Zowel bij kinder- als bij partneralimentatie kan een draagkrachtberekening alimentatie worden gemaakt. Vaak worden daar de Tremanormen bij gebruikt, die een rekenschemaTremanormen bevatten voor het bepalen van de draagkracht per persoon. Hieronder de draakrachtberekening voor partneralimentatie, die voor kinderalimentatie wijkt daarvan af, zie daarvoor https://www.scheidingsraadgever.eu/hoogte-kinderalimentatie/

Wat is draagkrachtruimte?

Draagkrachtruimte is het verschil tussen iemands inkomen en zijn/haar minimale kosten. Het rekenschema begint bij het bruto inkomen, inclusief vakantiegeld, overwerk, eindejaarsuitkering, andere uitkeringen, overige inkomsten. Vervolgens wordt uitgerekend wat er aan ZVW en belasting moet worden afgedragen, rekening houdend met de situatie van betrokkene. Het gevonden “besteedbaar inkomen” kan daardoor (een stuk) hoger zijn dan het netto inkomen, bijvoorbeeld door de renteaftrek van de hypotheek.

Vervolgens worden de kosten bepaald. Uitgangspunt is de bijstandsnorm voor o.a. eten en drinken, verzekeringen, kleding, etc. Deze wordt vervolgens aangevuld met de (bruto) woonlasten en ziektekosten voor zover niet in die norm opgenomen, plus kosten voor werk, aflossing schulden, etc.

Het verschil tussen het besteedbaar inkomen en draagkrachtloos inkomen en wordt de draagkrachtruimte genoemd.

En draagkracht…?

Van deze draagkrachtruimte zegt Trema dat er maximaal 70% beschikbaar is voor kinderalimentatie en maximaal 60% als er sprake is van zowel kinder- als partneralimentatie. In dat laatste geval houdt de alimentatieplichtige dus na betaling van de alimentatie nog 40% van de draagkrachtruimte over voor zichzelf.

Hoe kom ik aan een draagkrachtberekening alimentatie?

Een draagkracht- en alimentatieberekening hoort onderdeel te zijn van een scheidingsproces. Komt u bij de Raadgever dan maak ik die berekening voor u. Vervolgens bespreken we hoe die tot stand is gekomen en wat de gevolgen zijn voor beide partijen. Vaak vindt op basis daarvan nog een optimalisatie plaats, zodat de afspraken over alimentatie goed aansluiten bij uw beider situatie en wensen.

WhatsApp chat