Raadgever bij Scheiden https://www.scheidingsraadgever.eu Alles over Scheiden - Utrecht Mon, 21 Oct 2019 14:15:06 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 42604757 Partneralimentatie vervalt bij samenwonen met een nieuwe partner https://www.scheidingsraadgever.eu/partneralimentatie-vervalt-bij-samenwonen/ Sun, 20 Oct 2019 10:15:52 +0000 http://www.scheidingsraadgever.eu/?p=5190 Partneralimentatie vervalt bij samenwonen met een nieuwe partner van de ontvanger, zo zegt de wet. Maar wat is samenwonen? En gezien de soms grote financiële belangen voor beiden leidt kan onduidelijkheid hierover makkelijk tot ruzie en zelfs rechtszaken leiden. Hoe zit het nu precies? De wet over alimentatie en samenwonen met een nieuwe partner In […]

Het bericht Partneralimentatie vervalt bij samenwonen met een nieuwe partner verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Partneralimentatie vervalt bij samenwonen met een nieuwe partner van de ontvanger, zo zegt de wet. Maar wat is samenwonen? En gezien de soms grote financiële belangen voor beiden leidt kan onduidelijkheid hierover makkelijk tot ruzie en zelfs rechtszaken leiden. Hoe zit het nu precies?

De wet over alimentatie en samenwonen met een nieuwe partner

In het Burgerlijke Wetboek 1:160 staat: Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Wat is samenwonen?

U ontvangt partneralimentatie en komt een leuke nieuwe man/vrouw tegen. In eerste instantie geen probleem, maar na enige tijd gaat u steeds meer met elkaar om, gaat steeds meer delen. De ander heeft misschien nog wel een eigen huis, maar u bent daar of in de eigen woning steeds meer samen. U gaat samen boodschappen doen, zorgt samen voor de kinderen, etc. Kortom, u deelt nog niet samen een woning, maar bent wel (heel) veel bij elkaar. Uw ex-partner zal op een gegeven misschien stellen dat u samenwoont. Terwijl u volhoudt dat dat niet zo is, u deelt immers geen woning? Wie heeft er dan gelijk?

Wat zegt de rechter?

Rechters zullen elk geval individueel bekijken. Maar er valt wel inmiddels wel een tendens af te leiden uit de uitspraken (jurisprudentie) van rechters. Het lijkt erop dat samenwonen meer en meer financieel wordt bekeken, en het erom draait of u een economische eenheid vormt. Niet zozeer het (vaak) bij elkaar zijn, maar het delen van de kosten van boodschappen, woonlasten, vakanties, etc. blijkt veelal bepalend.

Wat kunt u doen?

Eerlijkheid duurt het langst, zo is het nu eenmaal, partneralimentatie vervalt bij samenwonen. En iemand die in feite samenwoont volgens bovenstaand criterium zou zelfs veroordeeld kunnen worden tot het terugbetalen van de onterecht ontvangen partneralimentatie. En dat kan om veel geld gaan.

Komt u dus in een situatie waarbij uzelf of uw ex-partner op het grensvlak lijkt te staan van samenwonen of niet, dan is het echt het allerbeste om dat samen te bespreken. Eventueel met een professioneel bemiddelaar om het gesprek te leiden en te helpen een redelijke oplossing te vinden. U voorkomt daarmee een conflict waar met name de kinderen onder zullen leiden.

Oplossingen die ik in de loop van de tijd goed heb zien werken is bijvoorbeeld om in plaats van alles of niks een afbouwschema voor de partneralimentatie af te spreken. Maar ook een proeftermijn om vast te stellen of het samenwonen wel standhoudt, het verschuiven van (een deel van) de partneralimentatie naar extra kinderalimentatie, etc. zijn goede mogelijkheden om te overwegen. In mijn ervaring is er altijd veel mogelijk zolang u en uw ex maar enigszins redelijk blijven.

Het bericht Partneralimentatie vervalt bij samenwonen met een nieuwe partner verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
5190
Kinder- en partner alimentatie berekenen https://www.scheidingsraadgever.eu/kinder-en-partneralimentatie/ Sun, 13 Oct 2019 08:52:00 +0000 https://www.scheidingsraadgever.eu/?p=8477 Als advocaat en/of mediator houdt u zich misschien liever bezig met uw cliënten dan zelf kinder- en partner alimentatie te berekenen. Tegen een aantrekkelijk tarief kan ik deze zorg voor u uit handen nemen. Tremanormen in Split Ik maak de berekeningen conform de staande regels in Split. Met een handige checklist zorg ik ervoor van […]

Het bericht Kinder- en partner alimentatie berekenen verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Kinder- en partneralimentatie berekenen

Als advocaat en/of mediator houdt u zich misschien liever bezig met uw cliënten dan zelf kinder- en partner alimentatie te berekenen. Tegen een aantrekkelijk tarief kan ik deze zorg voor u uit handen nemen.

