06 22 750 867 [email protected]

Schoonmoeder voorkomt scheidingWoont u samen en gaat u uit elkaar? Dan is er net zoveel te regelen als bij stellen die getrouwd zijn. Zeker als u een eigen huis en samen kinderen heeft. De ervaring leert dat het scheidingsproces in veel gevallen zelfs lastiger is.

Wat moet er gebeuren?

Ook als u samenwoont heeft u een gezamenlijk leven opgebouwd. Daar maken gezamenlijke bezittingen (vrijwel) altijd deel van uit, dus daar zal een verdeling van moeten plaatsvinden. En zijn dat grotere bezittingen en schulden, zoals huis en hypotheek of een bedrijf, dan dient dat goed in beeld te worden gebracht zodat een eerlijke verdeling kan worden gemaakt. En daarnaast is er natuurlijk de inboedel.

Zijn er ook kinderen? Dan is een ouderschapsplan ook voor u verplicht! Zie onder Ouderschapsplan Maken wat dat inhoudt.

Bij samenwoners is een biologische vader niet automatisch ook de juridische vader. Dat vergt een erkenningsprocedure en u moet dan gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben aangevraagd via de rechtbank. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan kan dat tussen u en voor de rechten van de vader grote gevolgen hebben. Hij heeft dan namelijk wel alle plichten als vader, maar geen beslissingsbevoegdheden. U kunt dat alsnog regelen, maar dat kan alleen als u het er samen over eens bent.

Op 17-5-2016 verscheen hierover een interessant artikel op de NOS: http://nos.nl/artikel/2105415-gezag-vader-al-bij-erkennen-kind.html

Waarom is uit elkaar na samenwonen vaak extra lastig?

De rechten en plichten bij samenwoners zijn niet vastgelegd in de wet. Heeft u samen geen samenlevingscontract, dan zijn de rechten en plichten vaak niet helemaal duidelijk, wat soms voor problemen zorgt. Heeft u wel een samenlevingscontract, dan is dat grotendeels de basis voor bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen en pensioen e.d.

Partneralimentatie is bij samenlevers ook geen verplichting, tenzij dat in het samenlevingscontract is opgenomen. U kunt het echter wel afspreken in een beëindigingsovereenkomst of convenant. Daarmee is het juridisch net zo geldig als bij echtelieden.

Let op! Afkoop van partneralimentatie bij uit elkaar na samenwonen is niet aftrekbaar voor de belastingen! Spreek dat dus nooit af, want dan is het als schenking belast bij de ontvanger en niet aftrekbaar bij de verstrekker, waardoor het een hele dure regeling wordt.

Juridische afwikkeling

Is er een samenlevingscontract, dan staat daar meestal in opgenomen hoe het contract moet worden beëindigd. Regelmatig is dat een kwestie van verhuizen, niet meer samen wonen. Maar soms is er meer nodig. Lees dat dus goed na of laat dat door iemand doen.

Is er een contract en is dat door een notaris opgesteld, dan ligt het voor de hand de beëindiging ook daar te laten plaatsvinden c.q. vast te leggen. Dat is echter geen verplichting. Het is wel sterk aan te raden een einddocument te maken, een convenant zoals dat ook bij echtscheidingen wordt gebruikt. Zodat alle rechten, plichten en afspraken helder vastliggen voor de toekomst.

Tip: Het moment van officieel uit elkaar gaan na samenwonen kan gevolgen hebben voor de belastingen. Laat u goed informeren om verrassingen te voorkomen.