06 22 750 867 [email protected]
Voorbeeld Ouderschapsplan

U kunt het Voorbeeld Ouderschapsplan gebruiken om een eerste gesprek aan te gaan met uw partner over de kinderen. Om u nog beter te helpen zijn per onderdeel toelichtingen gemaakt zoals deze over de considerans.

Toelichting Considerans Ouderschapsplan

Naast de personalia van vader, moeder en de kinderen neemt u in de considerans uitgangspunten op. Waar gaat u vanuit bij het opstellen van dit document, voor het maken van de afspraken? Deze uitgangspunten kunnen belangrijk zijn voor u om richting te geven aan de invulling van de rest van de afspraken. Daarnaast zijn ze ook een aanvulling in juridische zin. Waar de tekst uiteindelijk onduidelijk blijkt te zijn bij uitvoering kan de considerans helderheid verschaffen door de intentie erachter duidelijk te maken.

U blijft samen ouders…

Een open deur misschien, maar realiseert u zich bij het opstellen van de considerans nogmaals goed dat de band als ouders tussen u nooit zal ophouden te bestaan. Die heeft niets met de scheiding van doen. Door als ouders samen naar de kinderen op te treden, ruzie te vermijden en elkaar als ouders te blijven respecteren doet u hen en uzelf een enorm plezier!

Hulp voor de kinderen

Alle ouders die gaan scheiden maken zich zorgen over hun kinderen. Help ze daarom optimaal om deze moeilijke tijd goed door te komen. Een zeer waardevolle hulp is de Brief aan mijn ouders van Villa Pinedo. Lees die vooral eens door voordat u aan het Ouderschapsplan begint.