06 22 750 867 [email protected]

Inkomen uit eigen ondernemingKomt er dan toch een geheel nieuwe basis voor het bepalen van de hoogte en de duur van de partneralimentatie? Dat is eigenlijk de grootste vraag na het indienen van het wetsvoorstel door VVD, PvdA en D’66 op 19 juni 2015.

Wie de actualiteit heeft gevolgd weet dat deze wet er niet is gekomen en dat er medio 2019 een nieuw wetsvoorstel ligt. Meer informatie daarover volgt spoedig op Wet Alimentatie.

Inhoudelijk is het een flinke omslag in het denken. Wat iemand zou kunnen verdienen is het uitgangspunt, ieders verdiencapaciteit en het verlies daarvan tijdens het huwelijk. Bijvoorbeeld omdat iemand een groter deel van de zorgtaken van de kinderen op zich heeft genomen en daardoor een achterstand op de arbeidsmarkt heeft opgelopen. Daarnaast wordt de duur afhankelijk van het wel of niet hebben van kinderen, hun leeftijd, de duur van het huwelijk en de AOW leeftijd van de alimentatieplichtige (de betaler).

U bent aan het scheiden

Als uw scheidingsverzoek nog niet is ingediend, dan zal de datum van die indiening bepalen of u onder de oude of nieuwe regeling valt. Is de wet inmiddels bekrachtigd en in werking getreden, dan valt u onder de nieuwe wet. Dient u het verzoek eerder in bij de Rechtbank dan valt u onder de huidige wetgeving. Hier valt dus wel het een en ander te beïnvloeden door partijen met per definitie verschillende belangen. Men verwacht echter de inwerkingtreding van de wet op zijn vroegst halverwege 2016, dus zullen de meeste mensen niet zo lang willen wachten.

U bent al gescheiden

Om redenen van rechtszekerheid en Europese regelgeving is de wet op zich niet van toepassing op mensen die al gescheiden zijn. Echter, als u op basis van een wijziging van omstandigheden een nieuwe berekening wilt laten maken NA invoering van de wet, zullen de nieuwe berekeningsmethodieken wel worden toegepast. Dat zou dus wel invloed kunnen hebben op de hoogte van het bedrag. De duur echter staat niet ter discussie en zal conform huidige regelgeving 12 jaar zijn of zoveel jaar als het huwelijk heeft geduurd bij een kinderloos huwelijk dat korter dan 5 jaar heeft geduurd.

Gaat de wet er komen?

Dat is maar de vraag. Vanuit het vakgebied is al veel kritiek gekomen en de ervaring van ondergetekende leert dat er diverse van dergelijke wetsvoorstellen in de afgelopen tien jaar zijn ingediend die het geen van allen tot wet hebben gebracht. Maar je weet het niet. Waarschijnlijk zal er ooit wel het een en ander worden aangepast, wat misschien meer recht doet aan de huidige vorm waarin binnen het huwelijk met zorgtaken en inkomen wordt omgegaan.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat