06 22 750 867 [email protected]

Ervaringsdeskundige en financieel sterk

Ervaringsdeskundige en financieel sterk

Otto Philipse is een gescheiden vader van drie inmiddels volwassen kinderen. Geboren in 1965 en woonachtig te Utrecht. Na zijn economische opleiding aan de HEAO en de Erasmus Universiteit is hij zestien jaar als projectleider en manager actief, waarna hij de stap zet naar het zelfstandig ondernemerschap als scheidingsbemiddelaar.

Sinds 2005 in Utrecht

Ooit was er slechts de advocaat als u wilde scheiden. Scheidingsbemiddeling houdt veel meer in, omdat niet alleen de juridische kant, maar ook praktische zaken als kinderen, huizen, urgentie, belastingen en verzekeringen etc etc onderdeel gingen uitmaken van het adviestraject. Otto Philipse zag daar de toegevoegde waarde daarvan en was in 2005 één van de eersten die zich in dit nieuwe vak bekwaamde. Sindsdien werkt hij als scheidingsbemiddelaar in Utrecht en kent het klappen van de zweep als geen ander. Hij past deze kennis en ervaring dagelijks toe om mensen samen tot afspraken te laten komen die niet alleen de juridische scheiding mogelijk maken, maar vooral een basis vormen voor een goed leven NA de scheiding. Zowel voor betrokkenen als hun kinderen.

Oog voor de mens en emoties

Otto is empathisch, recht door zee en geeft oprecht om mensen. Hij kan in iedereen het mooie en goede zien en is niet geneigd om te oordelen. Daarmee creëert hij een veilige omgeving tijdens de gesprekken en een respectvolle sfeer. Omdat hij zelf een scheiding heeft meegemaakt begrijpt hij de situatie goed waar u in zit en kan hij u nog beter helpen.

Contactfomulier


WhatsApp chat