06 22 750 867 [email protected]

Ieder jaar veranderen de regels rondom Kindgebonden Budget enigszins. Per 1-1-2019 zijn de aanpassingen minimaal, omdat noch een inflatiecorrectie, noch een indexatie is toegepast. Met een inflatie van tegen de 2% aan het einde van 2018 betekent dat u iets minder kunt kopen voor uw kinderen in 2019 uit het Kindgebonden Budget 2019.

Kindgebonden Budget 2019

Als u precies wilt weten op hoeveel KGB u recht heeft in 2019, dan is het het beste om naar www.toeslagen.nl te gaan en een proefberekening te maken.

Let op. Uw woonsituatie (alleenstaand ouder of niet), inkomen en ontvangst van de kinderbijslag voor de betreffende kinderen is bepalend bij deze berekening, terwijl dat er niet helemaal uit blijkt. En zeker als u verwacht dat hierin gedurende het jaar iets gaat veranderen, hou daar dan terdege rekening mee. Teveel ontvangen KGB zult u op enig moment terug moeten betalen….

Vermogenstoets

De toeslagen zijn bedoeld voor mensen die te weinig inkomen hebben. Maar met een lager inkomen kunt u toch een flink vermogen hebben, bijvoorbeeld omdat u bent gaan huren en het huis een flinke overwaarde had waarvan u de helft heeft meegekregen. Heeft u per 1 januari van 2019 meer dan € 114.776 aan vermogen, dan vervalt het Kindgebonden Budget helemaal.

Rekenschema kinderkosten

Mocht u gebruik maken van mijn Rekenschema, dan kunt u vrij eenvoudig de nieuwe getallen invoeren. En mocht dat toch niet direct lukken, neem dan gerust contact met mij op, dan help ik u.

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting 2019

Hier verandert per 1-1-2019 wel het een en ander, kijk voor details op ICK 2019.

WhatsApp chat
%d bloggers liken dit: