06 22 750 867 [email protected]
Scheiden met een eigen zaak

Scheiden met een eigen zaak maakt de scheiding wel complexer. Wat is de zaak waard, wat wordt er nu eigenlijk verdiend, kan ik hem wel voortzetten en hoe zit het eigenlijk met pensioen? Vragen waar ik me als Raadgever bij Scheiden, gespecialiseerd in scheiden met een eigen zaak, graag mee bezig hou.

De zaak kan voortgezet

Om u direct gerust te stellen: Ja, in eigenlijk alle gevallen wordt de zaak voortgezet na de scheiding. En ik heb er al heel wat gezien…

Ten eerste is dat gewoon in ieders belang. Het is uw inkomen, soms zelfs van u beiden en zonder zaak moet ieder een nieuwe bron van inkomsten zien te vinden. Onnodige financiële risico’s zijn het gevolg, dus eigenlijk altijd is het advies: Voortzetten!

Sommige ondernemers zijn bang dat ze het uitkopen van de rechten van de aanstaande ex partner in de zaak deze over de kop zal jagen. Maar ook dat is in de praktijk nooit zo. Los van bovenstaand gezamenlijk belang mag een ondernemer helemaal niet zoveel geld uit zijn/haar zaak halen en daar zeker niet toe gedwongen worden.

Inkomen en alimentatie

Scheiden met een eigen zaak vereist ook dat goed moet worden vastgesteld wat het inkomen uit de zaak is. En, dat weet u vast wel, is geen uitgemaakte zaak… Ieder jaar zal uw inkomen wel verschillen, dus welk inkomen heeft u nu beschikbaar voor kinderalimentatie en partneralimentatie? Daar zijn wel enige regels voor te geven, maar in de praktijk is dat maatwerk, waarbij ik samen met u beiden kijk wat nodig en mogelijk is. Soms kan dat lastig zijn, maar met alternatieven en handige oplossingen van mijn kant komt u daar zeker uit.

Waarde van de onderneming

Er zijn in de bedrijfseconomie verschillende waarderingsmethoden voor bedrijven. Momenteel wordt in rechtszaken vaak de DCF methode gehanteerd (Discounted Cash Flow), die uitgaat van de inkomsten over de komende jaren. En ook de intrinsieke waarde wordt wel gehanteerd, waarbij we kijken wat er momenteel op de balans aanwezig is. De vraag is ook of er sprake is van goodwill, datgene wat de onderneming meer waard is doordat bijvoorbeeld al jarenlang een goede naam is opgebouwd in het vakgebied.

Bedrijfswaardering is altijd een lastig onderwerp. Gelukkig ben ik gewend om samen met u dit onderwerp in begrijpelijke taal te bespreken, zodat u beiden snapt waar u over beslist en wat de consequenties zijn.

Werk en privé

Veel mensen met een eigen zaak werken hard. Doordat de zaak van jezelf is wil je er het maximale uithalen. En harder werken heeft vaak direct invloed op het inkomen en de voldoening van een geslaagd bedrijf.

Het is geen uitzondering als dit ten koste gaat van het privé leven van de ondernemer. En zelfs een bijdrage levert aan privé problemen die tot een scheiding kunnen leiden…

Maar het is ook niet vreemd dat je je als ondernemer tijdens en na de scheiding realiseert dat je misschien iets hebt laten liggen, zeker als er kleine kinderen zijn. En ook ondernemers willen dan wel eens besluiten om de verhouding tussen werk en privé in het voordeel van de kinderen en hun ouderrol aan te passen. Misschien wat laat in een aantal gevallen, maar laat u zich nooit weerhouden. Een scheiding is voor iedereen een life changer en ook u mag andere keuzes maken dan voorheen. Ook als uw partner verzucht dat het nu WEL kan….

Scheiden met een eigen zaak van ons beiden

Het komt toch regelmatig voor dat echtelieden gezamenlijk een zaak runnen. De is een scheiding natuurlijk extra lastig omdat niet alleen maar ook zakelijk ontvlecht moet worden. Niet gevreesd, er zijn goed mogelijkheden en oplossingen voor, die ik u graag voorleg. Aan u alleen nog maar om te beslissen.

Mijn focus ligt bij een scheiding altijd op de overzienbare toekomst. Niet alleen de scheiding regelen, maar ook zorgen voor goede afspraken zodat elk van u goed aan de nieuwe fase in uw leven kan beginnen.

Bij een gezamenlijk bedrijf is dat extra belangrijk en is er veel aandacht voor de verschillende belangen en emoties die daar dan zowel zakelijk als privé een rol spelen. Soms moet u lastige keuzes maken, maar ik zal er altijd voor zorgen dat u weet wat u doet en er alles aan doen om te zorgen dat u tevreden op uw keuzes terug kunt kijken.