorgt, wie welke kinderkosten betaalt, hoe de bezittingen en schulden worden verdeeld en tenslotte de partneralimentatie zal uitvallen. Pas dan kan een goede keuze gemaakt worden voor een nieuwe woonplek.

Kiest u dus een scheidingsbemiddelaar als de Raadgever bij Scheiden die van al die zaken verstand heeft, de lokale regels kent u kan helpen om al deze zaken vlot en netjes te regelen. Hij kan ook meedenken over wel of geen urgentie aanvragen en de financiële consequenties in kaart brengen.