06 22 750 867 [email protected]

Huwelijkse voorwaardenU heeft huwelijkse voorwaarden en gaat scheiden. Veel mensen gaan er dan vanuit dat alles goed geregeld is en dat de scheiding simpeler zal zijn. Helaas, de praktijk leert vaak anders. Wat gaat er mis…?

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Wie gaat trouwen en niks regelt verder trouwt automatisch onder gemeenschap van goederen. Maar regelmatig kiezen mensen ervoor om een aantal zaken anders te regelen, en dat mag. Zo kunt u regelen hoe tijdens en na het huwelijk wordt omgegaan met bezittingen en schulden, erfenissen en schenkingen, de dagelijkse kosten, inkomen, pensioen, etc. Hiervoor moet u langs een notaris die de huwelijkse voorwaarden voor u opstelt en deponeert.

Waarom maken mensen huwelijkse voorwaarden?

Als u niet wilt dat alle bezittingen en schulden gezamenlijk worden bij huwelijk. Vaak heeft dat te maken met een gevoel van onafhankelijkheid dat mensen willen behouden, naast de gemeenschap die een huwelijk biedt. Daarnaast is het hebben of willen starten van een eigen bedrijf een belangrijke reden. Met huwelijkse voorwaarden kun je in principe het bedrijfsvermogen apart houden van het privé vermogen, zodat bij een eventueel faillissement de privé bezittingen zoals het eigen huis behouden blijven. Maar even zo vaak zijn het ouders of anderen die vinden dat er huwelijkse voorwaarden moeten komen, vaak omdat hun kinderen geld erven of al geërfd hebben, waarvan ze niet willen dat dat aan de “koude kant” terecht komt bij een eventuele scheiding. Dit is overigens een oneigenlijk argument, want ouders kunnen schenkingen tijdens het huwelijk ook bij gemeenschap in goederen bij uitsluiting schenken. Zie hiervoor Schenken en scheiding.

Waar gaat het mis?

Laten we eerlijk zijn. Als je gaat trouwen ben je met van alles bezig, maar niet met een eventuele scheiding. En eigenlijk maak je de huwelijkse voorwaarden vooral daarvoor. Zodoende worden er vaak afspraken gemaakt “omdat Papa dat zo graag wil”, of omdat het “verstandig is” of zoiets. En volgen mensen braaf het advies van de notaris zonder echt na te denken over wat ze precies zouden willen. En vergeet niet, een huwelijk duurt gemiddeld zo’n 12 jaar. Wie weet er nou echt wat hij over twaalf jaar wil en hoe het leven er dan uitziet…? Kortom, op deze manier komen er regelmatig afspraken in de huwelijkse voorwaarden

  • waar niet echt over nagedacht is
  • die door de notaris zijn voorgesteld, zonder dat die ervaring heeft met scheidingen
  • die zo juridisch geformuleerd zijn dat u nauwelijks weer wat u nu precies tekent
  • die vervolgens onderin een la verdwijnen
  • waarvan de afspraken tijdens het huwelijk dus niet worden nagekomen
  • die nooit worden bijgesteld aan nieuwe situaties
  • die uw intenties bij het opstellen niet weergeven

Het resultaat

In mijn scheidingspraktijk komt het dus voor dat mensen bij mij komen met huwelijkse voorwaarden die meer problemen veroorzaken dan ze oplossen. Omdat ze tijdens het huwelijk heel anders (financieel) geleefd hebben dan afgesproken, omdat ze nooit meer naar de afspraken hebben gekeken en tegenstrijdige beslissingen hebben genomen, of omdat ze heel anders zijn omgegaan met de inbreng in het huwelijk of de schenkingen en erfenissen die ze hebben gekregen.

De oplossing bij scheiding

Vaak blijken dit soort problemen pas bij de scheiding. Zaken waarvan men dacht dat ze de een toebehoorden blijken opeens gezamenlijk bezit te zijn. Zie o.a. Eigen bedrijf en huwelijkse voorwaarden. Maar zeker bij erfenissen en schenkingen gaat het nodige mis. En ook met de woning, de verdeling van de huishoudelijke kosten of de inbreng bij het huwelijk blijkt allemaal niet goed te zijn gegaan.

Op dat moment heeft u een adviseur nodig die dit begrijpt en overziet, de juridische consequenties en oplossingen kent en mee kan denken en adviseren over mogelijkheden om samen tot afspraken te komen die passen bij de huidige situaties. Vakwerk, waarbij goede Raad de kern is.