Tremanormen in Split

Ik maak de berekeningen conform de staande regels in Split. Met een handige checklist zorg ik ervoor van u de juiste gegevens te hebben. Alles kan elektronisch worden uitgewisseld. Desgewenst kunnen ook diverse scenario’s worden bekeken. Zoals extra inkomen door meer werk, diverse woonsituaties, etc.

Samenvatting voor klanten

Alimentatie berekenen is voor niemand eenvoudig, maar uw klanten overzien het in de meeste gevallen de uitkomsten nauwelijks. Daarom ontvangt u naast de berekening altijd een kort en helder overzicht, Daaruit blijkt klip en klaar wat de financiële gevolgen voor elk van hen zijn. Bruto-netto, uitgangspunten, te betalen en terug te ontvangen IB en ZVW premies, etc.

Fiscale optimalisatie

Mochten zich kansen voordoen om fiscaal te optimaliseren dan zal ik dat gevraag of ongevraagd doen en u helder informeren over de kansen en risico’s, zodat u dat weer met uw cliënten kunt bespreken.

Complexere berekeningen

Heeft u een ondernemer, mensen met veel variabel inkomen, inkomen uit vermogen of andere meer complexe zaken? Dan kunt u erop rekenen dat ik de berekening met dezelfde kwaliteit en inzet uitvoer. U en uw cliënten zullen een helder beeld krijgen van hoe er gerekend is. Een stevige financiële achtergrond en ruime ervaring met dit soort zaken staan daar garant voor.

Is in specifieke gevallen mijn aanwezigheid bij een gesprek gewenst, bijvoorbeeld om uitleg en toelichting te geven over de berekeningen en opties? Dan kan tegen een aantrekkelijk uurtarief.

Tarieven en kosten

Uit commerciële overwegingen publiceer ik mijn tarieven niet op de website. Stuurt u mij een berichtje en u ontvangt z.s.m. een keurig overzicht, zodat u exact weet waar u aan toe bent.

Efficiency voor uw praktijk

Door uw eigen tijd te besteden aan waar u goed in bent en tegen een goed tarief het cijferwerk voor alimentatie uit te besteden kunt u eenvoudig uw efficiency verhogen.

Het bericht Kinder- en partner alimentatie berekenen verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
8477
Ondernemer scheiden https://www.scheidingsraadgever.eu/ondernemer-scheiden/ Sat, 12 Oct 2019 15:43:09 +0000 http://www.scheidingsraadgever.eu/?p=1796 Een ondernemer scheiden is altijd lastiger dan werknemers. Hij of zij heeft per definitie een variabel inkomen met mogelijk grote uitschieters, en er is een bezit (het bedrijf) waarvan moet worden vastgesteld wat de waarde is, wat aan allerlei subjectieve criteria verbonden is. En tenslotte is er sprake van een bijzondere pensioensituatie, die nogal kan […]

Het bericht Ondernemer scheiden verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Ondernemer scheidenEen ondernemer scheiden is altijd lastiger dan werknemers. Hij of zij heeft per definitie een variabel inkomen met mogelijk grote uitschieters, en er is een bezit (het bedrijf) waarvan moet worden vastgesteld wat de waarde is, wat aan allerlei subjectieve criteria verbonden is. En tenslotte is er sprake van een bijzondere pensioensituatie, die nogal kan verschillen van die van een werknemer.

Het inkomen van de ondernemer

Een eigen bedrijf is voor veel mensen een droom. Helemaal doen wat je zelf goed acht en daarvan zowel de zoete als zure vruchten plukken. Het kan heel mooi zijn. Maar als je uit elkaar gaat is het inkomen altijd een belangrijk onderdeel van de afspraken. Kinderalimentatie en partneralimentatie zijn er direct aan gekoppeld, dus de gevolgen voor de hoogte daarvan nu en in de toekomst zijn lastig te bepalen.

De BV of NV

Is de onderneming een BV of NV, dan heeft de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) zoals dat dan heet een arbeidscontract met zijn/haar eigen firma en krijgt salaris uitbetaald. Maar pas op, dit salaris is vaak niet direct gerelateerd aan het inkomen wat daadwerkelijk wordt gegenereerd! Maakt het bedrijf bijvoorbeeld steeds minder winst en is het salaris niet bijgesteld, dan “loopt de BV langzaam leeg”, oftewel er gaat meer geld uit in de vorm van salaris dan eigenlijk verantwoord is. Een nieuwe bepaling van het salaris of tenminste een controle op dat vlak is dan ook geboden bij scheiding.

Inkomen in Box 2

Daarnaast ontvangt een DGA bij een goed lopend bedrijf vaak ook nog dividend, kan hij gunstig van zijn bedrijf lenen of staat er een onderlinge schuld open (de rekening courant). Al deze zaken hebben invloed op het inkomen waarvan u samen heeft geleefd en het inkomen zoals dat nu en in de toekomst door de ondernemer wordt ontvangen.

Eenmanszaak en VOF

Bij een eenmanszaak of VOF is het vaak zo dat de ondernemer zichzelf af en toe of maandelijks een bedrag als privé-opname uit de zakelijke rekening overmaakt. Dit is vaak meer gebaseerd op de behoefte van de privé-persoon dan op de winst van de zaak. Kortom, hier geldt hetzelfde als bij de BV: Is het totaal aan privé-opnamen in het verleden een goede maatstaf voor wat er werkelijk werd verdiend en wat er verdiend zal worden nu en in de toekomst.

Vergoedingen

Bij de bepaling van het juiste inkomen spelen daarnaast de vergoedingen een rol. Een auto van de zaak ligt al voor de hand, maar ook de mobiele telefoon, internet,  abonnementen en lidmaatschappen, studie, etc. etc. worden soms rechtstreeks uit het bedrijf voldaan en moeten dus ergens meetellen in de bepaling van het inkomen.

De ondernemer en zijn inkomen

De regels voor alimentatie in Nederland, de Tremanormen, zijn helemaal op inkomen gestoeld. Alle berekeningen gaan uit van een bepaald inkomen, dus als dat onduidelijk is, is de berekening niet te maken…! Zo is het inkomen tijdens het huwelijk bepalend voor de behoefte, het bedrag wat ieder na scheiding nodig heeft om “hetzelfde welzijnsniveau te handhaven.” En het is de basis voor de kinderkosten en dus de kinderalimentatie. Voor de verdeling van de kinderkosten en de partneralimentatie speelt het inkomen ook een rol.

En tenslotte: Er zal vast moeten komen te staan dat zowel de ondernemer als de ander financieel verder kan na de scheiding. Onduidelijkheid over het inkomen levert daardoor bij beiden een stuk onzekerheid op. En dat is vaak weer een bron van angst, die , terecht, heerst over de toekomst. Wat er vervolgens toe kan leiden dat de sfeer bij het maken van de afspraken niet wordt verbeterd…

Meer over de ondernemer en scheiden pagina’s.

Raad bij ondernemer scheiden

Het ligt, als je zoveel ervaring hebt als de Raadgever, voor de hand om advies te vragen bij uw scheiding. Er zo zoveel dat u nog niet weet, daar heeft u deskundige hulp bij nodig. Maar is er een onderneming in het spel, dan is het echt onverstandig dat zonder gedegen hulp te doen. Het bepalen van het inkomen en de alimentatie en hoe daarmee om te gaan in de toekomst, het is echt maatwerk en het kan uitstekend geregeld worden. Maar als dat niet heel zorgvuldig doet is de kans groot dat het erg onrechtvaardig uitpakt op termijn!

Het bericht Ondernemer scheiden verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
1796
Uit elkaar na samenwonen https://www.scheidingsraadgever.eu/uit-elkaar-na-samenwonen/ Sat, 12 Oct 2019 10:53:45 +0000 http://www.scheidingsraadgever.eu/?p=1705 Woont u samen en gaat u uit elkaar? Dan is er net zoveel te regelen als bij stellen die getrouwd zijn. Zeker als u een eigen huis en samen kinderen heeft. De ervaring leert dat het scheidingsproces in veel gevallen zelfs lastiger is. Wat moet er gebeuren? Ook als u samenwoont heeft u een gezamenlijk […]

Het bericht Uit elkaar na samenwonen verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Schoonmoeder voorkomt scheidingWoont u samen en gaat u uit elkaar? Dan is er net zoveel te regelen als bij stellen die getrouwd zijn. Zeker als u een eigen huis en samen kinderen heeft. De ervaring leert dat het scheidingsproces in veel gevallen zelfs lastiger is.

Wat moet er gebeuren?

Ook als u samenwoont heeft u een gezamenlijk leven opgebouwd. Daar maken gezamenlijke bezittingen (vrijwel) altijd deel van uit, dus daar zal een verdeling van moeten plaatsvinden. En zijn dat grotere bezittingen en schulden, zoals huis en hypotheek of een bedrijf, dan dient dat goed in beeld te worden gebracht zodat een eerlijke verdeling kan worden gemaakt. En daarnaast is er natuurlijk de inboedel.

Zijn er ook kinderen? Dan is een ouderschapsplan ook voor u verplicht! Zie onder Ouderschapsplan Maken wat dat inhoudt.

Bij samenwoners is een biologische vader niet automatisch ook de juridische vader. Dat vergt een erkenningsprocedure en u moet dan gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben aangevraagd via de rechtbank. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan kan dat tussen u en voor de rechten van de vader grote gevolgen hebben. Hij heeft dan namelijk wel alle plichten als vader, maar geen beslissingsbevoegdheden. U kunt dat alsnog regelen, maar dat kan alleen als u het er samen over eens bent.

Op 17-5-2016 verscheen hierover een interessant artikel op de NOS: http://nos.nl/artikel/2105415-gezag-vader-al-bij-erkennen-kind.html

Waarom is uit elkaar na samenwonen vaak extra lastig?

De rechten en plichten bij samenwoners zijn niet vastgelegd in de wet. Heeft u samen geen samenlevingscontract, dan zijn de rechten en plichten vaak niet helemaal duidelijk, wat soms voor problemen zorgt. Heeft u wel een samenlevingscontract, dan is dat grotendeels de basis voor bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen en pensioen e.d.

Partneralimentatie is bij samenlevers ook geen verplichting, tenzij dat in het samenlevingscontract is opgenomen. U kunt het echter wel afspreken in een beëindigingsovereenkomst of convenant. Daarmee is het juridisch net zo geldig als bij echtelieden.

Let op! Afkoop van partneralimentatie bij uit elkaar na samenwonen is niet aftrekbaar voor de belastingen! Spreek dat dus nooit af, want dan is het als schenking belast bij de ontvanger en niet aftrekbaar bij de verstrekker, waardoor het een hele dure regeling wordt.

Juridische afwikkeling

Is er een samenlevingscontract, dan staat daar meestal in opgenomen hoe het contract moet worden beëindigd. Regelmatig is dat een kwestie van verhuizen, niet meer samen wonen. Maar soms is er meer nodig. Lees dat dus goed na of laat dat door iemand doen.

Is er een contract en is dat door een notaris opgesteld, dan ligt het voor de hand de beëindiging ook daar te laten plaatsvinden c.q. vast te leggen. Dat is echter geen verplichting. Het is wel sterk aan te raden een einddocument te maken, een convenant zoals dat ook bij echtscheidingen wordt gebruikt. Zodat alle rechten, plichten en afspraken helder vastliggen voor de toekomst.

Tip: Het moment van officieel uit elkaar gaan na samenwonen kan gevolgen hebben voor de belastingen. Laat u goed informeren om verrassingen te voorkomen.

Het bericht Uit elkaar na samenwonen verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
1705
Financiële diensten voor advocaten en mediators https://www.scheidingsraadgever.eu/financiele-diensten-voor-advocaten-en-mediators/ Sat, 12 Oct 2019 06:50:35 +0000 https://www.scheidingsraadgever.eu/?p=8448 Vindt u de financiële kant van echtscheidingen vrij complex? Wilt u zich liever met uw cliënten dan de cijfers bezighouden? Daarvoor biedt ik financiële diensten voor advocaten en mediators. Met een stevige bedrijfseconomische achtergrond, vele jaren ervaring als scheidingsbemiddelaar en gedegen opleiding. Financiële diensten Ik kan u helpen met de volgende zaken: Kinder- en partneralimentatieberekeningen […]

Het bericht Financiële diensten voor advocaten en mediators verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Financiële diensten

Vindt u de financiële kant van echtscheidingen vrij complex? Wilt u zich liever met uw cliënten dan de cijfers bezighouden? Daarvoor biedt ik financiële diensten voor advocaten en mediators. Met een stevige bedrijfseconomische achtergrond, vele jaren ervaring als scheidingsbemiddelaar en gedegen opleiding.

Financiële diensten

Ik kan u helpen met de volgende zaken:

  • Kinder- en partneralimentatieberekeningen met behulp van Split
  • Oudedagsvoorzieningen
  • Alles rondom ondernemingen
  • Integratie van vermogen, inkomen, pensioen en onderneming

Kinder- en partneralimentatie berekeningen

Alimentatieberekeningen leveren zowel qua input als qua output een hoop vragen op. Ik kan helpen de juiste vragen te stellen, verschillende varianten te berekenen en advies te geven over financieel en fiscaal optimale oplossingen. Ook als u te maken heeft met samengestelde gezinnen, ondernemers of allerlei vormen van variabel inkomen. Vaak zit de beste oplossing in de eenvoud en het goed aansluiten van inkomen, woonwensen, kinderen en bezit. Een goed en helder voorstel helpt u en uw cliënten bij het proces en geeft u uw cliënten rust en zekerheid.

Een heldere samenvatting bij de officiële berekening maakt het voor uw cliënten duidelijk wat de uitkomsten zijn en het effect daarop op hun persoonlijke begroting.

Zie ook de pagina’s over alimentatie.

De echtelijke woning

Helder maken of één der partijen het huis kan overnemen, verkoop onvermijdelijk is of dat nog even samen eigenaar blijven de betere oplossing is. Daarbij hanteer ik het stoplicht systeem: Het kan, het kan misschien of het kan niet.

Pensioen en lijfrentes

Ingewikkelde materie, pensioenen. Is standaardverdeling nu wel altijd de beste keuze? Er zijn situaties waarbij dat voor een der partijen tot een volledig pensioenverlies kan leiden! Goed advies is dus welkom.

Behoren er koopsom- en/of lijfrentepolissen tot het huwelijksvermogen, dan kan een integraal advies worden gegeven over de beste keuzes.

Zie ook de pagina’s over pensioen.

Ondernemers

Na mijn opleiding RFEA Ondernemers bij Dukers en Baelemans ben ik mij meer en meer op ZZP’ers en andere ondernemers gaan richten. De specifieke problematiek is me zodoende bekend en stelt me in staat om creatieve en nuttige adviezen te geven. Zie ook mijn pagina’s over ondernemers.

Integratie

Bij scheidingen is het samenspel tussen inkomen, pensioen en vermogen essentieel. Is er een ondernemer in het spel dan geldt dat nog extra. Fouten worden bovendien makkelijk gemaakt, omdat het nu eenmaal complex in elkaar zit. Ik help u de verbanden aan te brengen, te begrijpen wat handig is en wat niet. Zodat u voor een optimale oplossing kunt zorgen.

Wat biedt ik?

De juiste getallen volgens erkende rekenmethoden. Helderheid, duidelijkheid en zekerheid op financieel gebied. Suggesties voor de beste financiële oplossingen, zowel voor u als voor uw cliënten.

Prijsstelling

Voor een standaard kinder- en partneralimentatie berekening in Split reken ik een vast, aantrekkelijk bedrag, desgewenst aangevuld met varianten in bijvoorbeeld inkomen en/of woonlasten.

Overige diensten lever ik tegen een aantrekkelijk uurtarief, een stuk lager dan waar u zelf voor gewend bent te werken.

Efficient en ervaren

Door vele jaren ervaring als scheidingsbemiddelaar en een efficiënte werkwijze kunnen mijn tarieven zo aantrekkelijk zijn, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Vrijblijvende proefberekening?

Woorden zijn mooi, maar de proof of the pudding is in the eating. Denkt u dat mijn financiële diensten u kunnen helpen, dan maak ik graag een proefberekening voor u. Zodat u zelf kunt vaststellen wat ik te bieden heb en of dat aansluit bij uw wensen.

Het bericht Financiële diensten voor advocaten en mediators verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
8448
Box 3 bij scheiden https://www.scheidingsraadgever.eu/box-3/ Thu, 10 Oct 2019 08:06:06 +0000 http://www.scheidingsraadgever.eu/?p=5755 Ook bij een scheiding heeft u soms ook met Box 3 van de belastingen te maken, de vermogensbelasting. Wat is het precies? Welke regels gelden daarvoor? En wanneer heeft u ermee te maken? En let op, bij scheiding kan het flinke financiële gevolgen hebben. Wat is Box 3? De Belastingdienst hanteert voor de inkomstenbelasting 3 […]

Het bericht Box 3 bij scheiden verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Ook bij een scheiding heeft u soms ook met Box 3 van de belastingen te maken, de vermogensbelasting. Wat is het precies? Welke regels gelden daarvoor? En wanneer heeft u ermee te maken? En let op, bij scheiding kan het flinke financiële gevolgen hebben.

box-3Wat is Box 3?

De Belastingdienst hanteert voor de inkomstenbelasting 3 boxen.

  • Box 1 is inkomen uit arbeid
  • Box 2 is inkomen uit bedrijven
  • Box 3 gaat over vermogen. Kort gezegd. Heeft u op 1 januari van een kalenderjaar meer vermogen dan het vrijgestelde bedrag van € 30.360 (2019) dan betaalt u daarover belasting. Vermogen kan spaargeld zijn, maar ook een tweede huis of een uitstaande lening.

Hoe werkt Box 3

Tot 1-1-2017 gold voor het belastbare bedrag dat de Belastingdienst daar 4% rendement op veronderstelde, waarover vervolgens 30% belasting werd geheven. Oftewel van het vermogen boven de belastingvrije voet altijd 1,2% belasting.
Vanaf 1-1-2017 worden grotere vermogens zwaarder belast dan kleinere. De uitwerking is nogal complex maar wordt redelijk helder uitgelegd op deze pagina van de Belastingdienst.

Huurtoeslag, Kindgebonden Budget, etc.

Naast het feit dat u gewoon belasting betaalt heeft vermogen ook invloed op allerlei toeslagen. Heeft u belast vermogen in Box 3, dan vervalt bijvoorbeeld uw recht op huurtoeslag, ook als u wel aan de andere eisen voldoet. En bij een vermogen dik boven de ton vervalt ook uw recht op Kindgebonden Budget, etc.

Box 3 en scheiden

Gaat u scheiden en dus bijvoorbeeld een huis verkopen en vervolgens huren, dan kunt u in het volgend kalenderjaar met zowel de vermogensbelasting als beperking van toeslagen te maken krijgen. Zorgt u dus dat daar bij het maken van afspraken rond de scheiding terdege rekening wordt gehouden!

Vermogensbelasting vanaf 2022?

Momenteel zijn er plannen om de vermogensbelasting opnieuw te herzien. Ingangsdatum zal in ieder geval niet voor 2022 zijn. Informatie hierover  vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid.

Het bericht Box 3 bij scheiden verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
5755
Scheiden in Utrecht https://www.scheidingsraadgever.eu/scheiden-in-utrecht/ Mon, 07 Oct 2019 15:08:44 +0000 http://www.scheidingsraadgever.eu/?p=1752 U kunt bijzonder goed profiteren van mijn kennis als Raadgever bij Scheiden in Utrecht. Ik ben immers al sinds 2005 gevestigd in de stad en woon daar zelf. Ik ken zodoende de Utrechters en de lokale omstandigheden, wat u zeker gaat helpen bij het vinden van nieuwe huisvesting en andere praktische zaken. Urgentie bij Scheiden […]

Het bericht Scheiden in Utrecht verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Scheiden in Utrecht

U kunt bijzonder goed profiteren van mijn kennis als Raadgever bij Scheiden in Utrecht. Ik ben immers al sinds 2005 gevestigd in de stad en woon daar zelf. Ik ken zodoende de Utrechters en de lokale omstandigheden, wat u zeker gaat helpen bij het vinden van nieuwe huisvesting en andere praktische zaken.

Urgentie bij Scheiden in Utrecht

Zo zijn er lokaal grote verschillen in Nederland waar het gaat om het verkrijgen van urgentie in geval van scheiden. In Utrecht wordt dat uitgevoerd door WoningNet en het Vierde Huis. Deze laatste heeft een Urgentiewijzer waarop u kunt nagaan of u (straks) voor urgentie in aanmerking komt. Er zijn ook per gemeente verschillen in de procedure en eisen. Het goede nieuws is dat het in veel gevallen wel mogelijk is om urgentie te krijgen, onder de voorwaarde dat er minderjarige kinderen in het spel zijn. En dat het convenant en ouderschapsplan aan de eisen voldoet. Ik help u als Raadgever bij Scheiden graag bij scheiden in Utrecht of omgeving.

Lokale huizenmarkt

Ik ben zelf geen makelaar of huurbemiddelaar, ik begeleidt scheidingen als geheel. Maar doordat ik al 15 jaar in Utrecht actief ben ken ik de plaatsen en buurten goed en kan meedenken over mogelijke oplossingen. Ik weet welke makelaars en bemiddelaars huurwoningen aanbieden en onder welke voorwaarden. Waar de beste gelegenheid is, hoe het vervoer geregeld is, etc. Kortom, ik kan optimaal met u meedenken bij het zoeken naar een nieuwe woning voor u.

Ondersteuning kinderen

Kinderen kunnen wel wat hulp gebruiken bij een scheiding. Dat kan via KIES of persoonlijke ondersteuning.

Het bericht Scheiden in Utrecht verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
1752
Partneralimentatie aftrek vanaf 2020 https://www.scheidingsraadgever.eu/partneralimentatie-aftrek-vanaf-2020-2/ Mon, 07 Oct 2019 09:11:02 +0000 https://www.scheidingsraadgever.eu/?p=8390 Volgens de huidige plannen zal de aftrek van de partneralimentatie, net als overige persoonsgebonden aftrek, vanaf 2020 beperkt worden. Welke gevolgen heeft dat voor u als betaler of ontvanger van partneralimentatie? Voorlopig inzicht Ten eerste, we weten momenteel nog niet alles. Om u tijdig te informeren is deze informatie samengesteld, maar de exacte gevolgen zijn […]

Het bericht Partneralimentatie aftrek vanaf 2020 verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Partneralimentatie

Volgens de huidige plannen zal de aftrek van de partneralimentatie, net als overige persoonsgebonden aftrek, vanaf 2020 beperkt worden. Welke gevolgen heeft dat voor u als betaler of ontvanger van partneralimentatie?

