06 22 750 867 [email protected]

Inboedel verdelenInboedel verdelen bij scheiding hoort erbij. Niet de leukste of makkelijkste klus, maar met onderstaande tips zonder problemen te regelen.

Inboedel verdelen

Samen bezit u van alles; Tafels, stoelen, keukengerei, schilderijen, hobbymaterialen, foto’s, lampen, etc. etc. Gezamenlijk vallen deze onder de term “inboedel”. Zijn hier stukken bij van grotere waarde, zoals antiek en kunst bijvoorbeeld, dan valt dat onder vermogen, die op een andere manier worden verdeeld, zie Huwelijkse Voorwaarden. Uiteindelijk wordt alles eerlijk verdeeld.

Inboedel verdelen: Uitgangspunten

In de loop van mijn jaren als bemiddelaar heb ik een methode ontwikkeld die het beste blijkt te werken om de inboedel soepel te verdelen. U kunt dat prima zelf. Deze stappen zijn op een aantal uitgangspunten gebaseerd:

  • Het is heel lastig om de juiste waarde van de spullen vast te stellen, doe dat dus niet.
  • Als er geen andere rechten van toepassing zijn, bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden of erfenissen en schenkingen, dan wordt alles 50:50 gedeeld.
  • Zorg dat de uiteindelijke verdeling voor beiden eerlijk voelt, anders nog wat ruilen. Dat lijkt erg subjectief, maar het gevoel dat het netjes geregeld is misschien nog we belangrijk dan de werkelijke waarde…
  • Let op de emotioneel belangrijke zaken: Dat horloge van Oma, de foto’s, het schilderij dat vader heeft gemaakt, dat zijn de echt belangrijke dingen en die moeten op de juiste plek terecht komen.

Stappenplan inboedel verdelen

1. Maak samen een complete lijst van alles wat u bezit

Dat kan kort zijn.  “Alle spullen op de hobbykamer” is meestal duidelijk genoeg. Hiermee voorkom je een ellenlange en te gedetailleerde lijst.
Wees wel compleet. Gaat de eerste verhuizen, dan moet volkomen duidelijk zijn wat er mee gaat. Op dat moment wil je geen discussie meer en moet er duidelijke lijst zijn.

2. Ieder kiest de spullen die hij/zij hebben wil

Elk krijgt een exemplaar van de complete lijst en zet zijn/haar naam achter de zaken die hij/zij graag zou meenemen. De reden daarvoor staat niet ter discussie. Het is mooi, een cadeau geweest, zelf uitgezocht, van Oma geweest, etc. Het maakt niet uit en ga hierover niet in discussie. Ieder heeft (juridisch gezien) evenveel recht op alle zaken als de ander.
Spreek ook alleen voor jezelf. “Neem jij dat maar” of erger “jij moet dat maar nemen” maakt het vaak heel ingewikkeld en emotioneel.

3. Lijsten naast elkaar leggen

Dat levert vier categorieën op:

  • Zaken die u alleen wil
  • Zaken die alleen de ander graag wil
  • Zaken die u beiden hebben wilt
  • Zaken die niemand hebben wil

De eerste twee zijn helder. Maar verdeel de laatste twee ook, liefst in goed overleg en anders door om beurten iets uit de lijst te kiezen. Het eindresultaat moet zijn dat achter ieder ding één enkele naam staat en alles dus is verdeeld.

Heeft u hierdoor iets gekregen wat u eigenlijk niet hebben wilt, dan kunt u gewoon zelf besluiten wat ermee te doen. Weggeven, verkopen, weggooien, of toch maar houden, wat u wilt, zonder dat daar (lastig) overleg of afstemming over nodig is.

Vastleggen van de verdeling

De lijst die u nu heeft ondertekend u samen zodat het definitief vastligt en dit deel van het scheidingsproces is afgerond.

Vóór de scheiding

Doe dit voordat u een handtekening onder het convenant zet, OOK als (een van u) nog niet weet waar u komt te wonen en of u dus wel plek heeft voor alles. Door het nu te doen is dit afgerond en kunt u verder, anders blijft er een stuk onzekerheid over wat flink invloed kan hebben op het emotionele proces.

En kunt u inderdaad iets niet kwijt of wilt u anderszins nog iets aanpassen in de lijst, dan kan dat natuurlijk altijd als het nodig is. De kast alsnog ruilen voor de TV bijvoorbeeld…

U kunt het zelf

Jazeker, vrijwel iedereen komt hier met een beetje moeite en geduld samen goed uit. Zolang u zelf duidelijk bent wat u wilt EN in staat bent de ander nog wat te gunnen is het altijd tot een goed einde te brengen. Het is zeker niet de leukste klus en het is redelijk wat werk, maar het hoort nu eenmaal bij een scheiding.

U wilt het anders?

Wilt u de zaken ongelijk verdelen, dus een deel aan de ander schenken? Of veel inboedel houden en de ander een budget geven om een vergelijkbare inboedel aan te schaffen voor het nieuwe huis? Of heeft u andere wensen die niet aan de standaard voldoen?

Ik help u graag om ook dat goed te regelen, met aandacht voor zowel de praktische, juridische als de financiële en fiscale gevolgen van dien. Zodat u ook dan goede toekomst zekere afspraken kunt maken.