06 22 750 867 [email protected]

Fasen scheidingsprocesEen gedegen scheidingsproces levert u veel voordelen op. U bent helemaal op de hoogte van alle mogelijkheden en opties, u heeft alles zorgvuldig bekeken en beslissingen genomen en afspraken gemaakt die daardoor zo gedragen zijn dat u na de scheiding echt verder kunt. Dat u beiden weer gelukkig kunt worden en op een normale manier met elkaar om kunt gaan. De fasen scheidingsproces bij de Raadgever bij Scheiden zijn gebaseerd op een solide aanpak, die bestaat uit:

Fasen Scheidingsproces 1: Inventariseren

In beeld brengen wat er is is de basis van alles. Ontbreken er zaken of komen die pas later boven tafel dan kan dat het proces ernstig verstoren. Een zorgvuldige inventarisatie is dan ook van groot belang. Hoe dat hoort te gaan lees u onder scheiding van goederen.

Bij de inventarisatie is het bepalen van de rechten en plichten essentieel. Er zijn namelijk allerlei uitzonderingen op de regel dat alles verdeeld moet worden. Ook als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of juist huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Zorg vooral dat dit goed wordt vastgesteld en dat u weet wat uw rechten en plichten zijn!

Fasen Scheidingsproces 2: Analyseren

Vervolgens start de fase van analyseren. Bijvoorbeeld, er is een huis en hypotheek en eventueel nog een spaar- en beleggingsdepot. Wat doen we daarmee? Wordt het verkocht, neemt één van ons het over of houden we het nog even gezamenlijk.

Deze verschillende mogelijkheden moeten worden beoordeeld op hun financiële, praktische, fiscale en juridische consequenties. Zodoende zijn we vaak met u aan het rekenen (kunt u de hypotheek wel overnemen…?), hebben we het samen over de vraag wat u nu het liefste wilt en hoe dat in de praktijk uitpakt. Onze jarenlange ervaring helpt u daar enorm bij. Uitgangspunt daarbij is niet alleen de scheiding, maar vooral ook hoe het leven er voor u en de kinderen uitziet in de toekomst. Wij schetsen een plaatje en kijken samen met u naar de mogelijke scenario’s, zowel in negatieve als positieve zin. Wij vragen vaak: “Stel dat er nu dit-en-dat gebeurd, vindt u dit dan nog steeds een interessante optie.

Eindresultaat is dat u precies weet wat u heeft en wat uw mogelijkheden zijn.

Fasen Scheidingsproces 3: Beslissen

Vervolgens kunnen er gedegen besluiten worden genomen. Immers, u weet precies waar het over gaat, alles is doorgesproken.

Bij het nemen van besluiten geldt bij ons nadrukkelijk de voorwaarde dat dat stap-voor-stap gebeurd. U zult merken dat u steeds nieuwe informatie krijgt. Het proces is er typisch eentje van voortschrijdend inzicht. Wij helpen u zodoende eerst om per onderwerp een keuze te maken, maar uiteindelijk zegt u pas definitief JA tegen de totale set van afspraken, zoals vastgelegd in ouderschapsplan en convenant.

Zodoende zorgen we voor voortgang in het proces en houden toch de ruimte om later op een gemaakte afspraak terug te komen, als nieuwe informatie of inzichten daar aanleiding toe geven.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat