06 22 750 867 [email protected]

Scheiden doe je niet alleenNaast uw partner bepalen ook de andere mensen in uw omgeving in sterke mate hoe uw scheiding verloopt, want scheiden doe je niet alleen. Er zijn mensen die u nodig heeft, u nodig hebben, die het u lastig maken, die u willen helpen, mensen die u wilt beschermen. Hoe gaat u daar het beste mee om?

Kids

U wilt de kinderen natuurlijk zo veel mogelijk beschermen, vooral ook tegen de gevolgen van de scheiding. Maar wist u dat ze u ook willen beschermen? Ze zien het verdriet, voelen zich vaak (onterecht!) schuldig en neigen er al gauw naar om voor hun ouders te willen zorgen. Praat met ze en hou de ouder-kind verhouding gezond. U bent er voor hen en niet andersom. Help ze door voor uzelf te zorgen en duidelijk te maken dat uw geluk niet van hen afhankelijk is.

De aanstaande ex

Hij/zij kan soms door alle emoties rare streken uithalen. Realiseert u zich dat het voor u allebei een zware tijd is. Ook al is die ander “schuldig” is in uw ogen. Elkaar verwijten maken heeft geen zin. Samenwerken om tot goede afspraken te komen is het belangrijk, zodat ieder verder kan met zijn/haar leven. Er zijn helaas mensen die maar blijven hangen in de boosheid, het verdriet, de verwijten en het schuldgevoel. Doet u daar niet aan mee en zoek desnoods hulp om uw emoties een plek te geven. De ander gaat het niet voor u oplossen! En de kinderen zijn enorm gebaat bij een normale verstandhouding tussen hun ouders.

De bemiddelaar

Kies iemand waar u allebei vertrouwen in hebt. Iemand die ruime ervaring en kennis heeft van alle onderwerpen: Kinderen, het eigen huis en de financiering, fiscale mogelijkheden en risico’s, pensioenen, verzekeringen, een eigen bedrijf, etc. Voorkom dat u voor elk onderwerp naar een andere “expert” moet en niemand overzicht heeft. Want scheiden is een vak!

Familie en vrienden

Hebben hun eigen rol, namelijk die van schouder om op uit te huilen, zorgen voor emotionele steun. Zet ze nooit in als expert of bemiddelaar, dat bederft vaak de relatie. Ze zijn veel te nauw betrokken, hebben vaak een uitgesproken mening over u of uw ex alleen daarom al niet geschikt om u inhoudelijk te helpen.  Wees dankbaar voor de mensen in uw omgeving die u emotioneel door deze periode heen helpen. Door te luisteren, met u te sporten en te lachen of er gewoon te zijn.

Scheiden doe je niet alleen

Als u bewust omgaat met de mensen in uw omgeving kunt u daar veel plezier van hebben. Het proces loopt beter en u kunt alles beter verwerken. Want scheiden doe je niet alleen!