06 22 750 867 [email protected]
Partneralimentatie

Volgens de huidige plannen zal de aftrek van de partneralimentatie, net als overige persoonsgebonden aftrek, vanaf 2020 beperkt worden. Welke gevolgen heeft dat voor u als betaler of ontvanger van partneralimentatie?

Voorlopig inzicht

Ten eerste, we weten momenteel nog niet alles. Om u tijdig te informeren is deze informatie samengesteld, maar de exacte gevolgen zijn pas bekend als alle discussies afgesloten zijn en de wetgeving definitief. Volg eventueel ook de Belastingdienst op dit gebied.

Alleen hogere bedragen

De beperking van de aftrek is alleen van toepassing op betalers die in het hoogste belastingtarief vallen, dat is per 1-1-2020 49,5%. Is uw inkomen lager dan de nieuwe grens voor het hogere tarief, € 68.507, dan heeft deze wijziging dus sowieso geen effect op u.

In plaats van 49,5% geldt voor de hogere inkomens dat maximaal 46% van de betaalde partneralimentatie als aftrek in aanmerking mag worden genomen straks.

Partneralimentatie betalen

Wie nu partneralimentatie betaalt zal vanwege de aftrekbeperking netto meer betalen als er geen aanpassing van het bruto bedrag plaatsvindt. En aangezien de partneralimentatie voor dit soort hogere inkomens soms in de duizenden euro’s loopt kan dat toch een flinke aanslag zijn. Partneralimentatie aftrek vanaf 2020 heeft dan zodanige gevolgen dat een herberekening nodig kan zijn om niet in de financiële problemen te komen.

Partneralimentatie ontvangen

Ontvangt u partneralimentatie en doet u samen niets aan het te ontvangen bedrag, dan gaat u er door deze wetswijziging niet direct op voor- of achteruit. Andere maatregelen kunnen echter wel invloed hebben. En als er wel een herberekening komt dan gaat er er mogelijk wel op achteruit.

Herberekenen partneralimentatie

De redelijkheid en billijkheid gebiedt eigenlijk al op basis van bovenstaande dat er een herberekening dient plaats te vinden. In de convenanten die via uw Raadgever bij Scheiden zijn afgesloten is dit nog eens expliciet benadrukt. Lees alles over gewijzigde omstandigheden hier.

Maar zoals u kunt zien en verwachten kunnen uw belangen uiteen liggen. Mogelijk is een herberekening voor de betaler gunstig, maar voor de ontvanger niet.

Desalniettemin raad ik u sterk aan toch een berekening te laten maken in januari 2020. Want zonder goede informatie weet u niet precies waar uw rechten en plichten liggen en die onduidelijkheid is de meest voorkomende oorzaak van gedoe tussen u beiden.

En we weten nog niet precies hoe eventuele compensatie wordt geregeld, terwijl ook nieuwe regels en bedragen gelden voor toeslagen. En misschien is er ondertussen ook wel iets in uw inkomen of levenssituatie veranderd.

Herberekenen zorgt voor duidelijkheid

Zoals u weet is een herberekening voor oud-klanten in principe gratis. Maak daar dus gebruik van en houdt u afspraken zuiver. In goed overleg kan dan natuurlijk ook nog een afwijkende afspraak gemaakt worden als het te scheef uitpakt. Ik help ook dan graag om u samen tot goede afspraken te laten komen.

WhatsApp chat
%d bloggers liken dit: