06 22 750 867 [email protected]

Als uitvloeisel van het regeerakkoord zijn er een aantal toeslagen 2013 aangepast. Toeslagen zijn tegemoetkomingen van de overheid die door de Belastingdienst worden verstrekt. Ze zijn daardoor niet direct van het inkomen afhankelijk, maar zoals u hieronder kunt lezen worden ze in 2013 met name voor hogere inkomens beperkt of komen zelfs helemaal te vervallen.

Dit is een ouder bericht. Meer actuele gegevens vindt u op:

Kindgebonden Budget 2019
Inkomensafhankelijke Combinatiekorting 2019

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is bedoeld voor mensen met kinderen, gescheiden of niet.  Voor de hoogste inkomens is in 2013 een vermogenstoets ingesteld. Heeft u  meer dan € 101.139 op de bank of in andere bezittingen, dan krijgt u geen kindgebonden budget meer.

Voor een tweede kind is het KGB met € 75 verhoogd.

Kinderopvangtoeslag

Wie werkt en kleine kinderen heeft maakt vaak gebruik van kinderopvang. In 2012 zijn de regels hiervoor al enorm aangescherpt, en nu in de toeslagen 2013 wordt de kinderopvangtoeslag verder verlaagd als uw inkomen boven de € 17.230 uitkomt. De verlaging betreft alleen het “eerste kind”, het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft dus niet het oudste kind te zijn.

Zorgtoeslag

Veel gescheiden mensen hebben recht op zorgtoeslag, de compensatie voor ziektekosten. En vrijwel alle kinderen vanaf 18 hebben er recht op als ze bijvoorbeeld studeren of een eerste baan hebben. De basis is iets verhoogd en komt nu uit op ca. € 100 per maand, maar naarmate u meer verdiend loopt dit sneller terug dan voorheen. Boven een inkomen € 30.939 heeft u geen recht meer op zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Op de huurtoeslag wordt in 2013 bezuinigd. En al is het maar met € 8,80 per maand, het betekent voor mensen die krap zitten toch een achteruitgang. En omdat de inkomensgrens waarboven de huurtoeslag niet meer wordt verstrekt is verlaagd, zullen meer mensen net buiten de boot vallen.

Toeslagpartner

Een belangrijke wijziging in 2013 die misschien wat technisch is, maar die u juist daarom scherp moet hebben is de vraag wie uw toeslagpartner is. Heeft u die, dan worden de inkomens bij elkaar opgeteld en zult in veel gevallen minder of geen toeslag (meer) ontvangen. En aangezien hierin juist tijdens een scheiding veranderingen optreden is het vooral van belang voor mensen die nu uit elkaar gaan.

Uw toeslagpartner is nu hetzelfde als uw fiscaal partner. Tot en met 2012 kon u bij scheiding apart wonen en op basis daarvan bijvoorbeeld KGB of huurtoeslag ontvangen. Dat kan in 2013 niet meer. U bent dan pas geen toeslagpartners meer als u elk een apart adres heeft en het verzoekschrift voor de echtscheiding bij de rechtbank is ingediend.

Belasting en Heffingskortingen

Informatie over belasting in 2013 en heffingskortingen vindt u hier…

Hulp bij het aanvragen

Laat u goed informeren over toeslagen door uw Raadgever bij Scheiden. Hij kent de wegen en die zijn er nog steeds. In deze tijden zeker zijn de toeslagen een welkome aanvulling op het inkomen die van groot belang kunnen zijn bij de beslissingen die u neemt. Gedegen advies is dan onontbeerlijk.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat