06 22 750 867 [email protected]

stamrecht bv 2014Over de stamrecht BV vanaf 2014 is destijds veel te doen geweest. De regering streefde er op het staartje van de crises naar om zoveel mogelijk geld vrij te maken voor de economie. Bovendien kon men wel wat extra belastinginkomsten gebruiken…. Zodoende is het vanaf 2014 geregeld dat mensen die een stamrecht bezaten daar fiscaal gunstiger vanaf konden, terwijl het instellen van nieuwe stamrechten fiscaal onaantrekkelijk is geworden. We spreken hier over de stamrecht BV, maar hetzelfde geldt voor stamrechten in lijfrentepolissen of beleggingspolissen.

Opheffen stamrecht BV vanaf 2014

Mensen die een stamrecht B.V. hebben bezitten het recht om vanuit die B.V. in de toekomst een uitkering te ontvangen. Deze uitkering komt meestal voort uit een ontslagvergoeding van een eerdere werkgever. De stamrecht B.V. heeft dat geld bruto ontvangen, dus zonder dat daar loonbelasting over is ingehouden, en keert het later belast uit in de vorm van loon. Het voordeel is dat de  begunstigde kan kiezen wanneer hij de uitkeringen laat plaatsvinden, terwijl dat gespreid over een aantal jaren plaatsvindt. Zodoende hoeft dan minder belasting betaald te worden. De BV beheert de gestorte ontslagvergoeding (gouden handdruk) en heeft de verplichting dit uit te keren volgens de stamrechtovereenkomst.

Vanaf 2014 is het mogelijk om een dergelijke constructie fiscaal gunstiger op te heffen. Daarmee komt het geld vrij bij de particulier en ontstaan extra belastinginkomsten voor de overheid. De regeling houdt in dat niet over 100% van de uitkering , maar slechts over 80% loonbelasting hoeft te worden betaald. Bovendien wordt geen revisierente geheven, een boete die normaal gesproken zou moeten worden betaald en die 20% bedroeg.

Het resultaat is dat van een uitkering van bijvoorbeeld € 50.000 nu voor slechts € 40.000 belast wordt. Afhankelijk van het overige inkomen wordt hierover nog steeds inkomstenbelasting betaald, maar het is een flinke reductie. Zeker voor mensen die (tijdelijk) een lager inkomen hebben dan ze gewend zijn (door ontslag of andere economische redenen) kan de regeling gunstig uitpakken.

Verplicht is het dus niet, maar voor diegenen die wel wat extra’s kunnen gebruiken is het het overwegen waard, mocht u nog een stamrecht BV bezitten

Geen nieuwe stamrechten meer

Vanaf 1-1-2014 is het fiscale voordeel voor een stamrecht, de zogenaamde stamrechtvrijstelling, afgeschaft. Het is in de meeste gevallen niet aantrekkelijk meer  om een ontslagvergoeding op deze manier te reserveren voor later.

Bent u gescheiden?

Voor diegenen die scheiden of al gescheiden zijn en een stamrecht BV bezitten kan de regeling extra interessant zijn. Het vrijgekomen geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderlinge verrekening, beperking van de onderwaarde in de woning, afkoop partneralimentatie, aankoop nieuwe woning, etc. Laat u zich in ieder geval goed adviseren, bijvoorbeeld door de Raadgever bij Scheiden.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat