06 22 750 867 [email protected]

Gemeenschap van goederenDe gemeenschap van goederen zoals die door de meeste mensen wordt aangegaan bij het sluiten van hun huwelijk wordt aangepast. Daartoe is een wetsvoorstel op 19 april 2016 aangenomen. Hierbij de belangrijkste wijzigingen, waarbij zij opgemerkt dat in geval van scheiding u waarschijnlijk nog onder de oude regels getrouwd bent en geen gevolgen ondervindt van de wijzigingen. Lees in geval van scheiding HIER.

De wet beperking gemeenschap van goederen

Voorheen was het zo dat zo goed als alles (zie bovenstaande link voor de uitzonderingen) wat je voor en tijdens het huwelijk had of verkreeg tot de gemeenschap van goederen behoorde. Die regel is beperkt in de nieuwe wet. Uitgangspunt blijft dat alles gezamenlijk is, maar er zijn uitzonderingen:

  1. Zaken en de voordelen die je daaruit verwerft die je erf of als gift ontvangt. Dit  tenzij de erflater/schenker expliciet bepaald heeft dat het tot de gemeenschap moet behoren. Daarmee is deze eis dus omgedraaid.
    Onderlinge giften blijven overigens gezamenlijk bezit.
  2. Pensioenen. Daarvoor is wel de WVPS van toepassing, waardoor pensioenen wel gedeeld worden. Rechten op  nabestaandenpensioen blijven behouden voor de rechthebbende.
  3. Verknochte goederen

Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke aanpassingen in de wet:

  • Als een goed buiten de gemeenschap van goederen valt, vallen de voordelen daaruit ook buiten de gemeenschap
  • Schulden behoren alleen niet tot de gemeenschap als het schulden betreft die betrekking hebben op zaken die zelf ook niet tot de gemeenschap behoren, die uit een nalatenschap zijn ontstaan en legaten/schenkingen onder opschortende voorwaarde door een echtgenoot gedaan
  • Als niemand kan bewijzen dan een goed hem/haar toebehoort dan wordt het geacht gezamenlijk bezit te zijn. Dit heeft geen invloed op eventuele rechten van schuldeisers

Heeft u een onderneming die buiten de gemeenschap van goederen valt en heeft een van de echtgenoten wel “kennis, vaardigheden of arbeid” geleverd en daar nog geen redelijke vergoeding voor ontvangen? Dan heeft de gemeenschap nog recht op een dergelijke vergoeding, die dus bij scheiding zal worden gedeeld.

Complexe materie

Het zou me niet verbazen als het u duizelt na het lezen van bovenstaande. Wat zijn nu precies de gevolgen voor mijn situatie als ik ga scheiden, zult u zich wellicht afvragen. In dat geval kunt u het beste contact met mij opnemen via het formulier hiernaast of telefonisch. Een toelichting per telefoon of een informatief gesprek behoort dan tot de mogelijkheden.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat