06 22 750 867 [email protected]

baby_2102889c[1]Kinderbijslag, heffingskortingen en toeslagen zijn voor mensen met kinderen een belangrijke bijdrage in de kinderkosten. In de afgelopen jaren zijn de kindregelingen 2014 steeds verder gereduceerd en ook in 2014 moet u rekening houden met een kleinere bijdrage van de overheid. In september 2013 is daartoe een wetsvoorstel gepresenteerd, welke na behandeling nog op diverse punten is aangepast. Uiteindelijk zijn de aanpassingen per 1-1-2014 als volgt.

Dit is een ouder bericht. Meer actuele gegevens vindt u op:

Kindgebonden Budget 2019
Inkomensafhankelijke Combinatiekorting 2019

De belangrijkste aanpassingen in de kindregelingen 2014 zijn door de Raadgever bij Scheiden voor u op een rijtje gezet:

Kinderbijslag

In het wetsvoorstel van september 2013 was een aanpassing voorzien van de kinderbijslag. Deze aanpassing is vervallen, zodat de kinderbijslag voor 2014 gelijk is aan die van 2013. Er wordt geen inflatiecorrectie toegepast.

Kindgebonden budget

De bedragen zijn opnieuw aangepast en zijn nu als volgt:

  • Heeft u één kind: € 1.032 p.j.
  • Heeft u twee kinderen: € 1.823
  • Heeft u drie kinderen: € 2.006
  • Voor elk volgend kind ontvangt u € 106 extra

Daarnaast kan er een toeslag van toepassing zijn:

  • Per kind van 12 t/m 15 jaar oud € 231 extra
  • Per kind van 16 of 17 jaar oud: € 412 extra

Het KGB zal volledig worden uitgekeerd tot een (gezamenlijk) inkomen van € 19.767, en bouwt vervolgens af naarmate het inkomen hoger wordt.

Gratis schoolboeken

Dan weer wel, dan weer niet. Maar uiteindelijk blijven de schoolboeken in 2014 toch gratis.

Situatie vanaf 2015?

Inmiddels is er ook meer bekend over de kindregelingen in 2015. Opnieuw zullen er tegemoetkomingen verdwijnen en er komt een stevige compensatie via het Kindgebonden Budget. Hoe dat precies werkt leest u op de pagina over Kindregelingen 2015.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat