06 22 750 867 [email protected]
Partneralimentatie

De aftrek van de partneralimentatie zal, net als overige persoonsgebonden aftrek, vanaf 2020 beperkt worden. Welke gevolgen heeft dat voor u als betaler of ontvanger van partneralimentatie?

Alleen hogere bedragen

De beperking van de aftrek is alleen van toepassing op betalers die in het hoogste belastingtarief vallen, dat is per 1-1-2020 49,5%. Is uw inkomen lager dan de nieuwe grens voor het hogere tarief, € 68.507? Dan heeft deze wijziging geen effect op u.

Door de wijziging voor deze hogere inkomens dat maximaal 46% van de betaalde partneralimentatie als aftrek in aanmerking mag worden genomen in plaats van 49%.

Partneralimentatie betalen

Wie nu partneralimentatie betaalt zal vanwege de aftrekbeperking netto meer betalen als er geen aanpassing van het bruto bedrag plaatsvindt. En aangezien de partneralimentatie voor dit soort hogere inkomens soms in de duizenden euro’s loopt kan dat toch een flinke aanslag zijn.

Partneralimentatie aftrek vanaf 2020 heeft dan zodanige gevolgen dat een herberekening nodig kan zijn om niet in de financiële problemen te komen.

Partneralimentatie ontvangen

Ontvangt u partneralimentatie en doet u samen niets aan het te ontvangen bedrag, dan gaat u er door deze wetswijziging niet direct op voor- of achteruit. Andere maatregelen kunnen echter wel invloed hebben. En als er wel een herberekening komt dan gaat er er mogelijk op achteruit.

Herberekenen partneralimentatie

De redelijkheid en billijkheid gebiedt eigenlijk al op basis van bovenstaande dat er een herberekening dient plaats te vinden. In de convenanten die via uw Raadgever bij Scheiden zijn afgesloten is dit nog eens expliciet benadrukt. Lees alles over gewijzigde omstandigheden hier.

Maar zoals u kunt zien en verwachten kunnen uw belangen uiteen liggen. Mogelijk is een herberekening voor de betaler gunstig, maar voor de ontvanger niet.

Heeft de betaler in uw situatie een inkomen boven de € 68.507? Dan raad ik u sterk aan een herberekening te laten maken in 2020. Want zonder goede informatie weet u niet precies waar uw rechten en plichten liggen en die onduidelijkheid is de meest voorkomende oorzaak van gedoe tussen u beiden.

Heeft u de partneralimentatie al een aantal jaren geleden vastgesteld? Is één van u gaan samenwonen? Zijn de kinderen inmiddels ouder dan 12, c.q. 18 jaar? Of zijn ze het huis uit? Is uw inkomen veranderd?

In al deze gevallen is een herberekening een goede zaak en komt het alleen de eerlijkheid en verstandhouding tussen u ten goede.

Herberekenen zorgt voor duidelijkheid

Bent u oud-klant? Maak dan gebruik van mijn diensten en houdt u afspraken zuiver. In de meeste gevallen is dat gratis. In goed overleg kan dan natuurlijk ook nog een afwijkende afspraak gemaakt worden als u wilt. Ik help ook dan graag om u samen tot goede afspraken te laten komen.

WhatsApp chat