06 22 750 867 [email protected]

Fasen scheidingsprocesFasen scheidingsproces, daarmee zorg ik voor een helder traject. U bent  op de hoogte van alle mogelijkheden die voor u openstaan, u heeft alles zorgvuldig bekeken en heeft beslissingen genomen die daardoor toekomstbestendig zijn. U kunt daarmee na de scheiding ieder verder zodat u beiden weer gelukkig kunt worden.

Fasen Scheidingsproces 1: Inventariseren

In beeld brengen wat er is is de basis van alles. Ontbreken er zaken of komen die pas later boven tafel dan kan dat het proces ernstig verstoren. Een zorgvuldige inventarisatie is dan ook van groot belang. Hoe dat hoort te gaan lees u onder onder op de pagina scheiding van goederen.

Bij de inventarisatie is het bepalen van de rechten en plichten essentieel. Er zijn namelijk allerlei uitzonderingen op de regel dat alles verdeeld moet worden. Ook als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of juist huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Ik zorg ervoor dat dit goed wordt vastgesteld en dat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Fase 2: Analyseren

Vervolgens start de fase van analyseren. Bijvoorbeeld, er is een huis en hypotheek en eventueel nog een spaar- en beleggingsdepot. Wat doen we daarmee? Wordt het verkocht, neemt één van ons het over of houden we het nog even gezamenlijk.

Deze verschillende mogelijkheden moeten worden beoordeeld op hun financiële, praktische, fiscale en juridische consequenties. Zodoende zijn we vaak met u aan het rekenen (kunt u de hypotheek wel overnemen…?), hebben we het samen over de vraag wat u nu het liefste wilt en hoe dat in de praktijk uitpakt. Mijn jarenlange ervaring helpt u daar enorm bij. Ik richt me daarbij op de scheiding, maar vooral ook op uw leven en dat van de kinderen daarna. Ik kijk samen met u naar de mogelijke scenario’s en de gevolgen. Ik stel daarbij vaak een vraag in de trant van: “Stel jullie kiezen hiervoor en dan gebeurd er…. Blijft dit dan een goede beslissing?” Daarmee zorg ik voor toekomstbestendige besluiten.

Fase 3: Beslissen

Vervolgens kunnen er gedegen besluiten worden genomen. Immers, u weet precies waar het over gaat, alles is doorgesproken.

Besluiten neemt u daarbij stap-voor-stap gebeurd. Eerst per onderdeel en dan kijken naar het effect op andere zaken. U zult namelijk merken dat u steeds nieuwe informatie krijgt, het proces is er typisch eentje van voortschrijdend inzicht.

Ik help u daarom om eerst per onderwerp een keuze te maken, voorlopig zonder echt rekening te houden met nog niet besproken zaken. Gedurende het proces wordt het geheel steeds duidelijker en zorgen we dat alles op elkaar aansluit. Is alles besproken en ziet dat terug in het ouderschapsplan en convenant en kunt u nogmaals goed checken of het geheel aan uw wensen voldoet.

Zodoende zorg ik ervoor dat er voortgang in het proces blijft en is er ruimte om op een gemaakte afspraak terug te komen, als nieuwe informatie of inzichten daar aanleiding toe geven.