06 22 750 867 [email protected]

Ouderschapsplan makenHeeft u minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan maken verplicht. En dat geldt ook als u samenwoont of geregistreerd partnerschap hebt. Bij een scheiding moeten de rechten en plichten rondom de kinderen nu eenmaal goed vastliggen. Voor de wet? Jazeker, maar vooral voor de kinderen. Die gunt u toch het beste?

Rechten en plichten

Als ouders zult u zich vaak zorgen maken over de kinderen tijdens de scheiding. Iedereen wil toch dat zijn kind daar geen, of tenminste zo min mogelijk, last van heeft? De wetgever deelt die mening en heeft een aantal opvallende zaken opgenomen in de wet, o.a. in het Burgerlijk Wetboek 1:247:

Ouderschap ondersteunen: “Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.” Is de relatie tussen de ouders slecht, dan gunt men soms de ander zijn kinderen niet. Het belang van het kind EN de wet wordt dan genegeerd. Met als gevolg meer schade voor je kind dan nodig. Gun je kind ook de andere ouder, ook als je daar zelf moeite mee hebt.

Co-ouderschap: “Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt ……. recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.” Let op dat “gelijkwaardig” niet betekent “gelijk”. Gedoeld wordt op het ouderlijk gezag. Een scheve verdeling in de zorg is in veel gevallen een prima keuze, maar betekent niet dat degene die meer zorgt ook meer ouder is!

Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.”

Een ouderschapsplan maken

Er zijn een aantal onderwerpen die het ouderschapsplan wettelijk gezien moet bevatten: Afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de omgang, de wijze van informatie uitwisselen over het kind en zijn bezittingen en kosten van verzorging en opvoeding. En u moet aangeven op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Naast de wettelijke eisen is het belangrijk om nog over een heel scala van grotere en kleinere praktische zaken na te denken. Soms is het voldoende om ze te bespreken en soms zult u ze willen opnemen en vastleggen. Het is erg belangrijk om verrassingen na de scheiding te voorkomen. En dat zit hem vooral in de kleine dingen…

Ons model ouderschapsplan bevat zodoende afspraken over tenminste:

 • De intenties voor het ouderschap
 • De betrokkenheid van de kinderen bij het opstellen
 • Inzet van kindercoach of KIES
 • Besluitvorming
 • Informatie-uitwisseling
 • Noodgevallen
 • Zorg- en verantwoordelijkheidsverdeling
 • Omgang met afwijkingen en vervanging
 • Vakanties, feestdagen, studiedagen, verjaardagen en de afstemming daarover
 • Bereikbaarheid
 • Omgang met nieuwe partners
 • Wederzijds respect
 • Ouderparticipatie in clubs, bij huiswerk, etc.
 • Identiteitsbewijzen
 • Huisregels
 • Naamgeving
 • Woonplaats van de ouders
 • Gemeentelijke inschrijving
 • Regelmatige herziening van het ouderschapsplan
 • Kosten van de kinderen, kinderalimentatie
 • Tegemoetkomingen in de vorm van kinderbijslag, toeslagen en heffingskortingen
 • Indexering
 • Kosten levensonderhoud en studie voor 18+ kinderen
 • Omgaan met geschillen
 • Boete bij niet nakomen van afspraken

Wat kan de Raadgever bij Scheiden voor u doen?

Over al deze onderwerpen voorzie ik u uitgebreid van informatie en tips en denk mee wat in uw specifieke geval het beste zou zijn. Het gaat er dan vaak meer om dat u samen vaststelt of en in hoeverre u het eens bent, dan uiteindelijk het ouderschapsplan maken. Door zaken nu, tijdens de scheiding, vast te bespreken voorkomt u bij elke nieuwe situatie een discussie en dat geeft rust voor de komende periode.

Kinderen zijn erg belangrijk en ik zorg dat u tot heldere afspraken komt in het voordeel van u maar vooral van de kinderen!

Meer lezen over het ouderschapsplan maken?