06 22 750 867 [email protected]

Lenen van familieHet echtpaar tegenover me is inmiddels al een aantal keer langs geweest en veel is al duidelijk. Maar ze willen graag dat zij het huis overneemt maar de regels van de bank staan dit in de weg. Is lenen van familie dan een oplossing?

De regels van de bank….

De vrouw zal voornamelijk voor de kinderen zorgen en ze heeft een redelijk eigen inkomen, zodat ze met de partneralimentatie goed rond kan komen. Maar ja de regels van de bank zijn streng en partneralimentatie wordt niet of nauwelijks als inkomen meegeteld. Kortom, ze kan de hypotheek niet op haar naam krijgen en het huis niet overnemen op deze manier.

Een oplossing: Lenen van familie

Nu wist ik dat zij uit een enigszins vermogende familie kwam, dus heb ik de vraag gesteld of bijvoorbeeld haar ouders in staat en bereid zouden zijn om een deel van de hypotheek over te nemen. Dan heeft de bank minder te financieren en is er in hun beeld veel eigen geld, zodat het voor hun makkelijk wordt om akkoord te geven op de overname.

Zij snapte wel dat het een mooie oplossing was, maar ze vond het erg lastig om haar ouders dit te vragen. Ook nadat ik had gezegd dat het voor ouders heerlijk is als ze hun kinderen kunnen helpen en ze dat uiteraard ook wel snapte, ze bleef het moeilijk vinden. Zodoende heb ik een mooie mail helpen opstellen als introductie voor het gesprek wat ze later met haar ouders had. Met als resultaat dat haar ouders inderdaad insprongen en zij het huis kon overnemen. Iedereen tevreden en blij!

Lenen van familie:De uitwerking

Vervolgens moest natuurlijk wel de technische uitwerking geregeld worden. Zij wilden natuurlijk graag dat de rente die ze aan haar ouders zou betalen aftrekbaar zou zijn. En ja, zij moet rente betalen, omdat de lening anders als schenking kan worden aangemerkt en zij schenkbelasting zou moeten betalen.

Ik legde uit dat een lening voor de aankoop (en uitkoop) van een eigen woning voor de fiscus aftrekbaar is als eigen woning schuld als die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De lening moet aan de voorwaarden voldoen zoals die sinds 1-1-2013 gelden, dus het moet o.a. een annuïteitenhypotheek zijn
  • De rente moet redelijk marktconform zijn
  • De lening moet bij de Belastingdienst worden aangemeld middels dit formulier.

Lenen zonder kosten

We spraken uiteindelijk af dat ze € 150.000 van haar ouders leent tegen een rente van 2,5% voor 20 jaar vast. Maar toen bleek dat haar ouders die rente eigenlijk onzin vonden. Ze zagen het meer als hulp aan hun dochter dan als investering en hadden het geld niet nodig. Zodoende hebben we de afspraak toegevoegd dat zij in principe de betaalde rente jaarlijks zouden terug schenken. Jaarlijks mag je als ouders belastingvrij aan kinderen tot € 5.304 (2016) schenken. Ze betaalt nu haar ouders eenmaal per jaar rente á € 3.750. Deze kan ze aftrekken tegen 40,4%, dus dat kost haar maar € 2.235. En vervolgens kunnen haar ouders haar dit bedrag schenken, zodat zij uiteindelijk geen kosten heeft aan de lening.

Omdat het een annuïteitenhypotheek moet zijn, hebben ze ervoor gekozen hetzelfde te doen met het aflossingsdeel en ook dat kon nog binnen de belastingvrije schenking. Zodoende is de hele lening gratis voor haar, terwijl ook haar ouders geen kosten hebben of winst maken.

WhatsApp chat