06 22 750 867 [email protected]

ScheidingsconvenantEen scheidingsconvenant is een overeenkomst waarin alle afspraken staan die gemaakt zijn over de (echt)scheiding, naast het ouderschapsplan voor de kinderen. In goede juridische bewoordingen wordt alles vastgelegd en ingediend bij de rechtbank, zodat de echtscheiding kan worden aangevraagd. Zonder scheidingsconvenant neemt de rechtbank het verzoekschrift niet in behandeling. Zijn er minderjarige kinderen in het spel, dan is ook een ouderschapsplan verplicht.

Inhoud scheidingsconvenant

In het scheidingsconvenant is opgenomen wie u bent, of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, de namen van de kinderen, en uw afspraken over alimentatie, pensioen, bezittingen en schulden, het huis, de eigen onderneming, etc. De slotbepalingen zijn vervolgens bedoeld om te zorgen dat de afspraken op de juiste manier worden uitgevoerd en in stand gehouden.

Executoriale titel

Als de rechtbank een beschikking heeft afgegeven heeft het scheidingsconvenant een zogenaamde executoriale titel gekregen. Het convenant is een onderlinge afspraak, een overeenkomst. Maar door deze titel hoeft u bij een conflict niet meer eerst uw gelijk te bewijzen bij een rechtbank, die is namelijk al akkoord gegaan. U kunt bijvoorbeeld direct naar een gerechtsdeurwaarder  (LBIO) als de ander de alimentatie niet betaalt.

Onderlinge afspraken

Let op dat de afspraken in een convenant alleen onderling geldig zijn. U kunt geen afspraken maken waar derden rechten aan kunnen ontlenen, bijvoorbeeld ouders of kinderen. Ook de controle komt alleen van u beiden. Houdt iemand zich niet aan de afspraken, en reageert de ander niet, dan gebeurd er niks. Maar de afspraken zijn wel erg goed af te dwingen