06 22 750 867 [email protected]
Voorbeeld Ouderschapsplan

U kunt het Voorbeeld Ouderschapsplan gebruiken om een eerste gesprek aan te gaan met uw partner over de kinderen. Om u nog beter te helpen zijn per onderdeel toelichtingen gemaakt zoals deze.

Afronding ouderschapsplan

In principe zijn alle afspraken nu gemaakt. Deze laatste alinea’s zijn vooral gericht op de toekomst. Wijzigingen in uw omgeving, uw woonsituatie, bij de kinderen, alles heeft invloed. Deze laatste afspraken moeten ervoor zorgen dat ook dan u afspraken zuiver blijven.

Evalueren en Herzien Ouderschapsplan

Meestal maakt u het ouderschapsplan als u nog niet apart woont. Dan is het moeilijk in te schatten hoe de kinderen en u beiden zullen reageren op de gemaakte afspraken. Werken die wel, blijkt dit inderdaad het beste voor iedereen? Belangrijk om alert op te zijn en te blijven, zeker in het begin als er nog makkelijk aanpassingen te maken zijn.

Ik adviseer sowieso om na een maand of twee, liefst samen met de kinderen, een evaluatie te doen. Hij beviel het iedereen, kan het beter, makkelijker slimmer? Doe het niet veel eerder, want je moet wel met zijn allen een beetje gewend zijn. De eerste keer is altijd gek. Met een 2-weeks schema is na 2 maanden de hele cyclus 4 keer doorlopen en kun je er echt iets over zeggen. Tenzij iemand echt ongelukkig lijkt te worden zou ik het daarom ook niet eerder doen.

Vervolgens jaarlijks kijken naar hoe het gaat, welke veranderingen er zijn of aan zitten te komen, dat houdt de afspraak up-to-date en zuiver.

Wijzigingen

Jaarlijks in december stuur ik al mijn oud-klanten die dat willen en anderen die zich voor de Nieuwsbrief inschrijven nuttige informatie die betrekking heeft op nieuwe wetgeving en de wijzigingen in fiscale kindregelingen. Als u dat als aanleiding neemt om zowel de zorg als de financiën weer eens door te spreken dan doet u het super.

Slotartikelen

Leest u ze gerust eens door, maar ze zijn vooral bedoeld om de afspraken ook in de toekomst heel en helder te houden. Ik licht alles in ons laatste gesprek nog uitgebreid toe.