06 22 750 867 [email protected]

Hypotheek in 2015Wonen is altijd een groot onderwerp bij scheiding. Vaak zal één van u het huis willen behouden en de ander een nieuw huis kopen. Zeker met de huidige lage rentestand is het aangaan van een hypotheek bij scheiding aantrekkelijk.

Hypotheek na scheiding

Wat u maximaal kunt lenen is afhankelijk van uw bruto jaarinkomen. Kijkt u daarvoor op uw jaaropgave of vraag een werkgeversverklaring bij uw werkgever. Een vast contract is nodig om voor een hypotheek in aanmerking te komen.

Wat kunt u lenen?

Inkomen      Maximale hypotheek

€15.000                 € 44.290

€20.000                 € 59.054

€25.000                 € 108.089

€30.000                 € 129.707

€60.000                 € 284.723

Bovenstaande getallen zijn gebaseerd op een rentepercentage van de hypotheek in 2016 van 2,5% en verkregen via deze website.

Ondernemer en hypotheek na scheiding

Bent u ondernemer dan wordt meestal uitgegaan van de winst uit onderneming van de afgelopen 3 jaar. Zorgt u ervoor dat u betrouwbare cijfers beschikbaar heeft, bij voorkeur een jaarverslag per jaar.

Maximale hypotheek

Let u op dat de hypotheek maximaal 100% mag bedragen van de koopsom? Het verhogen van de hypotheek voor de kosten koper of verbouwing is niet meer toegestaan.

Overigens zijn dit allemaal regels van de AFM zodat die voor alle banken en andere hypotheekverstrekkers gelden. Shoppen bij verschillende aanbieders op hoogte van de hypotheek heeft dus weinig zin.