06 22 750 867 [email protected]
Voorbeeld Ouderschapsplan

U kunt het Voorbeeld Ouderschapsplan gebruiken om een eerste gesprek aan te gaan met uw partner over de kinderen. Om u nog beter te helpen zijn per onderdeel toelichtingen gemaakt zoals deze.

Kinderkosten, kinderalimentatie

In de Tremanormen, die uitgangspunten en rekenschema’s bieden voor alimentatie, zijn tabellen opgenomen waaruit je kunt aflezen wat de bijdrage van ouders is aan hun kinderen, afhankelijk van gezinssamenstelling en inkomen. Passen we ook de systematiek van de Tremanormen toe, dan komen we op een betaling van de meest-verdienende van u beiden aan de minst verdienende. En dat heet dan kinderalimentatie. Makkelijk toepasbaar en in principe eerlijk en volgens de regels, dus niks mis mee.

Een van de voornaamste redenen waarom er problemen ontstaan rondom kinderalimentatie, blijkt uit onderzoek van het LBIO, is dat men niet weet waarvoor men betaalt. Het geld voor de kinderen gaat naar de andere ouder en wat die ermee doet, of het toch niet teveel is, geen idee. En dat motiveert niet, zeker in tijden van problemen.

Aan de ontvangende kant kan de indruk ontstaan dat het allemaal wel erg mager is en dat die ouder het prima voor elkaar heeft financieel en maar weinig voor de kinderen over.

Allemaal indrukken en suggesties, gevoed door het feit dat niet duidelijk is waar het geld heen gaat

Kinderkosten, Rekenschema

Als alternatief heb ik al vele jaren geleden het Rekenschema ontwikkeld. Daarin is precies opgenomen wat de kinderen kosten, bij wie die kosten vallen (dat is uw eigen keuze), maar ook op welke vergoedingen u van de Belastingdienst recht heeft om in die kosten te voorzien. Zie de specifieke informatie daarover op https://www.scheidingsraadgever.eu/kindgebonden-budget-2019/ en https://www.scheidingsraadgever.eu/inkomensafhankelijke-combinatiekorting-2019/

Vervolgens maakt u een keuze op welke wijze de kinderkosten tussen u worden verdeeld:

  • Naar draagkracht conform de Tremanormen
  • Naar inkomen (vaak zoals u het altijd deed)
  • of in een vaste verhouding. Meestal 50/50 als uw inkomensverschil klein is en de verwachtingen voor de toekomst min of meer gelijk.

Het totaal geeft een helder beeld en het is voor een ieder duidelijk waar hij/zij qua kinderkosten in bijdraagt en in welke mate.