06 22 750 867 [email protected]

Na een scheiding komt het vaak voor dat mensen toch weer nieuwe liefde vinden. Gelukkig maar, want alleen is ook maar alleen. Maar zowel u als uw nieuwe partner zou zomaar al kinderen kunnen hebben en dan ontstaan er stiefkinderen en stiefouders. Zo’n samengesteld is allang geen uitzondering meer, maar hoe zit het dan met de rechten en plichten van stiefouders? En wat zijn de do’s en don’ts?

stiefouders-en-scheiden

Rustig aan

Gaat u na een scheiding weer samenwonen dan heeft dat nogal wat impact op de kinderen. Belangrijkste is dat u zich daar terdege bewust van bent en de kinderen niet te snel met nieuwe stiefouders confronteert. Kinderen hebben ook tijd nodig om een scheiding te verwerken en hebben extra aandacht van hun ouders nodig. Maak echt tijd voor ze als ze bij u  doe dingen samen, zonder andere volwassenen erbij. U heeft ze in deze situatie gebracht, ze hebben u nodig. Wordt u weer verliefd, dan is dat natuurlijk heerlijk voor uzelf, maar te vaak zie ik dat de belangen van de kinderen dan worden achtergesteld bij de wens om met die nieuwe partner samen te zijn.

Zorgplicht

Wettelijk gezien zijn stiefouders samen met de biologische ouders verplicht hun stiefkinderen te onderhouden. Gaat u dus trouwen of een geregistreerd partnerschap aan en heeft u of uw nieuwe partner kinderen, dan komt er een onderhoudsplichtige bij. Echter, uit jurisprudentie volgt dat niet alle rechters vinden dat stiefouders bij moeten dragen in de kosten van hun stiefkinderen als de biologische ouders zelf in staat zijn de kosten te dragen.

Welke rechten heb ik als ex-stiefouder?

U heeft jarenlang een relatie gehad en als stiefouder met de kinderen van uw partner samengewoond, maar de relatie wordt verbroken. Daarmee kan ook uw stiefkind zomaar uit beeld verdwijnen, terwijl u daarmee in veel gevallen inmiddels een mooie relatie heeft opgebouwd.

Juridisch gezien staat u dan nergens. U heeft geen omgangsrecht, dus als de ouders contact met uw stiefkind na de scheiding niet toestaan dan wordt het lastig, zeker als het kind nog geen 12 is en/of zelf ook niet aangeeft het contact in stand te willen houden. En misschien is het praktisch gezien ook wel erg veel voor een kind. Gescheiden ouders en dus een omgangsregeling of co-ouderschap, en nu ook nog een omgang met de ex-stiefouder?

Zaak om dit goed te bespreken en alle voors en tegens goed af te wegen. Voor uzelf, uw ex-partner en zeker voor het kind. Waar ligt zijn/haar belang? Heeft u dat goed voor ogen? En wat wilt u zelf echt?