06 22 750 867 [email protected]

Tarief

TariefEen scheiding geeft al veel onzekerheid. Daarom werk ik met een tarief per gesprek. U weet dan precies waar u aan toe bent qua kosten. En hoe minder gesprekken nodig zijn, hoe lager de kosten. Gemiddeld heb ik overigens slechts vier gesprekken nodig om alles met u door te nemen en vast te leggen. Zo kan de scheiding ook nog eens vlot geregeld worden.

Voorbereiding

Ik vraag u mij de nodige juridische en financiële gegevens toe te sturen. Zaken als inkomen, pensioen, de WOZ waarde, hypotheek, verzekeringen, jaarverslagen van de onderneming, informatie over testamenten, erfenissen en schenkingen, etc. Daarmee ben ik in staat om de gesprekken efficiënt te laten verlopen en kan ik u optimaal helpen de juiste beslissingen te nemen. Voor deze voorbereiding geldt een vast tarief, ongeacht de complexiteit van uw situatie.

Gesprekstarief

Nadat ik alle door u aangeleverde informatie geïnventariseerd heb, komen in onze gesprekken alle onderwerpen die voor u van belang zijn aan bod. Zie ook mijn aanpak en expertise. Per gesprek reken ik een vast tarief. Gesprekken duren anderhalf uur en bieden daarmee ruimschoots de gelegenheid van alles te bespreken terwijl het ook niet te lang is, er komt heel veel op u af in korte tijd. Om dat alles rustig te verwerken en na te lezen ontvangt u telkens snel een gespreksverslag. En de volgende keer checken we rustig of alles goed is begrepen en akkoord voordat we verder gaan met nieuwe onderwerpen.

Juridische procedure

Is het ouderschapsplan en convenant getekend na uw akkoord en bent u getrouwd of geregistreerd partners met kinderen, dan worden deze stukken door mij ingediend bij de rechtbank. Ook daar geldt een vast tarief voor. De hele juridische afwikkeling vergt, inclusief de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente maximaal zes weken.

Woont u samen dan is deze juridische stap niet nodig en bent u met de ondertekening al klaar, zonder verdere kosten.

WhatsApp chat