06 22 750 867 [email protected]
Financiële diensten

Vindt u de financiële kant van echtscheidingen vrij complex? Wilt u zich liever met uw cliënten dan de cijfers bezighouden? Daarvoor bieden wij financiële diensten voor advocaten en mediators. Met een stevige bedrijfseconomische achtergrond, vele jaren ervaring als scheidingsbemiddelaar en gedegen opleiding staan wij u financieel en fiscaal ter zijde.

Kennis van financiën EN scheiden

Financiële kennis kunt u op meer plaatsen vinden, maar juist onze brede kennis en ervaring op het gebied van scheidingen maakt het mogelijk u nog veel beter te helpen.

Financiële diensten

Wij bieden de volgende financiële diensten aan:

  1. Kinder- en partneralimentatieberekeningen met behulp van Split Online
  2. Bepalen van het inkomen van de ondernemer in scheiding
  3. Intrinsieke waarde bepaling ondernemingen
  4. Vragen rond de echtelijke woning
  5. Integratie van vermogen, inkomen, pensioen en onderneming
  6. Second opinion op financieel en fiscaal vlak

Kinder- en partneralimentatie berekeningen

Bijna dagelijks maken wij alimentatie berekeningen voor advocaten en mediators. Overweegt u ook om deze berekeningen integraal of gedeeltelijk uit te besteden en een stuk efficiency in uw bedrijfsvoering te genereren? Kijkt u dan op de pagina Alimentatie berekeningen uitbesteden.

Ondernemers

Bepaling van het inkomen van de ondernemer is altijd maatwerk. Want even de gemiddelde winst uit onderneming over de laatste 3 jaar is toch bijna altijd te kort door de bocht. Zit er ontwikkeling of juist teruggang in de omzet/winst? Is de onderneming recent gestart? Wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst? Zijn redelijke kosten opgenomen? Wat is daadwerkelijk uit de onderneming opgenomen? Om maar een paar vragen te noemen…

U levert de cijfers en wij leveren u een onderbouwd advies welk inkomen te hanteren voor behoefte c.q. draagkracht van de ondernemer. En verwerken dat desgewenst direct in de alimentatie berekening.

Voor de waardebepaling van BV’s en NV’s werken we samen met een Registered Valuator die het klappen van die zweep kent. Zeer gespecialiseerd werk waarbij het vaak gaat om

Bij eenmanszaken ligt het vaak wat minder complex. Op basis van de cijfers kunnen we een intrinsieke waarde bepalen die bij veel kleine ondernemers een redelijk beeld geeft van de waarde van de onderneming. Is er ook sprake van goodwill dan kan worden meegedacht over de waarde daarvan of we werken weer samen met de Registered Valuator.

Zie ook de pagina’s over ondernemers.

De echtelijke woning

Wij kunnen u helpen om helder te maken of één der partijen het huis kan overnemen, verkoop onvermijdelijk is of dat nog even samen eigenaar blijven de betere oplossing is. Met de financiële EN fiscale argumenten die daarbij van toepassing zijn, zoals rente-aftrek en de beperkingen daarvan, schenkingsvrijstelling, ouder-kind hypotheken, etc.

Pensioen en lijfrentes

Ingewikkelde materie, pensioenen. Wanneer is standaardverdeling echt een financieel risico en hoe groot is dat dan? Wat zijn de financiële gevolgen als voor conversie wordt gekozen? Er zijn grote gevolgen voor de toekomst en slimme oplossingen mogelijk, zeker in combinatie met de overige afspraken in het convenant.

Behoren er koopsom- en/of lijfrentepolissen tot het huwelijksvermogen, dan kan een integraal advies worden gegeven over de beste keuzes.

Zie ook de pagina’s over pensioen.

Second Opinion

Een alimenatie berekening kunnen wij voor u maken, of berekeningen rond het huis of oudedagsvoorzieningen. Maar soms loopt het proces al en zijn er in principe al keuzes gemaakt waar u of uw klanten graag financiële zekerheid over willen hebben.

Dan is een second opinion een goede optie. Een brede financiële en fiscale blik over het geheel van de afspraken met een helder schriftelijk advies als resultaat waar u en uw klanten iets mee kunnen. Toekomstzekerheid geeft heel veel rust bij scheidingen en die kan hiermee worden gegeven.