06 22 750 867 [email protected]
WoningNet

Met terugwerkende kracht hanteert WoningNet vanaf 1 januari 2019 in Utrecht nieuwe regels die voor u tijdens en na de scheiding gunstig kunnen uitpakken omdat ze de acceptatie van een sociale huurwoning makkelijker maken.

Behoudt van jaren

Voorheen was het zo dat alle jaren die waren opgebouwd verloren gingen bij acceptatie van een woning. Dat bleek voor veel mensen (terecht) een flinke drempel om te verhuizen.

Vanaf 2019 behoudt u echter 75% van de opgebouwde jaren bij acceptatie. Zodat u wat makkelijker voor een woning kunt kiezen die snel beschikbaar is zonder het perspectief op een mogelijk geschiktere woning later op te geven. Alles afhankelijk van het aantal jaren wat u al had.

Een WoningNet voorbeeld

Stel u heeft 4 jaar opgebouwd bij WoningNet en u krijgt, eventueel via urgentie, een woning. Voorheen moest u dan weer bij 0 beginnen, met weinig perspectief op een nieuwe verhuizing binnen de sociale sector. De gekozen woning moest een (zeer) lange tijd bewoont gaan worden.

Nu gaat u na acceptatie terug naar 3 opgebouwde jaren. Een klein verlies met redelijk zicht op een verhuizing over enige tijd.

Splitsen van jaren bij WoningNet

Wist u dat u als u getrouwd bent allebei de gezamenlijk opgebouwde jaren kunt meekrijgen? Deze splitsing kunt u bij WoningNet aanvragen en geeft u allebei dezelfde mogelijkheden voor een sociale huurwoning waar het de inschrijfduur betreft.

Urgentie

De nieuwe regels zijn ook van toepassing op mensen die via urgentie een woning vinden. Kijk voor alle informatie daarover op Urgentie Utrecht.