06 22 750 867 [email protected]

Ondernemer scheidenEen ondernemer scheiden is altijd lastiger dan werknemers. Hij of zij heeft per definitie een variabel inkomen met mogelijk grote uitschieters, en er is een bezit (het bedrijf) waarvan moet worden vastgesteld wat de waarde is, wat aan allerlei subjectieve criteria verbonden is. En tenslotte is er sprake van een bijzondere pensioensituatie, die nogal kan verschillen van die van een werknemer.

Het inkomen van de ondernemer

Een eigen bedrijf is voor veel mensen een droom. Helemaal doen wat je zelf goed acht en daarvan zowel de zoete als zure vruchten plukken. Het kan heel mooi zijn. Maar als je uit elkaar gaat is het inkomen altijd een belangrijk onderdeel van de afspraken. Kinderalimentatie en partneralimentatie zijn er direct aan gekoppeld, dus de gevolgen voor de hoogte daarvan nu en in de toekomst zijn lastig te bepalen.

De BV of NV

Is de onderneming een BV of NV, dan heeft de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) zoals dat dan heet een arbeidscontract met zijn/haar eigen firma en krijgt salaris uitbetaald. Maar pas op, dit salaris is vaak niet direct gerelateerd aan het inkomen wat daadwerkelijk wordt gegenereerd! Maakt het bedrijf bijvoorbeeld steeds minder winst en is het salaris niet bijgesteld, dan “loopt de BV langzaam leeg”, oftewel er gaat meer geld uit in de vorm van salaris dan eigenlijk verantwoord is. Een nieuwe bepaling van het salaris of tenminste een controle op dat vlak is dan ook geboden bij scheiding.

Inkomen in Box 2

Daarnaast ontvangt een DGA bij een goed lopend bedrijf vaak ook nog dividend, kan hij gunstig van zijn bedrijf lenen of staat er een onderlinge schuld open (de rekening courant). Al deze zaken hebben invloed op het inkomen waarvan u samen heeft geleefd en het inkomen zoals dat nu en in de toekomst door de ondernemer wordt ontvangen.

Eenmanszaak en VOF

Bij een eenmanszaak of VOF is het vaak zo dat de ondernemer zichzelf af en toe of maandelijks een bedrag als privé-opname uit de zakelijke rekening overmaakt. Dit is vaak meer gebaseerd op de behoefte van de privé-persoon dan op de winst van de zaak. Kortom, hier geldt hetzelfde als bij de BV: Is het totaal aan privé-opnamen in het verleden een goede maatstaf voor wat er werkelijk werd verdiend en wat er verdiend zal worden nu en in de toekomst.

Vergoedingen

Bij de bepaling van het juiste inkomen spelen daarnaast de vergoedingen een rol. Een auto van de zaak ligt al voor de hand, maar ook de mobiele telefoon, internet,  abonnementen en lidmaatschappen, studie, etc. etc. worden soms rechtstreeks uit het bedrijf voldaan en moeten dus ergens meetellen in de bepaling van het inkomen.

De ondernemer en zijn inkomen

De regels voor alimentatie in Nederland, de Tremanormen, zijn helemaal op inkomen gestoeld. Alle berekeningen gaan uit van een bepaald inkomen, dus als dat onduidelijk is, is de berekening niet te maken…! Zo is het inkomen tijdens het huwelijk bepalend voor de behoefte, het bedrag wat ieder na scheiding nodig heeft om “hetzelfde welzijnsniveau te handhaven.” En het is de basis voor de kinderkosten en dus de kinderalimentatie. Voor de verdeling van de kinderkosten en de partneralimentatie speelt het inkomen ook een rol.

En tenslotte: Er zal vast moeten komen te staan dat zowel de ondernemer als de ander financieel verder kan na de scheiding. Onduidelijkheid over het inkomen levert daardoor bij beiden een stuk onzekerheid op. En dat is vaak weer een bron van angst, die , terecht, heerst over de toekomst. Wat er vervolgens toe kan leiden dat de sfeer bij het maken van de afspraken niet wordt verbeterd…

Meer over de ondernemer en scheiden pagina’s.

Raad bij ondernemer scheiden

Het ligt, als je zoveel ervaring hebt als de Raadgever, voor de hand om advies te vragen bij uw scheiding. Er zo zoveel dat u nog niet weet, daar heeft u deskundige hulp bij nodig. Maar is er een onderneming in het spel, dan is het echt onverstandig dat zonder gedegen hulp te doen. Het bepalen van het inkomen en de alimentatie en hoe daarmee om te gaan in de toekomst, het is echt maatwerk en het kan uitstekend geregeld worden. Maar als dat niet heel zorgvuldig doet is de kans groot dat het erg onrechtvaardig uitpakt op termijn!