06 22 750 867 [email protected]

Misschien bent u al langer niet gelukkig. Of u twijfelt of uw partner nog wel de juiste is. En als die gevoelens onenigheid opleveren, ruzies en een nare sfeer, dan rijst vroeg of laat de vraag op: Scheiden of blijven?

Scheiden of blijven?

Uit elkaar gaan kan altijd (nog). Het is om allerlei redenen goed om eerst serieus te kijken of de relatie echt niet meer te herstellen is. Want u bent ooit voor elkaar gevallen, heeft een leven samen opgebouwd, misschien kinderen gekregen. Mocht het nodig zijn om uit elkaar te gaan, dan help ik graag om dat goed en netjes te regelen. Maar is er twijfel neem dan geen overhaaste stappen.

Mijn ervaring als scheidingsbemiddelaar is dat mensen die serieus geprobeerd hebben OF weer bij elkaar komen, OF beter weten en accepteren dat de relatie voorbij is, wat de scheiding veel makkelijker maakt. Altijd winst dus.

Tijdelijk uit elkaar

Een serieuze optie om altijd te overwegen is niet meteen de grote stap te zetten, maar voorlopig wel even apart van elkaar gaan wonen. Daar zijn diverse vormen voor te bedenken, zie ook  Tijdelijke woonruimte.

We gaan uit elkaar, wat is het doel?

Blijkt dan toch dat de relatie niet meer te herstellen is, dan kan een scheiding u beiden en de kinderen een weg bieden naar een beter leven. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar dat is toch wel de bedoeling, niet? De scheiding is niet alleen een vlucht uit een onprettige situatie, het mag ook een doel zijn om weer gelukkig te worden. En ja, dat is heel goed mogelijk. Erg veel mensen zijn gelukkig gescheiden, hebben een fijn eigen leven en zijn daardoor mogelijk ook een betere, leukere ouder. Want een gelukkige ouder is een goede ouder. Ga maar eens na wat een voorbeeld u bent voor de kinderen als u altijd vrolijk en gelukkig bent. Of juist niet….

Hoe regelen we dat?

De praktische uitvoering van een scheiding is een vak op zich. Er komt zoveel bij kijken en het is zo belangrijk dat dit alles goed gebeurd, u heeft daar goede hulp bij nodig. U heeft iemand als de Raadgever bij Scheiden nodig, die verstand heeft van al die zaken die bij een scheiding komen kijken. Want als u weer een fijne woonplek heeft, de kinderen goed verzorgd worden en de financiën goed zijn geregeld, dan is de basis gelegd voor een nieuw, gelukkiger leven!

Scheiden of blijven?

Mensen gaan geen relatie aan om hem weer te verbreken. En het romantische idee van eeuwige liefde blijkt niet altijd te stroken met de harde werkelijkheid. En soms wordt iemand daar zomaar keihard mee geconfronteerd, dat is voor iedereen een zwaar gelag.

Ga dan in ieder geval niet overhaast te werk. Even adem halen en kijken wat uw opties zijn kan zeer nuttig blijken. En wilt u er met een specialist over van gedachten wisselen? Iemand die uit eigen en beroepsmatige ervaring heel veel weet hierover? Maakt u dan gerust een afspraak. In veel gevallen kan ik helpen om uw richting te helpen bepalen.