06 22 750 867 [email protected]

PartnerpensioenTijdens het huwelijk gespaarde gelden worden bij scheiding eerlijk gedeeld, dus dat geldt ook voor de pensioen. Een pensioenvoorziening is immers niets anders dan een som geld om later van te leven. Verschil met andere bezittingen is dat deze gelden bij een pensioenmaatschappij staan in plaats van bij een bank.

Ouderdomspensioen

Pensioen wordt per definitie opgebouwd via de werkgever. Daarnaast kunnen er oudedagsvoorzieningen zijn in de vorm van lijfrente- of koopsompolissen of banksparen. Als we het over pensioen hebben, dan wordt meestal gedoeld op het ouderdomspensioen, datgene wat we straks op onze oude dag als maandelijkse uitkering krijgen. Vaak wordt ook gesproken van aanvullend pensioen, omdat uw eigen voorziening een aanvulling is op de AOW die u krijgt.

Partner- of nabestaandenpensioen

Daarnaast kennen we het partnerpensioen of nabestaandenpensioen wat eigenlijk geen pensioen is maar een soort levensverzekering. Komt degene die pensioen opbouwt te overlijden, dan krijgt zijn/haar partner deze maandelijkse uitkering. Na scheiding wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. De hoogte van deze uitkering verschilt sterk per pensioenmaatschappij. Bij een scheiding speelt dit partnerpensioen een belangrijke rol als zekerheid voor de toekomst van de ex-partner en de kinderen.

Echter, soms gaat deze voorziening verloren bij scheiding. Als de pensioenmaatschappij het partnerpensioen op risico-basis verzekerd is er geen spaarpot opgebouwd voor de partner, maar een levensverzekering afgesloten die wordt gestopt bij scheiding. Het is dus van groot belang om te weten of dit het geval is om te voorkomen dat één van u zonder pensioen komt te zitten op enig moment!

Scheiden en pensioen

Om een eerlijke verdeling van de pensioenen te kunnen maken zal eerst duidelijk moeten worden wat er precies is aan ouderdom- en nabestaandenpensioen na de scheiding. Afhankelijk van deze inventarisatie, de leeftijd van partijen, hun leeftijdsverschil en hun wensen kan de verdeling worden gemaakt. Daarbij zullen wij altijd de verschillende situaties en de consequenties daarvan bekijken, zodat helder is welke keuze het beste is. Een verkeerde keuze kan er namelijk toe leiden dat één der partijen straks zonder aanvullend pensioen zit! De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding beschrijft welke mogelijkheden er zijn. En erg belangrijk, regelt dat uw pensioenmaatschappij direct aan elk van u uitkeert, zodat u straks niet onderling hoeft te verrekenen.

De juiste keuze

Het maken van de juiste keuze bij scheiden en pensioen is, zoals u inmiddels heeft begrepen, niet altijd eenvoudig. Bij een goede beslissing worden dan ook nog andere oudedagsvoorziening betrokken en soms ook andere bezittingen en schulden. Laat u zich dus goed informeren door een scheidingsbemiddelaar zoals de Raadgever bij Scheiden om straks, jaren later, niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

 

WhatsApp chat