06 22 750 867 [email protected]

Scheiden met schuldenAls je samen bent zijn schulden al niet prettig. Het kost veel geld en beperkt de financiële mogelijkheden. Bovendien hebben sommige mensen er last van, vinden het vervelend om schulden te hebben. Maar gaat u scheiden met schulden dan is dat helemaal een complicerende factor. Hieronder per type schuld een aantal voorbeelden en tips om bij scheiden met schulden om te gaan.

Onderwaarde

Is uw huis minder waard dan de totale hypotheeklast? Zelfs na incasseren van het spaar- of beleggingsdepot bij de hypotheek? Dan heeft u met een onderwaarde op de woning te maken. En dat gaat zomaar om veel geld. Bij een scheiding met onderwaarde maakt het verschil of u het huis verkoopt, één van u beiden het overneemt of dat u het gezamenlijk houdt.

Het huis wordt verkocht

Bij verkoop houdt u een restschuld over. Deze zult u aan de bank moeten terugbetalen, meestal binnen 3 maanden na verkoop, tenzij u met de bank andere afspraken kunt maken. Uw Raadgever bij Scheiden kan u daarbij behulpzaam zijn. Is de onderwaarde groot, dan is dit vaak een dusdanig probleem dat de bank niet aan de verkoop mee wil werken! Checkt u dat altijd vóórdat u de koop sluit. Heeft u een hypotheek met NHG, dan wordt de onderwaarde onder voorwaarden door de NHG afgedekt en blijft u niet met een restschuld zitten. Ook in dat geval is tijdig contact met de bank en NHG essentieel! Laat u daarin vooral bijstaan door uw Raadgever.

Eén van u koopt de ander uit

Dit voelt bij onderwaarde altijd heel vreemd, omdat degene die vertrekt de blijver de helft van de onderwaarde moet vergoeden, terwijl die het huis (en de hypotheek) behoudt. Echter, zo hoort het wel. Soms worden hierover in goed overleg met uw Raadgever andere afspraken gemaakt. Is er onvoldoende geld om de ander de helft van de overwaarde te vergoeden, dan kan er voor worden gekozen deze schuldig te blijven. Degelijke afspraken over zo’n restschuld moeten dan worden gemaakt en in het convenant worden vastgelegd.

U houdt de woning gezamenlijk

In dit geval wordt de onderwaarde niet gerealiseerd en blijft een theoretisch verlies, wat voor veel mensen erg prettig is. Maar denk erom dat de problemen van de onderwaarde hiermee naar de toekomst worden verschoven. Ooit zal een keer moeten worden afgerekend. Om te voorkomen dat er dan alsnog problemen ontstaan kunt u hierover afspraken maken en in het convenant vastleggen. Laat u daarover van degelijk advies voorzien.

Meer informatie over scheiden en onderwaarde op de eigen woning vindt u op de pagina Onderwaarde huis en scheiding

Scheiden met schulden: Kredieten

U heeft een doorlopend krediet bij de bank, openstaande betalingen bij postorderbedrijven of een tekort op uw creditcard. Typerend van dit soort schulden is dat ze duur zijn… De rentepercentages verschillen enorm, maar lopen soms wel op tot 20% per jaar. Het is dus zaak om deze zo snel mogelijk in te lossen, liefst nog voordat de scheiding een feit is zodat ieder met een (min of meer) schone lei kan beginnen.

Lukt dat niet, dan geldt in de meeste gevallen dat u gezamenlijk aansprakelijk bent en blijft voor deze schulden.. In dat geval loopt u tegen het probleem aan dat de schulden niet te verdelen zijn. Neemt ieder een deel van de schulden op zich dan blijft de ander verantwoordelijk bij niet betalen van rente en aflossing. Dat is vervelend bij een scheiding, waar je financieel los van elkaar wilt zijn. Creatieve oplossingen zijn soms mogelijk, raadpleegt u daarvoor uw Raadgever bij Scheiden.

Sociale schulden

Heeft u geld geleend van familie, vrienden, kennissen of collega’s? Dan noemen we dat sociale schulden. Typerend hiervoor is dat er een emotionele band is met de geldverstrekker, dat er vaak geen of weinig rente wordt betaald, dat de aflossing bespreekbaar is en dat de lening vaak sterk persoonsgebonden is. Bij een oplossing hiervoor zullen deze aspecten dus goed moeten worden meegenomen. En vergeet u niet dat ook schulden die worden aangegaan tijdens het scheidingsproces in principe tot de gemeenschap behoren en dus gedeeld moeten worden. Ook als u geld leent van uw ouders om de tijdelijke huur te betalen bijvoorbeeld.

Hoe pak ik scheiden met schulden aan?

Schulden maken het scheidingsproces extra lastig en u maakt gemakkelijk een vergissing of ziet een goede oplossing over het hoofd. Hierin kan de Raadgever bij Scheiden u goed helpen. Niet alleen met inhoudelijke kennis van zaken, maar juist door schulden en andere onderdelen van de scheiding slim met elkaar te combineren. Want daar is de Raadgever goed in. Hij heeft kennis van de juridische en praktische zaken, maar in deze situatie is zijn kennis op het gebied van financiën en fiscale zaken essentieel om tot goede oplossingen te komen. Maak gewoon een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek en u zult merken dat u op de goede plek bent beland.