06 22 750 867 [email protected]
second opinion bij scheiding

U kunt zelf natuurlijk een heleboel doen rond de scheiding. En daarmee tijd en kosten sparen. Maar hoe zeker weet u dan dat alles klopt? Een second opinion bij scheiding geeft dan zekerheid voor de toekomst.

Second opinion bij scheiding

Voorwaarde voor de second opinion bij scheiding is dat u heeft besloten uit elkaar te gaan, daar bent u het over eens. Daarnaast kunt en wilt u er samen goed uitkomen. U kunt met een deskundige erbij aan tafel zitten en de informatie die is verzameld en de besluiten die zijn genomen doorlopen om bij te stellen of te veranderen. Ik kan de gemaakte afspraken toetsen aan de wetten en regels, praktische uitvoerbaarheid en financiële en fiscale gevolgen. Zodat u zeker weet dat u de juiste keuze maakt. Mijn uitgebreide ervaring en opleiding staan u daarbij ter beschikking, terwijl de kosten beperkt blijven.

Werkwijze second opinion

We bepalen samen wat er beter kan of ontbreekt en vullen aan of wijzigen wat nuttig blijkt. In de praktijk vergt dat ongeveer twee afspraken, waarbinnen ook de stukken voor de juridische scheiding worden besproken en vastgesteld. Daarmee vraag ik vervolgens voor u de scheiding aan bij de Rechtbank. Die procedure loopt helemaal via email en post, een gang naar advocaten of de Rechtbank is niet meer nodig.

Toekomstzekerheid

Als u uit elkaar gaat is de toekomst erg onzeker. Hoe gaat het met de kinderen, waar kom ik te wonen, kom ik wel uit straks maandelijks? Het zijn spannende en o zo belangrijke vragen. Samen met u zorg ik dat deze onzekerheden worden weggenomen en optimale afspraken voor de toekomst worden gemaakt. Daarbij is niet alleen de scheiding nu, maar ook uw nieuwe leven over enkele jaren van groot belang. Immers, de gemaakte afspraken kunnen niet zomaar worden aangepast en het leven kan er dan heel anders uitzien. Met andere inkomens, nieuwe relaties, etc. Ik help om alle afspraken ook op toekomstzekerheid te toetsen, met alle kennis en ervaring die ik sinds 2005 als scheidingsspecialist heb opgebouwd. Zodat u (als ouders) ook later goed verder kunt.

Geregistreerd partnerschap zonder kinderen en samenwoners

In deze gevallen gaat het alleen om de afspraken en hoeft u niet naar de Rechtbank of notaris om uw scheiding te laten bekrachtigen. Des te belangrijker om te zorgen dat u overal achter staat en geen spijt krijgt van wat u besloten heeft. En de kosten van een rechtsgang spaart u uit. Met dezelfde 2 gesprekken en degelijke afspraken die netjes zijn vastgelegd is de kous dan af.

Gunstig tarief

Ik werk samen met een advocaat om de juridische scheiding rond te maken, maar hanteer zelf een ander tarief. En doordat ik breed ben opgeleid en veel kennis ervaring paraat heb kan ik u vlot en efficiënt helpen. Meestal is een second opinion scheidingsconvenant een kwestie van twee gesprekken om alles rond en op papier te krijgen.

Neemt u gerust contact op voor een kennismakingsgesprek. Dat is gratis en vrijblijvend en u kunt ook inhoudelijke vragen stellen, zodat u zelf kunt beoordelen of ik de juiste man voor u ben. En zo’n gesprek levert sowieso waardevolle informatie voor u op.