Voorlopig inzicht

Ten eerste, we weten momenteel nog niet alles. Om u tijdig te informeren is deze informatie samengesteld, maar de exacte gevolgen zijn pas bekend als alle discussies afgesloten zijn en de wetgeving definitief. Volg eventueel ook de Belastingdienst op dit gebied.

Alleen hogere bedragen

De beperking van de aftrek is alleen van toepassing op betalers die in het hoogste belastingtarief vallen, dat is per 1-1-2020 49,5%. Is uw inkomen lager dan de nieuwe grens voor het hogere tarief, € 68.507, dan heeft deze wijziging dus sowieso geen effect op u.

In plaats van 49,5% geldt voor de hogere inkomens dat maximaal 46% van de betaalde partneralimentatie als aftrek in aanmerking mag worden genomen straks.

Partneralimentatie betalen

Wie nu partneralimentatie betaalt zal vanwege de aftrekbeperking netto meer betalen als er geen aanpassing van het bruto bedrag plaatsvindt. En aangezien de partneralimentatie voor dit soort hogere inkomens soms in de duizenden euro’s loopt kan dat toch een flinke aanslag zijn. Partneralimentatie aftrek vanaf 2020 heeft dan zodanige gevolgen dat een herberekening nodig kan zijn om niet in de financiële problemen te komen.

Partneralimentatie ontvangen

Ontvangt u partneralimentatie en doet u samen niets aan het te ontvangen bedrag, dan gaat u er door deze wetswijziging niet direct op voor- of achteruit. Andere maatregelen kunnen echter wel invloed hebben. En als er wel een herberekening komt dan gaat er er mogelijk wel op achteruit.

Herberekenen partneralimentatie

De redelijkheid en billijkheid gebiedt eigenlijk al op basis van bovenstaande dat er een herberekening dient plaats te vinden. In de convenanten die via uw Raadgever bij Scheiden zijn afgesloten is dit nog eens expliciet benadrukt. Lees alles over gewijzigde omstandigheden hier.

Maar zoals u kunt zien en verwachten kunnen uw belangen uiteen liggen. Mogelijk is een herberekening voor de betaler gunstig, maar voor de ontvanger niet.

Desalniettemin raad ik u sterk aan toch een berekening te laten maken in januari 2020. Want zonder goede informatie weet u niet precies waar uw rechten en plichten liggen en die onduidelijkheid is de meest voorkomende oorzaak van gedoe tussen u beiden.

En we weten nog niet precies hoe eventuele compensatie wordt geregeld, terwijl ook nieuwe regels en bedragen gelden voor toeslagen. En misschien is er ondertussen ook wel iets in uw inkomen of levenssituatie veranderd.

Herberekenen zorgt voor duidelijkheid

Zoals u weet is een herberekening voor oud-klanten in principe gratis. Maak daar dus gebruik van en houdt u afspraken zuiver. In goed overleg kan dan natuurlijk ook nog een afwijkende afspraak gemaakt worden als het te scheef uitpakt. Ik help ook dan graag om u samen tot goede afspraken te laten komen.

Het bericht Partneralimentatie aftrek vanaf 2020 verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
8390
Partneralimentatie 2020 https://www.scheidingsraadgever.eu/partneralimentatie-2020/ Mon, 07 Oct 2019 08:22:06 +0000 https://www.scheidingsraadgever.eu/?p=8401 De nieuwe wet Herziening Partneralimentatie 2020 zorgt ervoor dat de termijn waarbinnen u recht heeft op partneralimentatie na de scheiding verkort. Maar er zijn verschillende termijnen voor verschillende situatie en overzicht krijgen is niet zo eenvoudig. Om u van dienst te zijn hierbij een invulschema waaruit u eenvoudig kunt aflezen hoe lang de wettelijke termijn […]

Het bericht Partneralimentatie 2020 verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Partneralimentatie 2020

De nieuwe wet Herziening Partneralimentatie 2020 zorgt ervoor dat de termijn waarbinnen u recht heeft op partneralimentatie na de scheiding verkort. Maar er zijn verschillende termijnen voor verschillende situatie en overzicht krijgen is niet zo eenvoudig.

Om u van dienst te zijn hierbij een invulschema waaruit u eenvoudig kunt aflezen hoe lang de wettelijke termijn voor partneralimentatie er in uw situatie uitziet.

Schema partneralimentatie 2020


Nieuwe of huidige termijn?

Als u momenteel overweegt te scheiden dan dient u er rekening mee te houden dat de alimentatie termijn dus afhankelijk is van het moment waarop u de scheiding aanvraagt. Heeft u daar vragen over, wacht dan niet te lang. Vul bijgaand vragenformulier in zodat ik u kan helpen de juiste keuze te maken.

