06 22 750 867 [email protected]

Schenken en scheidenHet lijkt niet voor de hand te liggen, de combinatie van schenking en scheiding. Toch komt het vaker voor dan u misschien denkt. Ten eerste gunnen mensen elkaar gelukkig vaak nog wel iets wat dan soms in een schenking tot uiting komt. Maar als u niet oppast dan gebeurt het ongemerkt! Want wat u geen schenking noemt, kan fiscaal gezien toch een schenking zijn. En dan moet u schenkbelasting betalen. Hoe zit dat nu precies?

Elkaar nog iets gunnen

Wie uit elkaar gaat is over het algemeen niet de beste vrienden. Maar tegelijkertijd komt het gelukkig vaker voor dat men niet alleen goed voor zichzelf opkomt, maar ook de belangen van de ander en de kinderen goed in de gaten houdt. En dan kan er wel eens iets worden weggegeven om te zorgen dat de ander ook goed verder kan. Als vader/moeder of als ex-partner.

Voorbeeld:
Zij hebben allebei een leuk inkomen, twee mooie kinderen en een huis. Zij zou graag in het huis blijven met de kinderen en hij gunt dat haar en de kinderen ook zeker. Maar als zij naar de bank is geweest blijkt dat zij de hypotheek nog wel kan overnemen, maar hem dan ook nog de helft van de overwaarde uitbetalen, zoveel hypotheek kan ze gewoon niet krijgen. Zeker met de strenge bankregels vandaag de dag komt dit vaker voor. Als alles verder is uitgezocht en er geen andere oplossingen blijken te zijn, geeft de man aan dat hij een deel van de overwaarde dan maar laat zitten. Hij hoeft het nu niet en later ook niet, hij schenkt het haar. Zodat ze helemaal los van elkaar zijn en zij toch in het huis kan blijven. Vooropgesteld dat hij dan ook voldoende heeft om weer woning te vinden is dit een prima oplossing als hij daartoe bereid is.

Uiteraard zijn er meerdere voorbeelden uit onze praktijk: Met name de inboedel wordt nogal eens onevenredig verdeeld, meestal in combinatie met een uitkoop zodat de spullen grotendeels in de woning kunnen blijven. Of bepaalde spullen worden de ander gegund terwijl ze eigenlijk verdeeld moeten worden.

Soms neemt iemand een schuld helemaal op zich die eigenlijk gezamenlijk is. Een studieschuld misschien, of een schuld aan familie of vrienden komt wel eens voor of een lening aan één van de (vaak wat grotere) kinderen, waarvan je eigenlijk wel weet dat die nooit zal worden afgelost.

Kortom, voorbeelden te over en gelukkig kom ik ze regelmatig tegen.

De Belastingdienst

Is er geen tegenprestatie of andere grond waarop iemand meer krijgt dan hij of zij volgens de wet en regelgeving recht op zou hebben, dan is er sprake van schenking in fiscale zin. En de fiscus heft daarover schenkbelasting. Dus bij schenking en scheiding kan het zomaar zijn dat u ongemerkt een schenking heeft ontvangen als u niet oplet. En in eerste instantie merkt u daar niks van, maar een aanslag kan vroeg of laat op de mat vallen. De belastingdienst heeft namelijk het recht om convenanten te onderzoeken.

En let op. De ontvanger betaalt. Dus vaak degene die niet voor niets iets extra’s heeft gekregen omdat hij/zij het anders financieel niet zou bolwerken. En die wordt opeens geconfronteerd met een forse belastingclaim!

De schenkbelasting is daarbij niet gering. Wordt het niet goed vastgelegd, dan praten we over 30%. Wordt het wel goed geregeld (vraag uw Raadgever bij Scheiden) dan kan dat in ieder geval tot 10% worden teruggebracht.

Het is dus even opletten geblazen, maar in veel gevallen valt de schenkbelasting wel te vermijden:

  • U kunt niet zozeer schenken, maar meer uitruilen. Zoals in het voorbeeld krijgt mevrouw het huis en meneer bijvoorbeeld het bedrijf of de auto. Zodoende is er toch gewoon eerlijk verdeeld, zonder dat iemand extra hoeft te lenen en zij toch in het huis kan blijven.
  • Sommige zaken hebben geen eenduidige waarde. De waarde van een huis bijvoorbeeld ligt niet keihard vast. Het is kwestie van vraag en aanbod en loven en bieden en zelfs een taxatie is daarbij niet zaligmakend. Kortom, zo lang u samen als koper/verkopers aan tafel zit is er binnen redelijke grenzen wel iets met die prijs te doen. En als u het eens bent, dan kunt u in het voorbeeld hierboven ervoor kiezen het huis wat lager te waarderen zodat mevrouw het wel zelf kan financieren. En hetzelfde geldt natuurlijk voor andere grotere bezittingen, zoals een bedrijf, auto, tweede woning en een jacht..

Schenking en scheiding vanaf 2017

Vanaf 2017 zijn er mogelijkheden om een ton te schenken ten behoeve van de eigen woning. Hoe dat werkt en hoe u daar gebruik van kunt maken leest u hier: https://www.scheidingsraadgever.eu/schenking-ton-bij-scheiding/

Schenking en scheiding

Zoals u ziet kunnen de begrippen schenking en scheiding toch vaker samen voorkomen dan u misschien had gedacht. En aangezien de belastingdienst daar zo zijn heel eigen visie opheeft is het wel verstandig dat u zich goed laat informeren voordat een convenant wordt ingediend. De Raadgever bij Scheiden is daarbij DE deskundige om te raadplegen. Als hij de gehele scheiding verzorgd weet u dat er op alle voetangels en klemmen is gelet en bovendien welke voordelen u kunt behalen. En loopt u nu al met een specifieke vraag rond? Vul dan bijgaand formulier in en u krijgt vlot en deskundig antwoord.

WhatsApp chat