06 22 750 867 [email protected]
Partneralimentatie 2020

De nieuwe wet Herziening Partneralimentatie 2020 zorgt ervoor dat de termijn waarbinnen u recht heeft op partneralimentatie na de scheiding verkort. Maar er zijn verschillende termijnen voor verschillende situatie en overzicht krijgen is niet zo eenvoudig.

Om u van dienst te zijn hierbij een invulschema waaruit u eenvoudig kunt aflezen hoe lang de wettelijke termijn voor partneralimentatie er in uw situatie uitziet.

Schema partneralimentatie vanaf 2020


Kortere partneralimentatie termijn 2020?

Wie bovenstaand schema volgt zal zien dat in de meeste gevallen een kortere termijn dan voorheen moet worden aangehouden. Zie ook hieronder. Maar dat is niet altijd het geval. Er zijn nogal wat aanvullende regels dus kijk goed welke situatie voor u van toepassing is!

Niet verplicht

Wat niet verandert is dat u nog steeds de vrijheid heeft om een termijn af te spreken. In mijn praktijk komt dat nu al regelmatig voor. Mensen koppelen de termijn aan hun beider, persoonlijk situatie, mogelijkheden en wensen tot onafhankelijkheid.

Ook meer creatieve oplossingen waarbij de termijn en het bedrag beiden worden aangepast zijn mogelijk. Bijvoorbeeld in eerste instantie wat hoger bedrag om de ander de mogelijkheden te geven om een opleiding te volgen die vervolgens tot (meer) financiële zelfstandigheid zal leiden. Vraag vooral naar de mogelijkheden, vaak zijn mensen veel tevredener met een specifieke oplossing.

Nieuwe of huidige termijn?

Wie nog in 2019 de scheiding aanvraagt valt onder de “oude” wetgeving, waarbij de standaard partneralimentatie termijn 12 jaar is. Alleen als u geen kinderen heeft en minder dan 5 jaar getrouwd is bij scheiding, is de termijn de helft van de duur van het huwelijk.

Alle wettelijke details over partneralimentatie termijn vindt u eenvoudig samengevat op de site van de Rijksoverheid.