06 22 750 867 [email protected]

Partneralimentatie 2uit1Partneralimentatie berekenen, hoe gaat dat precies? Moet er altijd betaald worden, wat zijn de Tremanormen en wie moet ik inschakelen voor een goede berekening? En ik hoor van alles over verlaging van de alimentatie termijn naar 5 jaar, hoe zit dat precies?

De wet

Volgens de wet bent u verplicht voor elkaar te zorgen tijdens het huwelijk, EN tot maximaal 12 jaar nadien. Partneralimentatie is het gevolg van deze verplichting, maar de wet zegt niets over de hoogte van het bedrag. Maar u mag er dus wel vanuit gaan dat er enige behoefte moet zijn bij een partij en enige ruimte om daarin te voorzien bij de ander. Ik werk dat hieronder uit.

Momenteel (eind 2018) is een nieuw wetsvoorstel in behandeling, dat de termijn naar (in principe) 5 jaar verlaagt. Mijn ervaring van de afgelopen 14 jaar met diverse voorstellen is dat die het allemaal niet hebben gehaald, maar je weet maar nooit. Als de wet er doorkomt zal die sowieso alleen voor nieuwe scheidingen gaan gelden.

Tremanormen

Partneralimentatie berekenen gaat in principe volgens de Tremanormen, zeker als u voor de rechter staat. In mijn praktijk gebruik ik die ook veel als uitgangspunt, zodat u weet waar u aan toe bent. Maar, dit is geen wet en u heeft alle vrijheid om af te wijken van de uitkomst. Of dat verstandig is en op welke manier, daar heb ik het graag met u over. Er zijn soms goede alternatieven waar u beiden gelukkiger van wordt.

De Tremanormen stellen eerst een aantal principes op. Bijvoorbeeld dat kinderen er in principe vanwege de scheiding niet (financieel) op achteruit horen te gaan, en wat zij ongeveer kosten. Partneralimentatie berekenen gaat uit van het principe dat ook beide partners na het huwelijk ongeveer dezelfde welstand mogen verwachten als tijdens. Vervolgens is een uitgebreid rekenschema opgenomen.

Partneralimentatie berekenen

Dit rekenschema gaat uit van ieders eigen inkomen, inclusief alle variabele delen zoals (regelmatig) overwerk en ORT, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bonussen, etc. Reken houdend met alle fiscaliteit van dat moment wordt zo het Netto Besteedbaar Inkomen bepaald. Vervolgens worden kosten voor het eigen levensonderhoud afgetrokken zodat helder wordt wat iemand overhoudt, waarvan 60% beschikbaar is voor partneralimentatie, de zogenaamde draagkracht. Deze berekening wordt voor beide partijen gemaakt als beiden inkomen hebben.

Hebben beide partijen volgens deze berekening ruimte voor het betalen van alimentatie, dan wordt middels een zogenaamde jusvergelijking wat overschiet netjes over de partijen verdeeld.

Vervolgens wordt de (huwelijksgerelateerde) behoefte vastgesteld. Daarbij wordt vaak de norm Hof Den Bosch gebruikt. Als alternatief kunt u ook uitrekenen wat u nodig denkt te hebben, wat de nodige voordelen biedt omdat dan volkomen duidelijk is of, en zo ja hoeveel, alimentatie iemand nodig heeft. Dat maakt het betalen EN het ontvangen minder vervelend, en als de situatie verandert is bijstellen makkelijker.