06 22 750 867 [email protected]

Onderwaarde huis en scheidingHoewel momenteel (zomer 2016) de huizenmarkt weer aantrekt, kunt u bij uw scheiding nog steeds met onderwaarde huis en scheiding te maken hebben. In dat soort gevallen kan de Raadgever bij Scheiden u vaak helpen.

Onderwaarde huis en scheiding? Het kan

In de afgelopen jaren heb ik voor veel mensen oplossingen gevonden. Voorwaarde is dat u heel goed geïnformeerd bent. Er kleven aan de meeste oplossingen ook nadelen (uiteraard, zou ik zeggen) en die moeten helder in beeld komen en door beide partijen worden geaccepteerd. Stapt u dus niet zomaar in één van de volgende oplossingen zonder het professionele advies van de ScheidingsRaadgever of een andere bemiddelaar. Zowel een gedegen kennis van de woningmarkt als van de financiële en fiscale consequenties is essentieel evenals ruime ervaring bij de praktische toepassing.

NHG

Veel mensen hebben een hypotheek met NHG, de Nationale Hypotheek Garantie. Dat houdt onder andere in dat als u het huis verkoopt met onderwaarde de restschuld door de NHG kan worden afgedekt. Let op, hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden en goed overleg met zowel NHG, uw makelaar als uw bank is nodig om dit goed te laten verlopen. Grootste voordeel hiervan is dat u beiden zonder schuld verder kunt. U begint echter wel helemaal vanaf nul wat het huis betreft en de woning bent u kwijt.

Het spaar- en/of beleggingsdepot

Niet iedereen weet exact hoe de hypotheek in elkaar zit. Regelmatig heb ik mensen aan tafel die denken met een onderwaarde te maken te hebben, waar het in de praktijk heel erg meevalt. Dat komt omdat mensen vaak een spaar- of beleggingspolis hebben afgesloten bij de hypotheek. Daar leggen ze maandelijks geld in wat uiteindelijk gebruikt moet worden om de hypotheek af te lossen. Als bijvoorbeeld het huis € 220.000 waard is en en de hypotheek € 250.000, dan is de onderwaarde € 30.000. Is er echter ook een spaardepot van € 20.000, dan is de restschuld na verkoop “slechts” € 10.000. Een bedrag waar al veel meer mee kan dan!

De uitruil

Deze oplossing is geschikt als duidelijk is geworden in de inventarisatie dat er meerdere bezittingen en schulden zijn, waarvan het huis, de hypotheek en het eventuele spaar- of beleggingsdepot deel uitmaken. Door alles op een slimme manier te verdelen is het mogelijk dat één van u het huis (met onderwaarde) behoudt en de ander een aantal andere zaken die samen ook een schuld uitmaken. Een enigszins scheve verdeling is natuurlijk ook mogelijk binnen randvoorwaarden. Voordeel is dat het huis behouden blijft (ook fijn voor de kinderen) en dat er geen extra schulden hoeven worden aangegaan ter dekking van de onderwaarde.

Van de uitruil zijn ook een aantal bijzondere vormen. Zo kunt u een huis met onderwaarde uitruilen tegen een bedrijf, pensioen, inboedel, etc. Zorg wel dat u zich, zeker in dit soort zaken, heel goed laat informeren, want de praktische en fiscale gevolgen kunnen groot en onverwacht zijn.

Andere oplossingen

Het is niet de bedoeling om hier compleet te zijn. Er zijn vaak meer mogelijkheden, maar die worden pas duidelijk als al uw bezittingen en schulden, rechten en plichten duidelijk zijn gemaakt. Ik help u daar graag mee en zorg dat u beiden weer goed verder kunt. Ook bij onderwaarde huis en scheiding!

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Komt u eens langs voor een persoonlijk gesprek, komt u dan langs bij de Raadgever bij Scheiden. Een eerste gesprek is altijd gratis. Wij kunnen dan samen kijken wat uw situatie is en of er oplossingen zijn. Er kan vaak meer dan u denkt.