Het bericht Partneralimentatie 2020 verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
8401
Wet Herziening Partneralimentatie 2020 https://www.scheidingsraadgever.eu/wet-herziening-partneralimentatie-2020/ Sun, 06 Oct 2019 14:14:03 +0000 https://www.scheidingsraadgever.eu/?p=8085 De wet herziening partneralimentatie beperkt de periode waarover iemand partneralimentatie kan ontvangen. Op 21 mei 2019 ging ook de Eerste Kamer accoord. De wijzigingen betreffende overigens alleen de TERMIJN van partneralimentatie, niet de hoogte. De Wet Herziening Partneralimentatie Het gaat allemaal om de duur van de partneralimentatie, maar er zijn nogal wat uitzondering op de […]

Het bericht Wet Herziening Partneralimentatie 2020 verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
Wet herziening partneralimentatie

De wet herziening partneralimentatie beperkt de periode waarover iemand partneralimentatie kan ontvangen. Op 21 mei 2019 ging ook de Eerste Kamer accoord. De wijzigingen betreffende overigens alleen de TERMIJN van partneralimentatie, niet de hoogte.

De Wet Herziening Partneralimentatie

Het gaat allemaal om de duur van de partneralimentatie, maar er zijn nogal wat uitzondering op de hoofdregel. Om u door de complexiteit heen te helpen heb ik een eenvoudig invulschema gemaakt:

Schema Partneralimentatie 2020.

Hoofdregel: Maximaal 5 jaar partneralimentatie

Art. 157.1 Maximaal 5 jaar is het uitgangspunt, maar de duur wordt nog verder beperkt bij een kort huwelijk, want de hoofdregel is dat de termijn de helft van de duur van het huwelijk zal zijn, met een maximum van 5 jaar.

Bijvoorbeeld, voor wie bij scheiding 8 jaar getrouwd is geweest geldt een maximale termijn partneralimentatie van 4 jaar. Een rechter is niet bevoegd om een langere termijn af te spreken. Bij mediation mag het natuurlijk wel.

Langere huwelijken en de AOW

Art. 157.2 Als u bij scheiding 15 jaar gehuwd bent geweest en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar recht op AOW, dan loopt de partneralimentatie door tot de AOW leeftijd.

Art. 157.3 Maar, als u bij scheiding 15 jaar gehuwd bent geweest en de alimentatiegerechtigde voor 1970 geboren is (ouder is dan 50 in ieder geval, afhankelijk van de scheidingsdatum) dan wordt de termijn maximaal 10 jaar.

Bijvoorbeeld, de alimentatiegerechtigde is uit 1968 en gaat in 2020 scheiden. Zijn/haar leeftijd is dan dus 52 en AOW leeftijd over meer dan 10 jaar. Zodoende niet tot AOW, maar maximaal 10 jaar partneralimentatie.

Volgt u het nog….?

Er zijn kleine kinderen

Art. 157.4 Een partneralimentatie loopt in ieder geval door tot alle uit het huwelijk geboren kinderen 12 jaar zijn geworden. (Dit is juridisch interessant, want tegenwoordig trouwen mensen wel nadat ze al kinderen hebben gekregen. Hoe gaat dat uitpakken?)

De langste termijn geldt

Art. 157.5 Voor de definitieve bepaling van de termijn geldt de langste van de termijnen die volgens bovenstaande kan worden vastgesteld.

Berekeningen behoefte en draagkracht

WBR 805.3 Opvallend is dat zowel de behoefte als de draagkracht berekening die zijn gemaakt om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen moeten worden verstrekt aan alle belanghebbenden. Dat is nu wel gebruikelijk maar jiet verplicht.

Overgangsrecht

Alle afspraken en regelgeving betreffende lopende partneralimentatie blijven geldig, ook na inwerkingtreding van de wet. Dus 12 jaar als u voor 1 januari 2020 een verzoekschrift indient.

Wilt u een lopende afspraak over partneralimentatie wijzigen en dient u daartoe voor 1 januari 2020 een wijzigingsverzoek bij de Rechtbank in? Ook dan wordt de oude termijn van 12 jaar gehanteerd.

Bent u voor 1 juli 1994 gescheiden? Dat zal niet veel voorkomen, maar dan gelden speciale regels. Op die datum is de termijn voor partneralimentatie van levenslang (!) naar 12 jaar verkort.

Scheiden en Geldzaken

Wilt u meer weten over scheiden en alimentatie en alle andere financiële aspecten die daarbij komen kijken? Ga dan naar de pagina Geldzaken.

Het bericht Wet Herziening Partneralimentatie 2020 verscheen eerst op Raadgever bij Scheiden.

]]>
8085