06 22 750 867 [email protected]

Partneralimentatie vervalt bij samenwonen met een nieuwe partner van de ontvanger, zo zegt de wet. Maar wat is samenwonen? En gezien de soms grote financiële belangen voor beiden leidt kan onduidelijkheid hierover makkelijk tot ruzie en zelfs rechtszaken leiden. Hoe zit het nu precies?

De wet over alimentatie en samenwonen met een nieuwe partner

In het Burgerlijke Wetboek 1:160 staat: Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Wat is samenwonen?

U ontvangt partneralimentatie en komt een leuke nieuwe man/vrouw tegen. In eerste instantie geen probleem, maar na enige tijd gaat u steeds meer met elkaar om, gaat steeds meer delen. De ander heeft misschien nog wel een eigen huis, maar u bent daar of in de eigen woning steeds meer samen. U gaat samen boodschappen doen, zorgt samen voor de kinderen, etc. Kortom, u deelt nog niet samen een woning, maar bent wel (heel) veel bij elkaar. Uw ex-partner zal op een gegeven misschien stellen dat u samenwoont. Terwijl u volhoudt dat dat niet zo is, u deelt immers geen woning? Wie heeft er dan gelijk?

Wat zegt de rechter?

Rechters zullen elk geval individueel bekijken. Maar er valt wel inmiddels wel een tendens af te leiden uit de uitspraken (jurisprudentie) van rechters. Het lijkt erop dat samenwonen meer en meer financieel wordt bekeken, en het erom draait of u een economische eenheid vormt. Niet zozeer het (vaak) bij elkaar zijn, maar het delen van de kosten van boodschappen, woonlasten, vakanties, etc. blijkt veelal bepalend.

Wat kunt u doen?

Eerlijkheid duurt het langst, zo is het nu eenmaal, partneralimentatie vervalt bij samenwonen. En iemand die in feite samenwoont volgens bovenstaand criterium zou zelfs veroordeeld kunnen worden tot het terugbetalen van de onterecht ontvangen partneralimentatie. En dat kan om veel geld gaan.

Komt u dus in een situatie waarbij uzelf of uw ex-partner op het grensvlak lijkt te staan van samenwonen of niet, dan is het echt het allerbeste om dat samen te bespreken. Eventueel met een professioneel bemiddelaar om het gesprek te leiden en te helpen een redelijke oplossing te vinden. U voorkomt daarmee een conflict waar met name de kinderen onder zullen leiden.

Oplossingen die ik in de loop van de tijd goed heb zien werken is bijvoorbeeld om in plaats van alles of niks een afbouwschema voor de partneralimentatie af te spreken. Maar ook een proeftermijn om vast te stellen of het samenwonen wel standhoudt, het verschuiven van (een deel van) de partneralimentatie naar extra kinderalimentatie, etc. zijn goede mogelijkheden om te overwegen. In mijn ervaring is er altijd veel mogelijk zolang u en uw ex maar enigszins redelijk blijven.