06 22 750 867 [email protected]

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting 2019De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019 is, in tegenstelling tot het kindgebonden budget, wel behoorlijk veranderd ten opzichte van 2018.

Nieuwe berekeningsmethodiek

Doordat de berekening anders is dan in voorgaande jaren zijn de bedragen voor lagere inkomens lager. Terwijl die gelijk of iets hoger uitvallen voor de mensen die aan het maximum van de ICK komen. Zodoende kan het verschil met 2018 behoorlijk zijn en loont het de moeite om zorgvuldig uit te rekenen waar u recht op heeft om verassingen achteraf te vermijden.

De nieuwe berekening start niet zoals voorheen met een bedrag waar iedereen minimaal recht op heeft, maar bij € 0. Voor (zeer) lage inkomens kan dat dus negatief uitpakken. Vanaf € 4.993 krijgt u 11,45% over elke meer verdiende euro. Dit met een maximum van € 2.835 bij een inkomen van € 29.753 of meer.

In een formule uitgedrukt: (Uw arbeidsinkomen-4.934) x 11,45% = Inkomensafhankelijke Combinatiekorting 2019.

Geen uitzondering meer voor ZZP’ers

Tot 1 januari 2019 was het zo dat ZZP’ers met een (zeer) laag inkomen toch in aanmerking kwamen voor een stuk ICK. Dat principe vervalt.

Rekenschema Kinderkosten

Maakt u gebruik van mijn Rekenschema, dan kunt u op eenvoudige wijze de nieuwe waarde die voor u van toepassing is laten uitrekenen. Stuurt u mij bericht, dan zorg ik dat het Rekenschema geactualiseerd wordt. U mag er vanuit gaan dat ik dat gratis doe, anders krijgt u vooraf van mij bericht.

WhatsApp chat