06 22 750 867 [email protected]

Expertise

Otto Philipse, ScheidingsRaadgever - ScheidingsmakelaarEen goede advocaat of mediator moet over een breed scala aan expertises beschikken om u goed te kunnen helpen.

U kunt onderstaande onderwerpen aanklikken voor nog meer informatie over het betreffende onderwerp.

Eigen bedrijf

Een eigen bedrijf kan een scheiding lastiger maken. U wilt beiden dat het bedrijf kan voortbestaan, want kan een belangrijke bron van inkomsten zijn. Maar kan dat? En wat zijn ieders rechten en plichten? Heeft u huwelijkse voorwaarden en is dat rond het bedrijf goed geregeld? Hoe zit het met alimentatie als er een ondernemer in het spel is? En met de pensioenen?

Kinderen

Het wettelijke ouderschapsplan bevat in ieder geval afspraken over  ouderlijk gezag, zorgverdeling en kinderkosten. De advocaat of mediator voegt daar nog een flink aantal slimme afspraken aan toe die het samenwerken als ouders ook na de scheiding makkelijker maakt.

De eigen woning

Een eigen woning is vrijwel altijd uw waardevolste bezit. Niet alleen in geld, maar ook omdat het uw thuis is, de plek die minimaal een van u gaat verlaten. Zodoende zijn er financiële, praktische en emotionele zaken om te bepraten en mee te nemen in de overwegingen die het huis aangaan.  Zodat u voor een oplossing kunt kiezen die helemaal past bij uw situatie.

Nieuwe Woonruimte

Nieuwe woonruimte voor minimaal één van u is altijd nodig. Wie blijft in het huis wonen? Is urgentie mogelijk en gewenst, of zijn er betere koop- of huurmogelijkheden? En hoe pakt dat financieel uit, zeker samen met eigen inkomen en alimentatie? Kan ik het wel betalen? Allemaal vragen die aan bod komen en helder beantwoord worden voordat uw besluit vaststaat.

Inkomen en alimentatie

Een alimentatieberekening, voor zowel kinder- als partneralimentatie op basis van Tremanormen is de basis. Maar ook hier zijn diverse alternatieven mogelijk beter bij uw situatie passen. En de belangrijkste vraag of ieder van u straks rond komt wordt duidelijk beantwoord wat voor u tot rust zal leiden. Waarbij ook de nabije en verdere toekomst met de te verwachten veranderingen wordt meegenomen.

Mediation en gesprekstechnieken

Natuurlijk bent u het niet overal meteen over eens. Uw mediator of advocaat zal er alles aan doen om te zorgen dat u tot elkaar komt. Zijn uw argumenten valide en op gezonde leest gestoeld? Zijn er compromissen waar u beiden tevreden over kunt zijn?

Rechten en Plichten

Een analyse van uw juridische positie bij de diverse onderwerpen vindt altijd plaats, zodat u beiden altijd weet waar u wettelijk staat. Zo kijken we onder andere naar uw huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract, schenkingen en erfenissen, bedrijfsgegevens, etc. En wilt u afwijken, dan mag dat altijd, waarbij de consequenties in zowel praktische, financiële, fiscale als juridische duidelijk op tafel komen.

Vermogen en schulden

Een eigen huis, ander onroerend goed, aandelen pakketten, een bovengemiddeld inkomen, etc. Meer bezit geeft soms ook meer zorgen en bij een scheiding gaat dat zeker op. Uw situatie lijkt misschien makkelijker voor anderen, maar is dat vaak niet.

De inboedelverdeling

Hoe pak je dat aan zodat dat soepel verloopt? Spullen met een emotionele lading zijn eigenlijk het belangrijkst, die moeten op de juiste plek terecht komen. Terwijl waarderen van een inboedel meestal onverstandig is.

De Oude dag

Verevening van pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen zoals pensioen in eigen beheer, lijfrente- en koopsompolissen.

Belastingen

Wat zijn de voetangels en klemmen? En waar is voordeel te behalen?

Scheidingsprocedure

Indienen van uw scheiding bij de Rechtbank en verzorgen van de inschrijving bij de gemeente.

WhatsApp chat