06 22 750 867 [email protected]

Scheiding goederenGaat u scheiden dan is de scheiding van goederen, het delen van uw gezamenlijk bezit, een belangrijk onderdeel van het scheidingsproces. Immers, het is voor allebei de basis waarop een nieuw leven wordt gestoeld, naast het inkomen. En wat de één krijgt, krijgt de ander niet. Oftewel de belangen zijn per definitie tegengesteld, ondanks alle goede bedoelingen, wat ook emoties in de hand werkt.

Welke zaken gaat het om?

Als u in beeld gaat brengen wat u te verdelen heeft kunt u aan de volgende categorieën denken:

  • Huis en hypotheek
  • Spaar- of beleggingsdepot
  • Overig onroerend goed
  • Voer- en vaartuigen
  • Koopsom- en lijfrentepolissen
  • Bank- en spaarrekeningen
  • Aandelen
  • Eigen bedrijf
  • Schulden
  • Inboedel

 Scheiding van goederen bij de Raadgever

Na de inventarisatie van wat er te verdelen is moet van ieder onderdeel de waarde worden bepaald. Soms is dat gewoon een saldo opvragen, soms komt daar wat meer bij kijken. In ieder geval is van belang dat u EERST vaststelt wat de waarde echt is en pas als alles in beeld is gaat praten over een eventuele andere verdeling dan wat juridisch zou moeten. Gaat u per onderdeel de discussie aan dan wordt het veel ingewikkelder.

Voor de verschillende categorieën is het bepalen van de waarde ook verschillend en moet zorgvuldig gebeuren. Zo is er soms sprake van fiscale gevolgen die later tot uiting komen, maar wel moeten worden meegenomen. En veelal is het lastig om vast te stellen wat nu precies de waarde is, bijvoorbeeld bij een huis, auto of bedrijf. Laat u zich daarover goed informeren om niet voor onaangename verassingen komen te staan.

Is alles in beeld dan worden de verschillende zaken verdeeld. De een neemt het huis over, de ander krijgt een auto, etc. Dat levert vervolgens een totaalplaatje op van wat ieder krijgt. Het verschil in waarde kan vervolgens worden verrekend. Door slim om te gaan met de verdeling kan de verrekening tot een minimum worden beperkt. Het voordeel daarvan is dat er zo min mogelijk hoeft te worden bij geleend. Daarnaast houden we goed in de gaten of ieder ook voldoende cash overhoudt. Want een huis of koopsompolis is fijn, maar je kunt er geen eten mee kopen of een nieuwe inboedel…