06 22 750 867 [email protected]

KindIedereen die (binnenkort) gescheiden is en kinderen heeft zal met de wijzigingen in de kindregelingen 2015 te maken krijgen. Deze regelingen zijn ervoor om mensen met kinderen te ondersteunen zodat zij goed voor de kinderen kunnen zorgen. Vanaf 1-1-2015 gaat er opnieuw een groot deel van deze voorzieningen veranderen. Hier een overzicht van de kindregelingen 2015. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de gevolgen.

Dit is een ouder bericht. Meer actuele gegevens vindt u op:

Kindgebonden Budget 2019
Inkomensafhankelijke Combinatiekorting 2019

Alleenstaande ouderkorting vervalt

Deze korting geldt nog in 2014, met een netto voordeel van € 947 per jaar. Bij co-ouderschap is dat per persoon. Ook de aanvulling voor kinderen tot 16 jaar vervalt, wat tot € 1.319 netto per jaar (per persoon) kan oplopen.

Aftrek levensonderhoud kinderen vervalt

Degenen die nu kinderalimentatie of een andere bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen betalen mogen nu per kwartaal een vast bedrag aftrekken van de belasting. Het voordeel hangt af van de leeftijd van het betreffende kind, het eigen inkomen en eventuele andere aftrekposten. In de praktijk varieert dit bedrag netto tussen de € 30 en € 60 per kind per maand.

Aanvulling op bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders vervalt

Heeft u een bijstandsuitkering en bent u alleenstaand ouder, dan heeft u recht op een aanvulling op de bijstand van 20% van het minimumloon. Deze aanvulling vervalt, met name om mensen te stimuleren om te gaan werken. Een nobel streven, zeker, maar in deze tijden is werken niet alleen een keuze.

Ouderschapsverlofkorting vervalt

Deze regeling voorziet erin dat mensen die iets minder willen werken om voor de kinderen te zorgen daar een fiscale tegemoetkoming voor kregen, in 2014 € 4,24 per opgenomen uur. Deze regeling vervalt, zodat zelf voor de kinderen zorgen duurder wordt.

Kinderbijslag

Ondanks eerdere plannen tot nivellering lijkt het er nu op dat de kinderbijslag vrijwel ongewijzigd blijft. Dat houdt echter ook in dat er geen inflatiecorrectie wordt toegepast, zodat in feite de waarde van de kinderbijslag met de inflatie daalt. De kinderbijslag blijft zodoende als volgt:

 • 0-5 jaar    € 191,65 per kwartaal
 • 6-11 jaar   € 232,71 per kwartaal
 • 7-18 jaar   € 273,78 per kwartaal

Kindgebonden budget

Het vervallen van de alleenstaande ouderkorting en de aanvulling bijstand moet vooral opgevangen worden door het kindgebonden budget. De bedragen zijn dan ook enigszins verhoogd per 2015 EN er komt een zogenaamde KOP op van liefst € 2.800 per jaar. Een mooi bedrag, maar let wel. Zodra u meer dan € 19.767 bruto per jaar verdient wordt u op de gehele KGB gekort. Deze korting vormt een glijdende schaal tot een inkomen van € 84.000, waarbij de KGB helemaal naar nul is gekort. De bedragen:

 • 1 kind: € 1.032 p.j.
 • 2 kinderen: € 1.823
 • 3 kinderen: € 2.006
 • Voor elk volgend kind ontvangt u € 106 extra

Daarnaast kan er een toeslag van toepassing zijn:

 • Per kind van 12 t/m 15 jaar oud € 231 extra
 • Per kind van 16 of 17 jaar oud: € 412 extra

En tenslotte de KOP, een vast bedrag van € 2.800 netto per jaar.

Gratis schoolboeken

Dan weer wel, dan weer niet. Maar uiteindelijk blijven de schoolboeken in 2015 toch gratis.

De gevolgen voor u van de wijzigingen kindregelingen 2015

Als u overal voor in aanmerking zou zijn gekomen, dan is uw verlies aan tegemoetkomingen per 1-1-2015 netto per maand als volgt:

 • € 79      Alleenstaande ouderkorting
 • € 110    Aanvulling daarop (maximaal)
 • € 100   Aftrek levensonderhoud kinderen (indicatief, bij twee kinderen)
 • € 136   Ouderschapsverlofkorting (bij 1 dag per week)
 • € 34     Gevolg niet-indexeren kinderbijslag bij 2% inflatie en twee kids van resp. 4 en 8
 • ——–
 • € 459
 • Voor bijstandsgerechtigden vervalt de aanvulling op de bijstand á € 299 per maand (bruto)

Compensatie via Kindgebonden budget

 • € 385  MITS u twee kinderen heeft, en niet meer dan € 19.797 per jaar verdient

Conclusie

In een situatie van een gescheiden gezin met twee jonge kinderen, waarbij moeder een inkomen onder de € 20.000 heeft en de volledige KGB kan ontvangen en gebruik wordt gemaakt van ouderschapsverlofkorting zoals hierboven voorgerekend gaat u er dus € 74 netto per maand op achteruit. Afhankelijk van uw eigen situatie kan dit echter heel anders uitpakken.

Weten waar u aan toe bent?

Nu alles duidelijk lijkt kunnen wij die ook voor uw eigen situatie uitrekenen. Wilt u alvast weten hoe 2015 er financieel voor u uit gaat zien, neemt u dan contact met ons op. Situatie 2015 voor mij?

Voor de volledigheid

Niet alles verandert, al zou je dat soms wel denken. De volgende kindregelingen blijven ook in 2015 gewoon bestaan:

 • Kinderopvangtoeslag. De maximale uurprijs wordt in 2015 bovendien geïndexeerd, wat in 2014 niet is gebeurd
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (tot kinderen van 12 jaar)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat